logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

POWIATOWY   URZĄD   PRACY

w   HAJNÓWCE

 

ul. Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka

TELEFON (85) 682-96-10

FAX (85)682-96-11

e-mail: biha@praca.gov.pl

pup@powiat.hajnowka.pl

 

 
 
 
 W związku z powstaniem nowej strony Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce uprzejmie informujemy, że aktualne dane dotyczące m.in. ofert pracy, statystyki, druków itp są umieszczone na stronie  http://puphajnowka.pl/
 
 
 
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję jeżeli zawiera ona
Imię, nazwisko, adres nadawcy, przedmiot sprawy której dotyczy.
Na korespondencję nie spełniającą powyższych wymogów Urząd nie udziela odpowiedzi.

 

 
 
 
 
     

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, iż w 2013 roku w ramach subsydiowanych miejsc pracy planowane są do realizacji następujące formy wsparcia:

-        staże,

-        prace interwencyjne,

-       dofinansowanie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej ,

-       refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

-        szkolenia,

-        prace społecznie użyteczne.

 

 Druki wniosków dostępne są w menu:

Instrumenty Rynku Pracy:

- STAŻ

- PRACE INTERWENCYJNE

- ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

- DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

- SZKOLENIA

 

 

UWAGA!

Wnioski należy składać wyłącznie:

 -     w formie pisemnej,

 - na aktualnie obowiązujących drukach dostępnych do  pobrania na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce

Wnioski niekompletne (bez załączników) nie będą rozpatrywane.

O sposobie rozpatrzenia wniosku organizatorzy będą informowani do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w 2013r. pomoc będzie udzielana w pierwszej kolejności osobom:

-      dotychczas nie aktywizowanym,

-       będącym w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych:

      ·         do 25 roku życia,

      ·         powyżej 50 roku życia,

      ·         bezrobotnych niepełnosprawnych,

      ·         osób długotrwale bezrobotnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corner   corner