logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO
UMOWY W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY 
W 2009 ROKU
 
 StyczeÅ„ 2009

 

Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Hajnówce
Staż
2
2.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
OÅ›rodek KsztaÅ‚cenia Zawodowego w Hajnówce
Staż
1
3.
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
2
4.
Prokuratura Okręgowa
w Białymstoku
Staż
2
5.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
2
6.
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Staż
2
7.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny
w Łomży
Staż
1
8.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
Staż
1
9.
SÄ…d Rejonowy
w Bielsku Podlaskim
Staż
1
10.
ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Nr 2 z OddziaÅ‚ami Integracyjnymi w Hajnówce
Staż
1
11.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
3
12.
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
4
13.
Bank SpóÅ‚dzielczy w Narwi
Przygotowanie zawodowe
1
14.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
15.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
16.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
3
17.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
2
18.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
19.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
2
                                                                                                         

 

 Luty 2009
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Podlaska Izba Rolnicza
w Porosłach Biuro Powiatowe
w Hajnówce
Staż
1
2.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
3
3.
Hajnowski Dom Kultury
Staż
1
4.
SpóÅ‚dzielcza Kasa OszczÄ™dnoÅ›ciowo-Kredytowa
w Wołominie
Staż
1
5.
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
w Hajnówce
Staż
1
6.
UrzÄ…d Skarbowy w Hajnówce
Staż
3
7.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
8
8.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
Staż
2
9.
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Hajnówce
Staż
1
10.
Biuro Rachunkowe „Saldo”
w Hajnówce
Staż
1
11.
„SpoÅ‚em” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców
w Hajnówce
Staż
6
12.
Bank SpóÅ‚dzielczy w Hajnówce
Staż
1
13.
Urząd Gminy Czyże
Staż
2
14.
Hajnowski Dom Kultury
w Hajnówce
Staż
3
15.
Telewizja Kablowa Hajnówka
Staż
1
16.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
17.
Autoryzowany Serwis Fiat
w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
18.
Hajnowski Dom Kultury
w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
19.
Handel Artykułami spożywczymi i przemysłowymi w Czeremsze
Prace interwencyjne
1
20.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
21.
SpóÅ‚dzielcza Kasa OszczÄ™dnoÅ›ciowo-Kredytowa
w Wołominie
Prace interwencyjne
1

 

 Marzec 2009

Lp.

Nazwa Pracodawcy

Wskazanie instrumentu rynku pracy

Liczba utworzonych miejsc pracy

1.

Szkoła Podstawowa w Czeremsze

Staż

1

2.

SÄ…d Rejonowy

w Bielsku Podlaskim

Staż

2

3.

UrzÄ…d Gminy Narewka

Staż

8

4.

Areszt Åšledczy w Hajnówce

Staż

2

5.

Miejski Ośrodek Kultury

w Kleszczelach

Staż

1

6.

Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Staż

1

7.

Urząd Gminy Czyże

Staż

3

8.

UrzÄ…d Gminy Narew

Staż

2

9.

UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne

Staż

3

10.

Komenda Powiatowa Policji

w Hajnówce

Staż

3

11.

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

Staż

2

12.

Politechnika Białostocka

w Białymstoku

Staż

2

13.

PZU Życie S.A. Oddział

w Warszawie

Staż

1

14.

UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach

Staż

1

15.

Bank SpóÅ‚dzielczy w Hajnówce

Staż

1

16.

Komenda Powiatowa PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

Staż

3

17.

Narwiański Ośrodek Kultury

w Narwi

Staż

1

18.

Starostwo Powiatowe

w Hajnówce

Prace interwencyjne

1

19.

Gminny Ośrodek Kultury

w Czeremsze

Prace interwencyjne

1

20.

UrzÄ…d Gminy Czeremcha

Prace interwencyjne

5

21.

Szkoła Podstawowa w Czeremsze

Prace interwencyjne

1

22.

UrzÄ…d Gminy Narewka

Prace interwencyjne

13

23.

UrzÄ…d Miasta Hajnówka

Prace interwencyjne

8

 

 

 
 KwiecieÅ„ 2009
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
„SPOŁEM” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców
w Hajnówce
Staż
1
2.
P.H.U. „Sobex-Nowy”
w Hajnówce
Staż
3
3.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
Staż
1
4.
Prokuratura Okręgowa
w Białymstoku
Staż
1
5.
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku
Staż
1
6.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
1
7.
Przedsiębiorstwo
Naukowo-Techniczne
„GLOBAL TECHNICS”
w Bielsku Podlaskim
Staż
1
8.
Politechnika Białostocka
w Białymstoku
Staż
1
9.
Narwiański Ośrodek Kultury
w Narwi
Staż
1
10.
PrzedsiÄ™biorstwo WodociÄ…gów
i Kanalizacji Sp. z o.o
w Hajnówce
Staż
1
11.
ZarzÄ…d Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Prace interwencyjne
5
12.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
12
13.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
14.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
4
15.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dubiczach Cerkiewnych
Prace interwencyjne
6
16.
Zakład Produkcyjno-Handlowo
-UsÅ‚ugowy w Hajnówce
Refundacja poniesionych kosztów z tytuÅ‚u
opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
1
                                                                                  

 

 
 Maj 2009
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
2
2.
Hajnowski Dom Kultury
w Hajnówce
Staż
2
3.
Miejski Ośrodek Kultury
w Kleszczelach
Staż
2
4.
Bank SpóÅ‚dzielczy w Hajnówce
Staż
2
5.
„Farmpasz” Sp. z.o.o
w Makówce
Staż
1
6.
Areszt Åšledczy w Hajnówce
Staż
1
7.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Czeremsze
Staż
1
8.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
4
9.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Staż
1
10.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
5
11.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Hajnówce
Staż
2
12.
Zakład Stolarski
Piotr Pietroczuk w Hajnówce
Staż
1
13.
UrzÄ…d Gminy
Dubicze Cerkiewne
Staż
2
14.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
1
15.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
1
16.
STW A. Kiryluk w Hajnówce
Staż
1
17.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
10
18.
Urząd Gminy Czyże
Prace interwencyjne
1
19.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
3
20.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
4

                                  

 

 Czerwiec 2009
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Białymstoku
Staż
2
2.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Staż
1
3.
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o
w Hajnówce
Staż
2
4.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Hajnówce
Staż
1
5.
F.U. „PRONECT” w MaÅ‚kinii
Staż
 
1
6.
F.H.U. „MARINEX”
Bożena Zelent w Małkinii
Staż
1
7.
Urząd Gminy Białowieża
Staż
1
8.
„SPOŁEM” PSS w Hajnówce
Staż
1
9.
Autoryzowany Serwis Fiat ZakÅ‚ad Mechaniki Pojazdowej w Hajnówce
Staż
1
10.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
11.
„AGRONAR” Sp. z o.o w Makówce
Staż
1
12.
OkrÄ™gowa SpóÅ‚dzielnia Mleczarska w Hajnówce
Staż
1
13.
Prokuratura Okręgowa
w Białymstoku Prokuratura
Rejonowa w Hajnówce
Staż
1
14.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Narwi
Staż
1
15.
„AVANS PÓŁNOC” Sp. z o.o
w Olsztynie
Staż
1
16.
Urząd Gminy Białowieża
Prace interwencyjne
2
17.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
18.
Sklep Spożywczy „DOMINIK”
w Narwi
Prace interwencyjne
1
19.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
2
20.
ZarzÄ…d Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
4
21.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
2
22.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
7
23.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
4
24.
UrzÄ…d Miasta Kleszczele
 
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
 
6
25.
UrzÄ…d Gminy Narew
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
2
26.
Urząd Gminy Białowieża
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
2
27.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
2
28.
Urząd Gminy Czyże
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
1
29.
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
3

 

 

 
 Lipiec 2009
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
2
2.
Areszt Åšledczy w Hajnówce
Staż
1
3.
„SPOŁEM” PSS w Hajnówce
Staż
2
4.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
Staż
1
5.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Hajnówce
Staż
1
6.
„UNIKAT” ZakÅ‚ad Gastronomiczno-Noclegowy w BiaÅ‚owieży
Staż
1
7.
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi
Staż
2
8.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Staż
1
9.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
2
10.
PrzedsiÄ™biorstwo Handlowo-UsÅ‚ugowe „PONEK” w Narwi
Staż
1
11.
Gminna SpóÅ‚dzielnia „Samopomoc ChÅ‚opska” w Hajnówce
Staż
1
12.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
4
13.
Biuro Handlu i PoÅ›rednictwa Roman SoÅ‚kiewicz w Hajnówce
Staż
1
14.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Hajnówce
Staż
2
15.
Biuro Ubezpieczeniowo-Finansowe
M. Borowik w Hajnówce
Staż
1
16.
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
Staż
2
17.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce
Staż
1
18.
Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce
Staż
1
19.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
3
20.
„GRYFSKAND” Sp. z o.o w Hajnówce
Staż
1
21.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Staż
1
22.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
Prace interwencyjne
1
23.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
1
24.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Prace interwencyjne
 
1
25.
Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej „ROKITNIK” w BiaÅ‚owieży
Prace interwencyjne
1
26.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Prace interwencyjne
1

 

 

 SierpieÅ„ 2009
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
7
2.
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Staż
1
3.
„SPOŁEM” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców w Hajnówce
Staż
2
4.
Biuro Obrachunkowe i Księgowości Raisa Dziunik w Bielsku Podlaskim
Staż
2
5.
PKO BP Regionalny Oddział Detaliczny
w Białymstoku
Staż
1
6.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
1
7.
UrzÄ…d Skarbowy w Hajnówce
Staż
4
8.
Areszt Åšledczy w Hajnówce
Staż
1
9.
Sklep Spożywczo-PrzemysÅ‚owy „SMYK” w Hajnówce
Staż
1
10.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Hajnówce
Staż
1
11.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
2
12.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce
Staż
1
13.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny w Łomży
Staż
1
14.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
2
15.
Pracownia Protetyczna
A. Lewczuk w Hajnówce
Staż
1
16.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Hajnówce
Prace interwencyjne
3
17.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
3
18.
„Arino House” Sp. z.o.o w Hajnówce
Prace interwencyjne
 
1
19.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
20.
Szkoła Podstawowa w Czeremsze
Prace interwencyjne
1
                                                                                                     
 
 
 
Wrzesień 2009
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
„SPOŁEM” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców w Hajnówce
Staż
1
2.
PZU Życie o/Warszawa
Staż
1
3.
Åšrodowiskowy Dom Samopomocy
w Bielsku Podlaskim
Staż
1
4.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
3
5.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Staż
2
6.
PrzedsiÄ™biorstwo WodociÄ…gów
i Kanalizacji Sp. z.o.o w Hajnówce
Staż
1
7.
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Staż
2
8.
„ARHELAN BurzyÅ„scy” Sp. j.
w Bielsku Podlaskim
Staż
3
9.
Firma Handlowa „Cheap-But”
R. Chojnowski w Łomży
Staż
1
10.
Telewizja Kablowa Hajnówka
KiÄ™dyÅ›, Kiryluk Sp. j w Hajnówce
Staż
1
11.
„Logo-Art” A. Pietroczuk w Hajnówce
Staż
2
12.
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Hajnówce
Staż
2
13.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Hajnówce
Staż
2
14.
 „EMMA” Sp. j w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
15.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
16.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
6
17.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
2
 
 
 
 
 Październik 2009
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. JÄ™drzeja Åšniadeckiego w BiaÅ‚ymstoku
Staż
1
2.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
3
3.
Prokuratura Okręgowa
w Białymstoku
Prokuratura Rejonowa w Hajnówce
Staż
2
4.
Tartak Siemianówka
Kamil Szymaniuk w Siemianówce
Staż
1
5.
Telewizja Kablowa Hajnówka KiÄ™dyÅ›, Kiryluk Sp. j. w Hajnówce
Staż
2
6.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
11
7.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
3
8.
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Prace interwencyjne
2
9.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
 
 
 Listopad 2009
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Staż
3
2.
„SpoÅ‚em” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców w Hajnówce
Staż
11
3.
Hajnowski Dom Kultury
w Hajnówce
Staż
3
4.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Białymstoku
Inspektorat ZUS w Hajnówce
Staż
2
5.
Gminny Ośrodek Kultury
w Czeremsze
Staż
1
6.
UsÅ‚ugi Geodezyjno-Kartograficzne BolesÅ‚aw Gwoździk w Hajnówce
Staż
1
7.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Czeremsze
Staż
1
8.
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
w Hajnówce
Staż
1
9.
„RUNO” Sp. z o.o w Hajnówce
Staż
1
10.
Sklep Motoryzacyjny M. Frankowski
w Hajnówce
Staż
1
11.
Kancelaria Adwokacka
adwokat
M. Korsak w Białymstoku
Staż
1
12.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
6
13.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
2
14.
FINANSE.MARKETING.
SZKOLENIA. Mariusz Gryko
w Białymstoku,
Placówka bankowa w Hajnówce
Staż
1
15.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
16.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
17.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
2
18.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
1
19.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
20.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
21.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
2
 

 

 

Nazwa dokumentu: 2009 ROK
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-30 15:11:57
Data udostępnienia informacji: 2009-01-30 15:11:57
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-01 09:10:11

Wersja do wydruku...

corner   corner