logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Liczba bezrobotnych wg gmin
   minus 2007
   minus 2008
   minus 2009
   minus 2010
   minus 2011 rok
   minus 2012 rok
   minus 2013 rok
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STATYSTYKI RYNKU PRACY > Liczba bezrobotnych wg gmin > 2011 rok

 

 
w przekroju miast i gmin:
Wyszczególnienie
 2011 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ogółem
m. Hajnówka
1187
1183
1123
1032
1023
989
992
981
962
941
985
1016
m. Kleszczele
73
71
66
61
51
49
51
49
53
56
53
53
g. Białowieża
136
134
125
127
126
124
123
117
116
123
133
135
g. Czeremcha
183
187
170
156
162
155
162
165
164
181
170
171
g. Czyże
45
44
37
36
39
40
40
38
38
41
39
37
g. Dubicze Cerkiewne
79
75
74
66
57
53
55
52
46
50
58
60
g. Hajnówka
151
160
172
156
136
132
127
129
131
139
146
148
g. Kleszczele
68
66
53
52
51
48
49
49
47
45
50
55
g. Narew
199
198
186
180
183
173
174
182
180
181
181
186
g. Narewka
191
195
184
150
145
131
128
134
138
152
159
178
Razem w powiecie
2312
2313
2190
2016
1973
1894
1901
1896
1875
1909
1974
2039
z tego
 
Kobiety
m. Hajnówka
566
577
528
488
499
477
493
499
489
465
479
485
m. Kleszczele
33
33
27
23
17
16
20
22
21
24
27
25
g. Białowieża
50
49
41
40
43
41
44
43
43
47
51
53
g. Czeremcha
91
97
89
80
85
83
85
87
87
104
101
105
g. Czyże
18
16
15
14
14
16
15
17
20
23
20
17
g. Dubicze Cerkiewne
27
28
28
24
21
21
21
19
16
20
27
27
g. Hajnówka
70
75
82
80
73
71
72
75
73
81
76
70
g. Kleszczele
24
23
18
18
20
20
19
20
20
21
22
23
g. Narew
85
87
79
76
78
73
71
74
73
70
71
74
g. Narewka
95
95
90
72
74
64
62
67
71
79
88
95
Razem w powiecie
1059
1080
997
915
924
882
902
923
913
934
962
974
Z prawem
do zasiłku
m. Hajnówka
152
157
161
165
190
184
172
169
173
164
173
175
m. Kleszczele
10
8
8
8
6
8
7
6
6
5
6
5
g. Białowieża
15
14
15
18
14
13
10
10
17
19
22
21
g. Czeremcha
12
14
13
18
23
26
26
25
29
22
20
20
g. Czyże
5
4
4
4
3
2
2
1
3
4
5
5
g. Dubicze Cerkiewne
9
9
8
6
4
6
5
6
5
5
6
5
g. Hajnówka
21
19
20
18
14
13
14
21
22
20
20
21
g. Kleszczele
12
10
9
6
7
7
6
7
6
5
4
4
g. Narew
22
23
27
20
19
17
18
15
17
20
16
19
g. Narewka
26
26
22
20
22
21
16
13
17
20
27
27
Razem w powiecie
284
284
287
283
302
297
276
273
295
284
299
302
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
m. Hajnówka
56
58
58
53
72
68
62
60
64
67
68
65
m. Kleszczele
1
1
1
0
2
2
2
2
2
1
1
1
g. Białowieża
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
3
g. Czeremcha
9
8
8
10
10
11
11
11
11
10
8
9
g. Czyże
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
g. Dubicze Cerkiewne
6
6
5
3
4
4
3
3
3
3
2
2
g. Hajnówka
3
3
4
4
4
5
5
4
3
4
4
5
g. Kleszczele
3
2
2
4
2
3
3
3
3
2
2
2
g. Narew
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
g. Narewka
6
6
6
4
5
5
4
3
5
5
7
7
Razem w powiecie
90
90
88
82
103
103
96
91
96
98
99
99
Osoby
w okresie
do 12 mies.
od
ukończenia
nauki
m. Hajnówka
66
72
57
54
41
35
24
35
38
37
44
42
m. Kleszczele
6
7
5
7
8
5
7
4
3
6
5
6
g. Białowieża
6
6
5
5
4
1
0
1
0
2
3
3
g. Czeremcha
10
12
5
5
4
3
4
5
4
7
9
11
g. Czyże
6
7
2
2
0
2
2
4
1
2
1
0
g. Dubicze Cerkiewne
7
5
7
5
3
3
5
5
3
3
3
4
g. Hajnówka
6
9
14
13
8
2
5
6
9
10
12
11
g. Kleszczele
3
4
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
g. Narew
8
8
7
5
7
6
4
5
4
4
6
6
g. Narewka
11
11
5
5
7
4
3
9
10
10
11
9
Razem w powiecie
129
141
108
103
83
62
57
76
73
82
95
93
Do
25 roku
życia
m. Hajnówka
216
209
175
154
147
125
129
141
133
137
158
146
m. Kleszczele
12
15
14
12
14
10
11
9
10
12
14
12
g. Białowieża
26
27
22
22
24
21
19
18
15
17
18
21
g. Czeremcha
30
29
25
24
27
18
21
25
23
27
28
27
g. Czyże
11
13
10
8
9
12
12
12
9
8
6
6
g. Dubicze Cerkiewne
23
19
18
16
13
8
10
9
8
8
10
10
g. Hajnówka
27
31
38
31
22
19
20
21
22
23
27
26
g. Kleszczele
12
12
6
7
7
5
7
7
5
5
6
6
g. Narew
23
25
18
18
21
20
16
23
25
26
24
21
g. Narewka
42
43
35
32
33
27
28
29
26
27
32
30
Razem w powiecie
422
423
361
324
317
265
273
294
276
290
323
305
Które
ukończyły
szkołę wyższą,
do 27 roku
życia
m. Hajnówka
18
25
14
17
21
17
13
16
16
14
14
14
m. Kleszczele
3
3
3
4
4
2
3
2
1
2
2
4
g. Białowieża
0
0
1
1
2
1
0
1
0
0
1
1
g. Czeremcha
3
3
1
1
2
2
1
3
1
1
2
2
g. Czyże
4
3
0
0
0
0
0
1
1
2
1
0
g. Dubicze Cerkiewne
2
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
2
g. Hajnówka
1
2
4
3
4
1
2
3
4
4
3
1
g. Kleszczele
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
g. Narew
4
5
5
4
5
4
2
2
2
2
2
2
g. Narewka
4
4
1
1
2
1
1
6
7
6
7
5
Razem w powiecie
40
47
30
32
41
29
26
37
34
32
33
31
Długotrwale
bezrobotne
m. Hajnówka
562
548
517
483
485
480
487
479
467
466
478
502
m. Kleszczele
34
31
31
31
26
24
26
29
29
30
28
30
g. Białowieża
77
80
77
74
76
78
80
78
76
73
77
77
g. Czeremcha
121
118
110
90
90
95
92
88
82
94
88
87
g. Czyże
22
23
19
19
20
19
20
18
18
19
18
20
g. Dubicze Cerkiewne
38
37
39
38
36
35
33
32
33
34
37
38
g. Hajnówka
63
71
81
77
68
71
72
69
70
71
70
67
g. Kleszczele
27
26
18
20
20
19
19
21
23
22
24
28
g. Narew
121
119
109
111
113
111
115
118
117
118
117
120
g. Narewka
91
94
98
74
69
61
61
58
58
65
64
87
Razem w powiecie
1156
1147
1099
1017
1003
993
1005
990
973
992
1001
1056
 
Powyżej
50 r.oku
życia
m. Hajnówka
318
319
311
286
299
289
272
263
271
262
272
285
m. Kleszczele
22
18
16
15
14
14
14
14
15
15
15
15
g. Białowieża
35
36
35
37
37
38
38
37
35
36
38
36
g. Czeremcha
41
40
40
36
37
43
46
46
45
44
44
44
g. Czyże
11
11
9
9
11
11
11
9
9
11
13
13
g. Dubicze Cerkiewne
16
16
16
15
14
14
13
14
13
14
17
18
g. Hajnówka
28
30
30
31
27
28
24
24
23
27
26
29
g. Kleszczele
17
15
12
11
12
11
12
13
14
17
10
21
g. Narew
66
64
65
66
70
71
71
70
69
67
66
66
g. Narewka
52
56
51
41
35
32
29
29
28
30
32
41
Razem w powiecie
606
605
585
547
556
551
530
519
522
523
543
568
Bez
kwalifikacji
zawodowych
 
m. Hajnówka
324
321
356
326
329
300
287
295
296
302
314
317
m. Kleszczele
16
15
16
16
15
14
14
12
12
12
14
12
g. Białowieża
42
43
42
45
47
46
43
40
39
40
43
45
g. Czeremcha
51
47
52
45
46
44
46
51
48
54
51
51
g. Czyże
10
11
13
13
14
15
16
17
15
16
13
13
g. Dubicze Cerkiewne
16
14
19
17
15
11
12
12
10
10
11
10
g. Hajnówka
34
35
45
43
40
40
38
36
35
38
42
45
g. Kleszczele
19
17
17
17
18
16
13
14
11
11
11
11
g. Narew
68
69
70
69
71
66
61
68
66
65
69
69
g. Narewka
60
62
62
55
53
46
43
44
46
47
54
64
Razem w powiecie
640
634
692
646
648
598
576
589
578
595
622
637
Bez doświadczenia zawodowego
m. Hajnówka
282
290
260
242
234
209
212
216
208
209
227
210
m. Kleszczele
15
16
15
15
13
11
13
10
12
14
16
15
g. Białowieża
33
34
30
30
34
32
30
33
29
32
32
34
g. Czeremcha
55
54
47
43
43
37
41
47
45
54
52
51
g. Czyże
14
15
10
10
10
12
13
16
12
14
11
9
g. Dubicze Cerkiewne
21
19
21
19
14
10
13
12
12
11
13
12
g. Hajnówka
38
41
49
43
37
34
34
32
34
37
44
43
g. Kleszczele
19
22
13
13
12
9
10
10
7
6
8
9
g. Narew
50
50
44
41
43
37
36
39
37
36
37
35
g. Narewka
54
55
48
40
37
29
32
39
36
40
44
48
Razem w powiecie
581
596
537
496
477
420
434
454
432
453
484
466
Bez wykształcenia średniego
m. Hajnówka
566
567
556
486
508
488
480
479
477
464
483
521
m. Kleszczele
41
40
41
39
32
31
32
29
33
33
31
30
g. Białowieża
81
79
76
78
79
79
78
74
74
75
82
79
g. Czeremcha
99
103
97
79
82
84
92
91
87
100
90
88
g. Czyże
22
22
22
20
23
22
22
19
19
20
20
21
g. Dubicze Cerkiewne
40
39
37
33
30
29
29
28
24
26
33
34
g. Hajnówka
91
95
97
90
82
87
79
81
82
80
83
88
g. Kleszczele
45
43
35
32
30
29
25
25
25
24
26
33
g. Narew
123
120
119
119
121
117
119
119
114
114
116
120
g. Narewka
116
117
112
85
82
77
77
75
77
82
85
107
Razem w powiecie
1224
1225
1192
1061
1069
1043
1033
1020
1012
1018
1049
1121
Samotnie
wychowujące
co najmniej
jedno dziecko
do 18 roku
życia
m. Hajnówka
123
119
114
99
100
98
103
102
105
104
106
111
m. Kleszczele
4
2
1
1
1
1
2
3
2
2
2
2
g. Białowieża
10
11
11
11
9
8
9
6
7
8
9
10
g. Czeremcha
14
12
13
11
13
10
10
10
10
14
14
15
g. Czyże
4
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
4
g. Dubicze Cerkiewne
6
6
6
5
5
5
5
2
2
2
3
4
g. Hajnówka
13
17
17
15
13
15
12
14
13
16
19
18
g. Kleszczele
5
5
3
3
3
2
1
1
1
1
0
1
g. Narew
14
15
12
12
11
12
15
15
11
11
11
12
g. Narewka
13
13
13
10
9
8
9
12
13
13
9
10
Razem w powiecie
206
203
193
170
167
162
168
167
166
174
176
187
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
m. Hajnówka
41
37
37
31
30
30
28
28
25
23
29
37
m. Kleszczele
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
g. Białowieża
3
3
4
5
5
6
6
6
7
7
5
4
g. Czeremcha
4
4
6
3
1
0
1
1
3
7
7
7
g. Czyże
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
g. Dubicze Cerkiewne
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
g. Hajnówka
6
7
7
6
7
6
5
4
5
5
7
9
g. Kleszczele
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
g. Narew
6
4
4
4
5
6
7
8
7
6
8
10
g. Narewka
6
7
8
5
5
5
5
5
6
5
4
6
Razem w powiecie
71
67
72
60
58
58
56
55
56
57
66
79
Niepełno-sprawni
 
m. Hajnówka
110
105
96
84
99
99
98
103
109
107
109
106
m. Kleszczele
4
4
4
3
3
3
3
4
1
0
0
0
g. Białowieża
6
5
7
7
7
7
7
7
5
5
5
4
g. Czeremcha
3
3
2
2
2
2
2
3
2
1
1
2
g. Czyże
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
g. Dubicze Cerkiewne
4
4
4
4
5
5
3
4
1
1
2
2
g. Hajnówka
7
8
9
9
8
10
9
8
7
6
6
7
g. Kleszczele
2
2
1
1
2
2
1
1
0
0
0
0
g. Narew
5
6
3
4
6
7
7
10
10
9
6
6
g. Narewka
13
15
16
15
11
14
13
13
10
9
10
11
Razem w powiecie
155
153
143
131
145
151
145
155
147
140
141
140
 
Wyszczególnienie
 2011 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Poszu-kujący
 
pracy
m. Hajnówka
30
31
31
26
25
25
25
25
24
24
26
22
m. Kleszczele
0
0
2
2
1
0
0
0
0
1
0
0
g. Białowieża
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
g. Czeremcha
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
g. Czyże
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
g. Dubicze Cerkiewne
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
g. Hajnówka
2
4
4
2
3
3
3
4
3
2
2
1
g. Kleszczele
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
g. Narew
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
g. Narewka
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Razem w powiecie
48
50
52
44
44
42
42
44
41
41
42
37
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2012-01-10 11:41:58 - Stan na koniec poszczególnych kwartałów 2011 roku (37.25 kB)

Ilość odwiedzin: 14625
Nazwa dokumentu: 2011 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-02-03 14:30:26
Data udostępnienia informacji: 2011-02-03 14:30:26
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-10 11:44:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner