logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2010roku
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2504
1062
398
135
1122
117
5
466
33
1062
209
669
699
589
1370
205
49
140
11,5
Luty
2415
988
392
118
1078
101
8
443
22
1051
192
640
659
547
1324
193
53
137
11,2
Marzec
2273
934
372
108
1020
85
9
376
20
1025
188
581
612
480
1260
180
57
128
 
Kwiecień
2117
892
341
103
938
51
9
367
23
965
172
541
580
463
1152
164
52
115
 
Maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2010ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
253
195
227
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
40
43
39
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po raz kolejny
213
152
188
 
171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobiety
111
69
96
93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
68
32
46
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
219
153
182
161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot.  zakÅ‚adu pracy
3
3
 
 
2
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
34
42
45
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
69
83
88
84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
7
20
 
10
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
16
27
23
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
1
4
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
48
64
62
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
5
5
6
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
148
104
138
95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
13
9
15
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
65
33
27
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
64
48
66
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
44
59
65
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
136
91
124
99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
19
11
14
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
6
11
11
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
14
12
12
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
141
284
369
365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
67
143
150
135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
55
127
146
166
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
24
78
124
65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
38
62
86
81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
55
115
164
155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
46
64
141
119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
45
57
61
71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
21
33
26
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
14
23
23
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
7
16
15
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
4
7
9
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
16
17
14
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subsydiowanej
1
7
80
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
1
5
28
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
0
2
36
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
0
0
9
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
1
1
35
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
0
0
54
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
0
6
20
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robót publicznych
0
0
48
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
1
1
6
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
0
6
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inne
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
41
50
124
161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
3
3
3
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
5
14
17
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszkali na wsi
14
23
59
84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
2
1
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
1
8
6
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
0
0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
7
16
24
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
0
3
2
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
16
17
68
95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
1
2
4
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
5
7
44
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
5
11
26
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
8
17
25
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
18
24
77
99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
3
3
8
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
0
3
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
4
2
12
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
0
20
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
10
45
34
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
38
28
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy
37
67
55
81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
28
39
50
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
5
13
15
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
1
0
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
0
2
6
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
6
12
4
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innych
8
4
15
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
76
132
177
116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
41
112
134
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
41
100
113
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
33
29
65
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2504
2415
2273
2117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1062
988
934
892
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
398
392
372
341
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
2046
1996
1912
1767
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
135
118
108
103
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
458
419
361
350
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
1122
1078
1020
938
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
226
228
210
187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
117
101
85
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
5
8
9
9
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
466
443
376
367
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
33
22
20
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
1062
1051
1025
965
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
209
192
188
172
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
669
640
581
541
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
699
659
612
580
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
589
547
480
463
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1370
1324
1260
1152
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
205
193
180
164
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
49
53
57
52
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
140
137
128
115
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
47
46
52
53
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
kobiety
21
20
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu
20
19
23
23
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
1
2
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
12
40
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
183
242
243
125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
38
22
30
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miejsca przygotowania zawodowego
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
38
58
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
4
10
5
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUKTURA BEZROBOCIA W 2010 roku

Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2010 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
466
443
376
367
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
733
705
694
664
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
357
352
357
307
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
661
638
586
533
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
241
235
212
201
 
 
 
 
 
 
 
 
60-64 lata
46
42
48
45
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
wyższe
229
213
192
200
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
610
601
564
528
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
297
278
257
 
237
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
634
608
592
521
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
734
715
668
631
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
437
426
404
381
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
535
532
530
497
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
283
277
266
248
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
345
348
328
289
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
296
278
254
228
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
151
144
130
124
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
457
410
361
350
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
216
182
202
191
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
574
481
362
304
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
484
532
537
471
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
526
508
463
499
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
438
453
460
413
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
266
259
249
239
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
 
2504
2415
2273
2117
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2010 roku

Wyszczególnienie
KOBIETY 2010 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
231
208
179
176
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
347
324
312
307
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
159
151
161
145
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
270
251
228
211
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
55
54
54
53
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
140
123
110
115
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
303
288
271
256
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
176
160
149
144
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
189
179
173
154
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
254
238
231
223
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
231
219
212
204
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
217
204
207
208
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
105
100
92
86
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
113
117
113
102
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
94
85
83
75
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
29
25
20
20
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
273
238
207
197
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
85
65
83
84
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
246
182
141
123
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
211
226
196
191
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
196
205
208
206
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
174
172
169
161
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
150
138
137
127
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
 
1062
988
934
892
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa dokumentu: 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-02-04 13:00:59
Data udostępnienia informacji: 2010-02-04 13:00:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-05 14:58:47

Wersja do wydruku...

corner   corner