logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
LAKIERNIK
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1317 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 18 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
14.04.2010r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
FREZER NARZÄśDZIOWY; FREZER – OPERATOR CNC
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1317 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
14.04.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
TOKARZ NARZÄśDZIOWY; TOKARZ – OPERATOR CNC
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1317 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
14.04.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
ÅšLUSARZ
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1317 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 18 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
14.04.2010r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPAWACZ RÄśCZNY ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
uprawnienia
- zasadnicze zawodowe, średnie, uprawnienia spawacza
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1317 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
14.04.2010r.
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
KASJER - KSIÄśGOWY
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- Å›rednie zawodowe – ekonomiczne
- dobra znajomość zasad rachunkowości
- znajomość obsÅ‚ugi komputera
- staż pracy min. 1 rok
Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracÄ™  na zastÄ™pstwo
System pracy
-  jedna zmiana od 7:30 do 15:30
Wynagrodzenie
-  1600,- zÅ‚ brutto + dodatek stażowy
Inne
-
Dane kontaktowe pracodawcy
- ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ LeÅ›nych im. LeÅ›ników Polskich
 w BiaÅ‚owieży
17-230 Białowieża ul. Park Dyrekcyjny 1A
Tel.  (85) 681-24-04
e-mail: zsl@bialowieza.lasy.pl
14.04.2010r.
 
 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY (KONKURS)
Nazwa zawodu/stanowiska    
GŁÓWNA KSIÄśGOWA
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- wyższe mgr – ekonomiczne lub
- wyższe zawodowe
- ekonomiczne studia podyplomowe
- min. 3 letnia praktyka w księgowości
- obywatelstwo polskie
- zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych
- osoba nie karana
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej
- znajomość przepisów ustawy o rachunkowoÅ›ci i ustawy o finansach publicznych
- znajomość przepisów oÅ›wiatowych i samorzÄ…dowych
- znajomość przepisów podatkowych
- znajomość przepisów pÅ‚acowych
- znajomość przepisów ZUS
- znajomość przepisów wynikajÄ…cych z Karty Nauczyciela
- znajomość programów komputerowych i obsÅ‚ugi komputera (MS Office, MS Excel)
- znajomość obsługi urządzeń biurowych
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
- oryginał kwestionariusza osobowego
- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska
- kserokopie dokumentów potwierdzajÄ…ce kwalifikacje i doÅ›wiadczenie zawodowe (poÅ›wiadczone przez kandydata za zgodność z oryginaÅ‚em)
- oświadczenie o niekaralności
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracÄ™ – ½ etatu
System pracy
-  
Wynagrodzenie
-  
Inne
- Termin skÅ‚adania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) do dnia 23.04.2010r. do godz. 15:00
Dane kontaktowe pracodawcy
- Szkoła Podstawowa w Czeremsze
17-240 Czeremcha ul. Szkolna 2
Tel.  (85) 685-00-14
12.04.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA DRÓG
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
kwalifikacje
średnie lub wyższe budowlane
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
jedna zmiana
Wynagrodzenie
2000 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ug Komunalnych SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 200 Hajnówka ul. Łowcza 4 tel. 085 682 30 32 email: pukhajnowka@neostrada.pl
08.04.2010r.
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
MALARZ   WYROBÓW METALOWYCH
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
-
- umiejętność malowania pistoletem
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa zlecenie + opłacane składki na
 ubezpieczenie spoÅ‚eczne ZUS
System pracy
- jedna zmiana
Wynagrodzenie
-  1317,- zÅ‚ brutto
Inne
-
Dane kontaktowe pracodawcy
- Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i C.O.
 Jerzy BoÅ‚tromiuk w Hajnówce
17-200  Hajnówka  ul. Stalowa 10
Tel.  (85) 683-37-76
 
08.04.2010r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
ROBOTNIK BUDOWLANY
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
zasadnicze zawodowe, stolarz budowlany, cieśla, dekarz
Inne
doświadczenie w zawodzie 5 lat
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa zlecenie + (skÅ‚adki na ubezpieczenie spoÅ‚eczne +FP) – okres próbny, nastÄ™pnie umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony
System pracy
jedna zmiana
Wynagrodzenie
1500 zł. brutto
Miejsce pracy   
woj. podlaskie
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Wrzosbud’’ 17- 200 Hajnówka
tel. 663 060 047
07.04.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
KUCHARZ
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
kwalifikacje
średnie lub wyższe kierunkowe
Inne
mile widziane doświadczenie w pracy
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia na czas okreÅ›lony
System pracy
dwie zmiany(7.00 – 14.00; 14.00 – 22.00)
Wynagrodzenie
1500 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Białowieża
Dane kontaktowe pracodawcy:
M. CieÅ›lak, P. Krasowski, R. Szczepankowski S.C. 17 – 230 BiaÅ‚owieża ul. O. Gabiec 15
tel: 692 136 469; 666 300 420
07.04.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
ELEKTRYK
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- wykształcenie średnie zawodowe - elektryczne
 lub zasadnicze zawodowe elektryczne
- uprawnienia „E”- obsÅ‚uga, konserwacja,
 remonty urzÄ…dzenia, instalacje i sieci
 elektroenergetyczne – 1 KW
- uprawnienia: linie napowietrzne i kablowe do
  15 KW
- staż pracy min. 1 rok
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracÄ™ na okres próbny
System pracy
- trzy zmiany
Wynagrodzenie
-  1500,- zÅ‚ brutto
Inne
-
Dane kontaktowe pracodawcy
- „Gryfskand” Sp. z o.o. ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych w Hajnówce
17-200  Hajnówka  ul. BiaÅ‚ostocka 1
Tel.  (85) 682-64-28
 
06.04.2010r.
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
KIEROWCA SAMOCHODU CIÄśÅ»AROWEGO
Wymagania pracodawcy:
uprawnienia/
kwalifikacje
Prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny
System pracy
jedna zmiana
Wynagrodzenie
2000 zł. brutto
Miejsce pracy   
woj. podlaskie
Dane kontaktowe pracodawcy:
UsÅ‚ugi Transportowe i Drogowe w Hajnówce Tel: 602 320 887; 666 037 333
01.04.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
OPERATOR KOPARKI
Wymagania pracodawcy:
uprawnienia/
kwalifikacje
Operator koparki kl. II, III
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny
System pracy
jedna zmiana
Wynagrodzenie
1800 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
woj. podlaskie
Dane kontaktowe pracodawcy:
UsÅ‚ugi Transportowe i Drogowe w Hajnówce Tel: 602 320 887; 666 037 333
01.04.2010r.
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
- KUCHARZ
 - POMOC KUCHENNA
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- wykształcenie bez wymagań
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- aktualna książeczka Sanepidu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracę na czas określony
System pracy
- dwie zmiany: od 7:00 do 15:00 i od 15:00 do 22:00
Wynagrodzenie
-  1320,- zÅ‚ brutto
Inne
-
Dane kontaktowe pracodawcy
- „Soplicowo” Sp. z o.o. w BiaÅ‚owieży
17-230 BiaÅ‚owieża ul. Krzyże 2A
Tel. (85) 682-99-33
 
01.04.2010r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SPRZEDAWCA - KASJER
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- min. zasadnicze zawodowe
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracÄ™ na okres próbny
System czasu pracy:
Dwie zmiany
Wynagrodzenie:
1317 zł brutto
Kontakt z pracodawcÄ…:
„Finezja” WaÅ›ko AÅ‚Å‚a
Ul. Krzyże 2
17-230 Białowieża
Tel. (85) 717 60 76
                    29.03.2010 r.
 
 
 

OFERTA PRACY

Nazwa zawodu/stanowiska

SPAWACZ MAG/ ÅšLUSARZ-SPAWACZ

Wymagania pracodawcy:

Wykształcenie/uprawnienia

zasadnicze zawodowe mechaniczne, spawacz MAG

Inne

doświadczenie na stanowisku spawacza 1 rok

 Dodatkowe informacje:

Rodzaj zatrudnienia

umowa zlecenie + składki na ubezpieczenie społeczne, a następnie na czas określony

System pracy

jedna zmiana (07.00- 15.00)

Wynagrodzenie

1317 zÅ‚.  zÅ‚.  brutto

Miejsce pracy   

Hajnówka

Dane kontaktowe pracodawcy:

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i C.O.

17 – 200 Hajnówka ul. Stalowa 10

tel. 085 683 37 76

08.04.2010r.

 

 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
POKOJOWA
Wymagania pracodawcy:
Staż pracy:
- doświadczenie na podobnym
 stanowisku
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony
System czasu pracy:
Dwie zmiany (7.00-15.00, 12.00-20.00)
Wynagrodzenie:
Od 1320 zł brutto
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Soplicowo” Sp. z o. o.
ul. Krzyże 2A
17-230 Białowieża
Tel. (85) 682 99 33
                    06.04.2010 r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
GŁÓWNY ENERGETYK Z-CA KIEROWNIKA WYDZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
Wyższe inż. elektryk –automatyk, ,,D’’ – kotÅ‚y parowe i energetyczne, ,,D’’ – linie i sieci do 15kV, kurs BHP dla osób kierujÄ…cych pracownikami, obsÅ‚uga komputera
Inne
doÅ›wiadczenie na stanowisku kierowniczym – 2 lata
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
System pracy
jedna zmiana (07.00- 15.00)
Wynagrodzenie
Ok. 3500 zÅ‚.  zÅ‚.  brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Gryfskand’’ SpóÅ‚ka z o. o. ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych w Hajnówce 17 – 200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel. 085 682 64 28
Email: weremiukn@gryfskand.pl
01.04.2010r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
Wyższe chemiczne, kurs okresowy BHP dla osób kierujÄ…cych pracownikami, obsÅ‚uga komputera
Inne
doÅ›wiadczenie na stanowisku kierowniczym – 2 lata
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
System pracy
jedna zmiana (07.00- 15.00)
Wynagrodzenie
Ok. 3500 zÅ‚. zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Gryfskand’’ SpóÅ‚ka z o. o. ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych w Hajnówce 17 – 200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel. 085 682 64 28
Email: weremiukn@gryfskand.pl
01.04.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
PRZEDSTAWICIEL
 
Wymagania pracodawcy:
Inne:
- niekaralność
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
System wynagradzania:
Prowizyjny
Miejsce wykonywania pracy:
Hajnówka i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy:
Provident Polska S. A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. 662 167 508
Email: Marta.kuligowska@provident.pl
                     12.11.2009 r.

 

 
 

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-15 11:43:51

Wersja do wydruku...

corner   corner