logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2011 ROKU
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2312
1059
284
90
1052
129
10
422
40
1156
183
606
640
581
1224
206
71
155
 
Luty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2011 ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po raz kolejny
280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobiety
147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot.  zakÅ‚adu pracy
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subsydiowanej
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robót publicznych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inne
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszkali na wsi
124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innych
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
1867
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
445
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
1052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
1156
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
581
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
kobiety
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawni nie pozostajÄ…cy w zatrudnieniu
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowanie zawodowe dorosłych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2011 roku

Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2011 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
371
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
541
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60-64 lata
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
wyższe
247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
662
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
486
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
337
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
445
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
319
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
 
2312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2011 roku

Wyszczególnienie
KOBIETY 2011 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
 
1059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Nazwa dokumentu: 2011 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-02-03 14:19:19
Data udostępnienia informacji: 2011-02-03 14:19:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-03 14:22:28

Wersja do wydruku...

corner   corner