logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIE/ PROGRAM OPERACYJNY:
*                       DziaÅ‚anie: 6.1 Poprawa dostÄ™pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoÅ›ci zawodowej w regionie
PoddziaÅ‚anie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostajÄ…cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 
OKRES REALIZACJI:
*                       01.04.2009 - 31.12.2010
 
WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN):
*                       1 899 620,00
 
OPIS PROJEKTU:
*                       Celem gÅ‚ównym projektu jest podniesienie poziomu aktywnoÅ›ci zawodowej osób pozostajÄ…cych bez zatrudniania w województwie podlaskim poprzez rozpowszechnianie informacji o usÅ‚ugach i instrumentach aktywizacji zawodowej oraz zachÄ™cenie pracodawców z województwa podlaskiego do zatrudnienia osób bÄ™dÄ…cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiotowy cel zostanie zrealizowany poprzez:
- dostarczenie pracodawcom informacji na temat możliwoÅ›ci uÅ‚atwiajÄ…cych zatrudnienie osób bÄ™dÄ…cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
- przekazanie wiedzy osobom pozostającym bez zatrudnienia o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej;
- promowanie usług świadczonych przez urzędy pracy woj. podlaskiego.

Nazwa dokumentu: PROJEKT - Działanie 6.1
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-09-30 11:15:29
Data udostępnienia informacji: 2009-09-30 11:15:29
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-30 11:16:41

Wersja do wydruku...

corner   corner