logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2011 ROKU
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2312
1059
284
90
1052
129
10
422
40
1156
183
606
640
581
1224
206
71
155
13,1
Luty
2313
1080
284
90
1059
141
8
423
47
1147
183
605
634
596
1225
203
67
153
13,1
Marzec
2190
997
287
88
1001
108
7
361
30
1099
184
585
692
537
1192
193
72
143
12,4
Kwiecień
2016
915
283
82
923
103
5
324
32
1017
179
547
646
496
1061
170
60
131
11,6
Maj
1973
924
302
103
899
83
5
317
41
1003
179
556
648
477
1069
167
58
145
11,4
Czerwiec
1894
882
297
103
856
62
5
265
29
993
175
551
598
420
1043
162
58
151
10,9
Lipiec
1901
902
276
96
858
57
6
273
26
1005
179
530
576
434
1033
168
56
145
11,0
Sierpień
1896
923
273
91
866
76
6
294
37
990
181
519
589
454
1020
167
55
155
11,0
Wrzesień
1875
913
295
96
860
73
6
276
34
973
173
522
578
432
1012
166
56
147
10,9
Październik
1909
934
284
98
912
82
7
290
32
992
177
523
595
453
1018
174
57
140
11,0
Listopad
1974
962
299
99
936
95
7
323
33
1001
180
543
622
484
1049
176
66
141
11,4
Grudzień
2039
974
302
99
970
93
8
305
31
1056
182
568
637
466
1121
187
79
140
 

2011 ROK
Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
341
206
212
161
 
213
 
196
 
213
 
235
 
256
 
237
 
253
 
264
 
2787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
61
39
51
 
34
 
51
 
40
 
51
 
39
 
77
 
47
 
57
 
48
 
595
po raz kolejny
280
167
161
127
162
156
162
196
179
190
196
216
2192
Kobiety
147
100
85
67
103
86
122
124
132
119
115
119
1319
z prawem do zasiłku
76
38
33
44
62
49
38
42
64
41
49
51
587
poprzednio pracujÄ…cy
271
164
148
119
166
148
147
175
185
184
193
207
2107
w tym
Zwolnione z przyczyn dot.  zakÅ‚adu pracy
14
6
 
 
10
9
28
12
7
8
12
10
11
13
140
dotychczas nie pracujÄ…cy
70
42
64
42
47
48
66
60
71
53
60
57
680
zamieszkali na wsi
124
79
71
56
76
72
78
97
102
115
101
99
1070
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
21
18
8
7
14
10
9
10
18
17
20
23
175
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
35
28
32
27
32
29
38
31
39
28
29
26
374
cudzoziemcy
2
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
1
7
do 25 r. Å¼ycia
84
45
69
39
54
55
69
59
84
51
72
59
740
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
17
12
15
16
13
11
22
16
16
9
11
11
169
długotrwale bezrobotne
150
83
93
74
102
87
91
88
83
102
83
118
1154
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
17
10
10
8
9
10
16
12
6
10
15
13
136
powyżej 50 roku życia
82
46
39
43
65
41
39
41
48
58
64
65
631
bez kwalifikacji zawodowych
82
50
69
50
70
54
68
72
78
74
80
77
824
bez doświadczenia zawodowego
97
55
87
50
54
58
83
79
86
66
80
73
868
bez wykształcenia średniego
173
110
102
73
120
85
88
104
108
115
131
144
1353
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
25
14
14
11
11
17
18
19
19
21
20
20
209
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
9
5
9
4
6
4
6
8
5
10
12
16
94
Niepełnosprawni
26
16
11
18
29
15
17
22
25
16
17
11
223
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
137
205
335
335
256
275
206
240
277
203
188
199
2856
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
59
79
168
149
94
128
102
103
142
98
87
107
1316
zamieszkali na wsi
55
72
129
134
100
115
76
89
108
63
77
65
1083
do 25 roku życia
30
41
125
69
55
101
58
33
97
33
38
75
755
powyżej 50 roku życia
36
47
59
81
56
46
60
52
45
57
44
40
623
długotrwale bezrobotni
61
92
141
156
116
97
79
103
100
83
74
63
1165
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
51
57
123
111
117
89
69
83
104
74
84
63
1025
 
niesubsydiowanej
48
55
83
85
89
76
65
72
99
68
65
52
857
z tego
kobiety
21
21
46
42
38
35
29
30
53
32
34
28
409
zamieszkali na wsi
17
19
29
23
34
32
28
25
31
21
21
12
292
do 25 roku życia
12
20
32
13
27
19
16
15
23
13
17
18
225
powyżej 50 roku życia
6
5
12
12
8
13
12
8
10
14
10
5
115
długotrwale bezrobotni
17
14
25
22
28
29
28
21
29
23
16
13
265
subsydiowanej
3
2
40
26
28
13
4
11
5
6
19
11
168
z tego
kobiety
2
1
17
16
12
5
2
5
3
6
10
9
88
zamieszkali na wsi
0
0
17
13
13
4
1
1
3
1
8
5
66
do 25 roku życia
1
1
8
0
2
3
1
1
0
1
1
3
22
powyżej 50 roku życia
0
1
14
11
13
4
0
5
1
0
9
0
58
długotrwale bezrobotni
1
0
21
17
16
9
2
5
2
1
16
4
94
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
3
0
37
24
21
11
0
10
5
5
17
7
140
robót publicznych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
podjęcia dział. gospodarcz.
0
0
2
1
7
2
1
0
0
0
0
3
16
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
2
1
1
0
0
0
1
0
1
2
1
9
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
poprzednio pracujÄ…cy
37
47
96
97
89
69
54
72
83
63
72
42
821
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
1
2
6
8
3
4
3
2
1
2
3
3
38
Dotychczas nie pracujÄ…cy
14
10
27
14
28
20
15
11
21
11
12
21
204
Zamieszkali na wsi
17
19
46
36
47
36
29
26
34
22
29
17
358
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
2
3
10
11
12
6
2
5
6
3
8
4
72
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
8
8
17
10
5
11
5
5
13
6
7
8
103
Cudzoziemcy
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
do 25 r. Å¼ycia
13
21
40
13
29
22
17
16
23
14
18
21
247
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
7
3
9
5
3
7
4
3
7
3
3
6
60
długotrwale bezrobotne
18
14
4
39
44
38
30
26
31
24
32
17
317
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
2
1
8
1
4
7
3
2
7
0
5
3
43
powyżej 50 roku życia
6
6
26
23
21
17
12
13
11
14
19
5
173
bez kwalifikacji zawodowych
6
10
36
29
31
20
16
12
16
9
16
7
208
bez doświadczenia zawodowego
18
12
35
20
35
27
19
14
27
17
19
28
271
bez wykształcenia średniego
15
19
48
61
40
36
24
38
35
26
36
15
393
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
0
2
9
13
5
8
2
5
8
4
7
4
67
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
1
2
1
1
1
0
0
1
1
0
1
9
niepełnosprawni
2
2
14
11
4
3
3
5
2
3
5
2
56
rozpoczęcia szkolenia
0
5
6
0
11
10
0
16
0
0
0
6
54
rozpoczęcia stażu
11
1
60
31
16
3
21
5
31
3
8
16
206
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
31
30
43
6
8
3
5
3
16
3
9
157
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
27
39
39
44
17
8
12
9
21
7
6
6
235
niepotwierdzenia gotowości do pracy
12
42
50
73
59
124
57
88
75
66
50
60
756
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
9
5
8
9
15
13
15
15
15
3
7
7
121
podjęcia nauki
0
2
0
1
0
0
0
0
2
8
0
0
13
ukończenia 60/65 lat
0
0
1
1
0
1
0
1
3
1
2
1
11
nabycia praw emeryt. lub rentowych
0
1
2
3
1
3
2
0
2
4
2
2
22
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
0
3
1
1
3
7
15
9
5
5
9
10
68
innych
27
19
15
18
11
9
12
9
16
16
17
19
188
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
46
93
147
170
60
68
86
84
81
42
60
45
982
z tego
pracy subsydiowanej
11
54
108
130
15
28
25
45
8
26
34
32
516
z sektora publicznego
11
51
93
106
15
23
23
53
7
25
31
22
460
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
36
46
37
54
39
36
29
34
49
24
28
15
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2312
2313
2190
2016
1973
1894
1901
1896
1875
1909
1974
2039
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1059
1080
997
915
924
882
902
923
913
934
962
974
z prawem do zasiłku
284
284
287
283
302
297
276
273
295
284
299
302
poprzednio pracujÄ…cy
1867
1861
1787
1640
1604
1565
1566
1546
1546
1561
1600
1682
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
90
90
88
82
103
103
96
91
96
98
99
99
dotychczas nie pracujÄ…ce
445
452
403
376
369
329
335
350
329
348
374
357
zamieszkali na wsi
1052
1059
1001
923
899
856
858
866
860
912
936
970
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
215
223
212
182
177
169
165
162
163
162
164
176
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
129
141
108
103
83
62
57
76
73
82
95
93
 
cudzoziemcy
10
8
7
5
5
5
6
6
6
7
7
8
do 25 r. Å¼ycia
422
423
361
324
317
265
273
294
276
290
323
305
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
40
47
30
32
41
29
26
37
34
32
33
31
 
długotrwale bezrobotne
1156
1147
1099
1017
1003
993
1005
990
973
992
1001
1056
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
183
183
184
179
179
175
179
181
173
177
180
182
powyżej 50 roku życia
606
605
585
547
556
551
530
519
522
523
543
568
bez kwalifikacji zawodowych
640
634
692
646
648
598
576
589
578
595
622
637
bez doświadczenia zawodowego
581
596
537
496
477
420
434
454
432
453
484
466
bez wykształcenia średniego
1224
1225
1192
1061
1069
1043
1033
1020
1012
1018
1049
1121
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
206
203
193
170
167
162
168
167
166
174
176
187
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
71
67
72
60
58
58
56
55
56
57
66
79
niepełnosprawni
155
153
143
131
145
151
145
155
147
140
141
140
Osoby poszukujÄ…ce pracy
48
50
52
44
44
42
42
44
41
41
42
37
w tym
kobiety
19
19
20
18
18
17
17
18
16
16
17
14
niepeÅ‚nosprawni nie pozostajÄ…cy w zatrudnieniu
19
21
23
19
19
18
18
19
18
20
21
17
Cudzoziemcy
10
8
7
5
5
5
6
6
6
7
7
8
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
1
1
1
3
2
1
1
2
2
2
3
3
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
0
68
51
17
8
0
34
2
0
19
0
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
82
62
115
88
84
85
96
95
74
50
73
69
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
9
13
50
44
1
10
15
30
4
3
9
20
 
przygotowanie zawodowe dorosłych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
prace społecznie użyteczne
0
31
30
46
6
8
3
5
3
18
2
9
 
dla niepełnosprawnych
0
8
9
13
2
7
2
28
3
5
5
5
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2011 roku
Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2011 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
422
423
361
324
317
265
273
294
276
290
323
305
25-34
673
676
654
642
607
572
582
571
577
613
611
630
35-44
371
372
356
309
301
316
322
321
313
302
326
348
45-54
541
536
519
445
447
446
443
433
438
436
440
472
55-59
252
247
236
239
244
243
229
222
215
212
219
227
60-64 lata
53
59
64
57
57
52
52
55
56
56
55
57
Wykształ-
cenie
wyższe
247
251
233
228
217
210
233
236
224
235
235
224
policelane i śr. zawod.
539
535
494
473
434
407
411
411
405
413
427
441
Å›rednie ogólnokszt.
302
302
271
254
253
234
224
229
234
243
263
253
Zasadnicze
562
566
543
477
477
478
476
469
468
456
467
500
gimnazjalne i poniżej
662
659
649
584
592
565
557
551
544
562
582
621
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
401
414
384
346
327
292
296
298
290
299
309
318
1-5
486
477
461
436
421
415
425
425
425
435
455
469
5-10
279
276
268
243
241
239
245
247
258
254
258
273
10-20
337
344
336
290
277
287
279
275
267
271
280
307
20-30
247
237
227
213
211
217
214
207
200
196
195
208
30 lat i więcej
117
113
111
112
127
115
107
94
106
106
103
107
bez stażu
445
452
403
376
369
329
335
350
329
348
374
357
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
279
215
181
141
197
188
173
200
238
193
242
206
1-3
665
647
434
317
274
276
326
322
307
388
383
432
3-6
458
508
604
587
511
374
296
300
300
300
320
352
6-12
361
379
418
436
467
528
552
524
470
434
407
372
12-24
319
322
297
282
271
272
299
294
302
331
354
403
pow. 24
230
242
256
253
253
256
255
256
258
263
268
274
OgóÅ‚em
2312
2313
2190
2016
1973
1894
1901
1896
1875
1909
1974
2039
 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2011 roku
Wyszczególnienie
KOBIETY 2011 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
219
227
194
181
181
149
157
174
174
181
206
186
25-34
350
354
333
326
324
306
320
329
331
352
345
350
35-44
186
190
174
144
147
152
157
154
156
144
152
167
45-54
232
234
224
194
201
204
197
204
199
200
199
214
55-59
72
75
72
70
71
71
71
62
53
57
60
57
Wykształ-
cenie
Wyższe
154
161
145
144
137
131
150
157
148
155
159
153
policelane i śr. zawod.
 276
275
250
233
223
210
214
219
226
231
235
244
Å›rednie ogólnokszt.
192
198
179
167
170
150
145
153
157
161
182
172
Zasadnicze
199
199
193
166
171
176
176
172
168
170
171
179
gimnazjalne i poniżej
238
247
230
205
223
215
217
222
214
217
215
226
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
222
236
216
196
189
166
172
177
173
181
185
189
1-5
214
213
204
190
198
197
201
215
219
223
231
232
5-10
117
114
106
97
99
97
102
105
112
107
110
114
10-20
133
134
128
111
108
115
114
110
104
106
102
121
20-30
79
77
73
65
70
72
75
72
65
66
64
65
30 lat i więcej
34
35
34
32
35
33
25
19
23
27
25
25
bez stażu
260
271
236
224
225
202
213
225
217
224
245
228
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
114
103
65
58
98
82
92
104
123
96
110
83
1-3
306
290
203
137
111
125
154
170
168
193
197
211
3-6
223
249
289
277
255
185
136
133
140
163
164
181
6-12
180
198
204
209
219
244
257
257
228
205
200
180
12-24
129
130
128
127
132
136