logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Liczba bezrobotnych wg gmin
   minus 2007
   minus 2008
   minus 2009
   minus 2010
   minus 2011 rok
   minus 2012 rok
   minus 2013 rok
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STATYSTYKI RYNKU PRACY > Liczba bezrobotnych wg gmin > 2008

 

w przekroju miast i gmin:
Wyszczególnienie
 2008 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ogółem
m. Hajnówka
879
908
874
785
777
707
727
742
713
749
837
916
m. Kleszczele
49
49
38
36
31
40
38
37
37
40
44
47
g. Białowieża
108
112
98
83
73
72
71
77
74
97
110
110
g. Czeremcha
145
153
151
140
139
140
143
150
137
134
154
166
g. Czyże
34
37
39
39
39
34
32
33
28
29
32
37
g. Dubicze Cerkiewne
50
52
55
49
52
41
44
46
48
55
55
62
g. Hajnówka
107
111
102
103
107
103
110
107
94
81
83
100
g. Kleszczele
42
41
33
32
28
28
26
26
24
31
33
40
g. Narew
110
109
98
107
113
112
113
110
105
112
129
123
g. Narewka
155
160
139
108
109
104
92
93
86
100
111
127
Razem w powiecie
1679
1732
1627
1482
1468
1381
1396
1421
1346
1428
1588
1728
z tego
 
Kobiety
m. Hajnówka
490
487
479
438
423
391
389
388
354
386
448
469
m. Kleszczele
27
27
22
22
16
23
23
22
24
27
28
26
g. Białowieża
35
36
35
30
25
28
28
31
33
41
44
42
g. Czeremcha
92
93
97
96
93
96
98
96
84
86
92
97
g. Czyże
16
15
18
20
21
18
18
18
16
15
15
16
g. Dubicze Cerkiewne
16
16
17
17
20
15
18
17
17
16
17
19
g. Hajnówka
56
58
55
50
53
53
52
50
42
40
43
50
g. Kleszczele
23
21
18
18
16
14
13
14
13
15
15
15
g. Narew
60
52
48
51
52
50
53
55
54
58
67
57
g. Narewka
91
93
85
66
73
64
60
62
54
55
59
67
Razem w powiecie
906
898
874
808
792
752
752
753
691
739
828
858
Z prawem
do zasiłku
m. Hajnówka
148
155
153
132
131
121
120
128
115
127
154
193
m. Kleszczele
13
14
12
9
10
17
14
14
15
13
11
5
g. Białowieża
23
21
20
16
12
10
10
12
9
14
19
19
g. Czeremcha
17
17
17
18
18
14
15
21
20
15
19
18
g. Czyże
1
3
4
4
5
3
3
3
1
1
1
3
g. Dubicze Cerkiewne
6
8
8
7
7
4
5
6
5
4
1
1
g. Hajnówka
9
12
10
14
16
20
27
20
17
17
15
18
g. Kleszczele
3
5
5
3
2
4
2
2
2
7
9
10
g. Narew
13
15
17
15
17
16
16
11
14
17
18
18
g. Narewka
29
29
19
14
15
18
11
12
14
21
18
23
Razem w powiecie
262
279
265
232
233
227
223
229
212
236
265
308
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
m. Hajnówka
40
46
45
44
42
36
32
29
26
27
31
47
m. Kleszczele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
g. Białowieża
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
g. Czeremcha
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
4
4
g. Czyże
1
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
1
g. Dubicze Cerkiewne
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
g. Hajnówka
4
4
4
5
5
6
8
6
5
5
4
4
g. Kleszczele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g. Narew
6
6
6
7
6
5
7
7
11
12
12
13
g. Narewka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Razem w powiecie
61
66
65
66
62
55
53
48
46
49
54
75
Osoby
w okresie
do 12 mies.
od
ukończenia
nauki
m. Hajnówka
59
58
37
32
44
17
17
20
25
29
46
45
m. Kleszczele
1
2
2
2
2
1
1
1
0
1
2
2
g. Białowieża
3
2
2
1
1
1
1
1
3
4
5
6
g. Czeremcha
3
3
3
4
4
6
4
3
5
7
11
12
g. Czyże
1
1
2
0
1
2
2
3
3
2
4
5
g. Dubicze Cerkiewne
3
5
2
0
3
0
1
0
0
1
1
2
g. Hajnówka
5
6
2
2
1
2
1
5
3
4
4
8
g. Kleszczele
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
g. Narew
4
4
2
1
3
2
4
4
4
4
7
2
g. Narewka
3
3
5
3
5
3
1
3
0
0
5
10
Razem w powiecie
84
85
58
46
65
35
32
41
44
53
86
92
Do
25 roku
życia
m. Hajnówka
142
153
124
129
137
100
118
132
130
141
160
174
m. Kleszczele
9
10
8
6
5
5
5
5
2
3
7
5
g. Białowieża
13
15
11
13
11
9
9
11
11
15
19
19
g. Czeremcha
25
24
19
20
19
16
20
28
23
21
22
24
g. Czyże
6
8
11
13
13
8
9
11
9
8
10
12
g. Dubicze Cerkiewne
8
9
9
8
13
8
11
8
6
8
9
10
g. Hajnówka
19
18
12
16
18
18
17
19
12
14
15
24
g. Kleszczele
6
5
4
5
5
5
5
7
5
4
5
3
g. Narew
10
15
11
10
14
13
11
11
7
13
18
12
g. Narewka
19
23
21
20
26
23
19
20
12
13
24
24
Razem w powiecie
257
280
230
240
261
205
224
252
217
240
289
307
Które
ukończyły
szkołę wyższą,
do 27 roku
życia
m. Hajnówka
28
28
20
23
24
8
8
9
7
13
20
18
m. Kleszczele
0
1
0
1
 1
1
0
0
0
1
1
1
g. Białowieża
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
3
3
g. Czeremcha
2
3
3
4
4
4
2
1
1
3
7
7
g. Czyże
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
2
2
g. Dubicze Cerkiewne
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
g. Hajnówka
1
2
1
1
1
1
0
2
1
2
3
4
g. Kleszczele
2
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
0
g. Narew
0
1
1
1
3
1
1
1
2
2
4
1
g. Narewka
1
0
0
2
2
1
0
0
0
0
2
3
Razem w powiecie
35
38
27
33
37
17
12
16
15
25
43
39
Długotrwale
bezrobotne
m. Hajnówka
444
437
442
379
373
357
350
354
329
325
344
373
m. Kleszczele
23
24
20
19
15
14
14
14
15
17
16
20
g. Białowieża
59
62
59
48
45
43
41
45
47
55
57
58
g. Czeremcha
86
90
93
82
86
85
85
83
78
78
85
88
g. Czyże
22
21
21
21
21
21
19
20
20
22
20
21
g. Dubicze Cerkiewne
33
30
36
30
28
24
23
26
29
32
32
38
g. Hajnówka
61
61
64
56
55
52
51
51
50
42
39
45
g. Kleszczele
24
24
18
17
14
13
13
11
12
14
15
15
g. Narew
60
55
52
61
60
58
58
60
63
64
68
69
g. Narewka
85
86
77
52
52
48
45
43
42
48
48
57
Razem w powiecie
897
890
882
766
749
715
699
707
685
697
724
784
 
Powyżej
50 r.oku
życia
m. Hajnówka
263
275
277
229
234
227
219
226
212
211
228
252
m. Kleszczele
17
17
14
13
14
14
12
11
11
12
12
15
g. Białowieża
39
43
43
33
29
27
25
26
24
33
37
36
g. Czeremcha
25
24
26
24
24
27
27
28
27
26
30
32
g. Czyże
13
15
15
15
14
15
14
14
11
12
11
13
g. Dubicze Cerkiewne
12
11
10
8
8
7
7
7
8
7
6
8
g. Hajnówka
26
26
26
26
27
27
25
24
22
21
20
17
g. Kleszczele
15
15
13
9
8
4
3
2
4
6
7
9
g. Narew
39
37
38
43
43
39
44
44
45
48
50
50
g. Narewka
42
43
35
26
26
29
22
20
23
29
29
36
Razem w powiecie
491
506
497
426
427
416
398
402
387
405
430
468
Bez
kwalifikacji
zawodowych
 
m. Hajnówka
268
284
276
242
229
218
217
230
221
225
254
276
m. Kleszczele
15
13
13
12
10
10
9
8
7
8
11
9
g. Białowieża
42
41
34
28
27
22
24
30
32
40
44
43
g. Czeremcha
40
42
43
43
43
42
43
46
40
37
42
46
g. Czyże
13
15
16
16
16
15
15
15
12
12
13
13
g. Dubicze Cerkiewne
15
16
15
13
14
7
8
9
12
11
12
15
g. Hajnówka
35
38
35
39
40
37
37
38
34
27
27
29
g. Kleszczele
21
22
18
17
15
11
11
10
9
10
10
14
g. Narew
41
43
38
41
43
41
42
41
37
42
47
48
g. Narewka
51
52
49
37
38
37
32
32
35
38
41
43
Razem w powiecie
541
566
537
488
475
440
438
459
439
450
501
536
Bez doświadczenia zawodowego
m. Hajnówka
238
251
185
179
188
156
167
177
162
176
208
208
m. Kleszczele
11
13
9
9
7
7
8
8
5
6
10
12
g. Białowieża
27
31
14
15
14
14
15
16
15
22
25
27
g. Czeremcha
42
45
35
33
32
30
35
38
33
36
43
45
g. Czyże
16
16
16
16
17
15
15
16
15
14
16
18
g. Dubicze Cerkiewne
20
23
18
16
18
11
14
13
14
15
16
18
g. Hajnówka
35
39
30
35
33
30
30
35
27
26
28
29
g. Kleszczele
16
14
12
14
12
8
9
10
9
9
9
9
g. Narew
26
27
17
16
19
22
25
24
22
24
31
24
g. Narewka
37
40
35
34
38
35
30
32
29
28
37
40
Razem w powiecie
468
499
371
367
378
328
348
369
331
356
423
430
Bez wykształcenia średniego
m. Hajnówka
467
488
487
414
401
373
385
396
385
387
422
479
m. Kleszczele
27
25
20
19
19
28
23
21
22
25
24
26
g. Białowieża
74
79
68
59
52
48
46
54
51
66
74
73
g. Czeremcha
74
77
77
69
69
69
69
76
72
68
77
80
g. Czyże
23
25
23
22
21
20
20
19
16
18
20
22
g. Dubicze Cerkiewne
30
32
37
32
30
25
26
29
34
35
34
39
g. Hajnówka
67
67
65
63
69
68
69
62
60
46
48
54
g. Kleszczele
30
30
24
22
19
20
18
17
17
21
21
29
g. Narew
69
72
67
76
79
77
78
75
70
76
85
88
g. Narewka
104
101
86
55
53
52
47
47
50
59
65
77
Razem w powiecie
965
996
954
831
812
780
781
796
777
801
870
967
Samotnie
wychowujące
co najmniej
jedno dziecko
do 7 roku
życia
m. Hajnówka
96
97
97
88
75
74
70
78
75
78
87
92
m. Kleszczele
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
1
2
g. Białowieża
7
6
5
5
5
7
7
6
6
7
7
7
g. Czeremcha
18
19
20
16
17
16
16
16
16
15
16
16
g. Czyże
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
g. Dubicze Cerkiewne
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
g. Hajnówka
9
11
13
12
11
12
12
11
11
8
9
8
g. Kleszczele
5
5
5
4
4
4
5
4
3
5
5
6
g. Narew
11
11
12
12
10
10
10
12
12
11
11
9
g. Narewka
21
20
20
11
9
9
9
9
7
8
11
12
Razem w powiecie
172
175
181
157
140
141
137
143
137
139
151
156
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
m. Hajnówka
18
18
19
19
16
15
17
17
17
15
16
16
m. Kleszczele
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
g. Białowieża
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
g. Czeremcha
1
3
3
3
2
2
3
3
2
2
4
4
g. Czyże
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
g. Dubicze Cerkiewne
2
2
2
1
0
0
0
0
1
1
1
1
g. Hajnówka
2
4
5
4
5
4
4
2
3
2
4
4
g. Kleszczele
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
g. Narew
4
4
4
6
6
6
6
6
5
5
5
6
g. Narewka
2
2
1
2
1
1
3
3
2
2
3
3
Razem w powiecie
36
40
40
41
36
35
40
38
33
30
38
39
Niepełno-sprawni
 
m. Hajnówka
70
68
73
60
60
61
56
58
62
55
61
66
m. Kleszczele
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
g. Białowieża
2
3
3
2
2
1
1
1
1
4
4
4
g. Czeremcha
5
6
6
4
6
6
2
3
3
2
4
5
g. Czyże
0