logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                          Projekt: „PRACA – TWOJÄ„ WARTOÅšCIÄ„” jest wspóÅ‚finansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ…

                            ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego
 
 
 
 
 
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce kontynuuje w roku 2011 realizacjÄ™ projektu „Praca – TwojÄ… wartoÅ›ciÄ…” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, PoddziaÅ‚ania 6.1.3 Poprawa zdolnoÅ›ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnoÅ›ci zawodowej osób bezrobotnych PO KL. 
 
GÅ‚ównym celem projektu jest zwiÄ™kszenie szans na zatrudnienie wÅ›ród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w Hajnówce, poprzez:
- nabycie umiejÄ™tnoÅ›ci aktywnego poszukiwania pracy wÅ›ród kobiet i mężczyzn;
- wsparcie postaw przedsiębiorczych;
- zdobycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn potrzebnych na rynku pracy;
- umożliwienie zdobycia doÅ›wiadczenia zawodowego w miejscu pracy przez uczestniczki i uczestników projektu;
- wsparcie zatrudnienia kobiet i mężczyzn poprzez częściowe subsydiowanie pracodawcom jego kosztów.
 
Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia:
·        Poradnictwo zawodowe
·        PoÅ›rednictwo pracy
·        Staże
·        Prace interwencyjne
·        Jednorazowe Å›rodki na podjÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
·        Szkolenia przygotowujÄ…ce do zawodu, miÄ™dzy innymi:
     -"Spawacz"
     -"ABC dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej"
       -"Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianÄ… butli gazowych w tych wózkach z moduÅ‚em magazynowania”
- "Sprzedawca z moduÅ‚ami obsÅ‚ugi klienta, obsÅ‚ugi komputera i kasy fiskalnej”
          
Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem oraz pracodawców z terenu powiatu hajnowskiego zainteresowanych wspóÅ‚pracÄ… w ramach projektu zapraszamy do Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce.
 
Kontakt telefoniczny dla pracodawców:
- 085 682 96 14, 085 682 96 13
- lub osobiście pok. nr 17
 
Kontakt telefoniczny dla bezrobotnych:
                          - 085 682 96 22, 085 682 96 23,
                          - 085 682 96 25, 085 682 96 26; 95 10
                          - lub osobiÅ›cie pok. nr 3.

 

 

 

Nazwa dokumentu: Projekt "Praca - Twoją wartością"
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-11-16 11:27:58
Data udostępnienia informacji: 2011-11-16 11:27:58
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-12 14:39:35

Wersja do wydruku...

corner   corner