logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
KIEROWCA AUTOBUSU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- prawo jazdy kat. D
- kurs na przewóz osób
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie:
1200 zł netto
Miejsce wykonywania pracy:
trasy m. in. Hajnówka – Warszawa, Hajnówka- Kleszczele, Hajnówka - BiaÅ‚owieża
Dane kontaktowe pracodawcy:
Veolia Transport Mazury Sp. z o. o. Oddział w Bielsku Podlaskim
ul. 11 Listopada 26
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 667 620 801
                    25.02.2010 r.
 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY/HANDLOWIEC
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 min. Å›rednie, prawo jazdy kat. B, szkolenia z umiejÄ™tnoÅ›ci sprzedażowych
Inne
doÅ›wiadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego – 1 rok
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
jedna zmiana (08.00- 16.00)
Wynagrodzenie
1320 zÅ‚.  brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 Agencja Reklamowa ,,logo-Art.’’ 17 – 200 Hajnówka ul. Górna 2G tel. 085 682 62 85, email: biuro@logo-art.net
 

23.02.2010r.
 
 
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
TECHNIK POLIGRAF/OPERATOR CTP
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 min. Å›rednie, dobra znajomość programów graficznych – Photoshop, Corel
Inne
doświadczenie na stanowisku, umiejętności przygotowywania publikacji do druku offsetowego
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
jedna zmiana (08.00- 16.00)
Wynagrodzenie
1320 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 Agencja Reklamowa ,,logo-Art.’’ 17 – 200 Hajnówka ul. Górna 2g tel. 085 682 62 85, email: biuro@logo-art.net
 

23.02.2010r.
 
  

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
ZAOPATRZENIOWIEC/LOGISTYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 min. Å›rednie, znajomość jÄ™zyka angielskiego, wiedza ekonomiczna z zakresu zarzÄ…dzania firmÄ…, znajomość pakietu Office
Inne
doświadczenie na stanowisku kierownika działu logistyki w firmie o podobnym profilu
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
jedna zmiana (08.00- 16.00)
Wynagrodzenie
1320 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 Agencja Reklamowa ,,logo-Art.’’ 17 – 200 Hajnówka ul. Górna 2G  tel. 085 682 62 85, email: biuro@logo-art.net
 

23.02.2010r.
 
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
DRUKARZ OFFSETOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 min. Å›rednie kierunkowe, ukoÅ„czone kursy, praca na maszynach offsetowych cztero- i piÄ™cio- kolorowych
Inne
doświadczenie na stanowisku drukarza 2 lata,
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
jedna zmiana (08.00- 16.00)
Wynagrodzenie
1320 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 Agencja Reklamowa ,,logo-Art.’’ 17 – 200 Hajnówka ul. Gorna 2 G tel. 085 682 62 85, email: biuro@logo-art.net
 

23.02.2010r.
 
  

INFORMACJA O NABORZE DO SŁUZBY WIÄśZIENNEJ
Nazwa zawodu/stanowiska
FUNKCJONARIUSZ DZIAŁU FINANSOWEGO
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 min. Å›rednie z zakresu ekonomii
Inne
Osoba nie karana, o nieposzlakowanej opinii, korzystajÄ…ca z peÅ‚ni praw publicznych i cywilnych, posiadajÄ…ca zdolność fizycznÄ… i psychicznÄ… do sÅ‚użby w formacjach uzbrojonych – kat. zdrowia A. Osoby zainteresowane podjÄ™ciem postÄ™powania kwalifikacyjnego, którego przejÅ›cie jest warunkiem ubiegania siÄ™ o przyjÄ™cie do pracy skÅ‚adajÄ… w dziale kadr Aresztu Åšledczego w Hajnówce pisemne zgÅ‚oszenie podjÄ™cia sÅ‚użby (podanie o przyjÄ™cie do sÅ‚użby w Areszcie Åšledczym oraz życiorys do dnia 26.02.2010r.) 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
 
System pracy
 
Wynagrodzenie
 
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
Areszt Åšledczy w Hajnówce 17 – 200 Hajnówka ul. Warszawska 67 tel. 085 683 20 07 w. 125

23.02.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPAWACZ MAG, ÅšLUSARZ-SPAWACZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 zasadnicze zawodowe mechaniczne, mile widziane uprawnienia spawacza MAG
Inne
doÅ›wiadczenie na stanowisku spawacza – 1 rok
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa zlecenie w okresie próbnym 3 m-ce + skÅ‚adki na ubezpieczenie ZUS i FP, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
System pracy
jedna zmiana
Wynagrodzenie
1317 zÅ‚.  brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 ZakÅ‚ad Instalatorstwa Sanitarnego i C. O.
17 – 200 Hajnówka ul. Stalowa 10
tel: 085 683 37 76
18.02.2010r.
 

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • KIEROWNIK ODDZIAŁU MIKROPRZEDSZKOLI
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- wykształcenie pedagogiczne: wychowanie
 przedszkolne lub wczesnoszkolne
- MS Office
- dostęp do Internetu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa menadżerska
Wynagrodzenie
-  do 3500,- zÅ‚ brutto + premia
System pracy   
-  nienormowany czas pracy
Inne
-  forma kontaktów z pracodawcÄ…:
 CV należy wysÅ‚ać na adres e- maila:
rejestracja na stronie www.startbiznes.org
Miejsce pracy
-  w miejscu zamieszkania
Kontakt z pracodawcÄ…
- „Euroinvest” SpóÅ‚ka z o.o. w Warszawie
- E-mail: praca6@euroinvest.biz
- www.startbiznes.org

 
15.02.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
KUCHARZ
Wymagania pracodawcy:
Staż pracy:
- wymagane doświadczenie
   zawodowe
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (10.00-18.00)
Wynagrodzenie:
1317 zł brutto
Dane kontaktowe pracodawcy:
Marina
ul. Batorego
17-200 Hajnówka
Tel. (85) 876 77 89 (w godzinach wieczornych)
Email: marina.biuro@o2.pl
                    09.02.2010 r.
 
 
 

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • KOORDYNATOR  PRACY ODDZIAŁÓW
                                 (biura rachunkowego)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- min. średnie ekonomiczne
- MS Office
- dostęp do Internetu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa menadżerska
Wynagrodzenie
-  do 1500,- zÅ‚ brutto + premia
System pracy   
-  nienormowany czas pracy
Inne
-  forma kontaktów z pracodawcÄ… wyÅ‚Ä…cznie
 za pomocÄ… e- maila:
 praca@webdekret.pl
Miejsce pracy
-  w miejscu zamieszkania
Kontakt z pracodawcÄ…
- Biuro Rachunkowe „Dekret” w Czarnkowie
- E-mail: praca@webdekret.pl

 
04.02.2010r.
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • KIEROWNIK  ODDZIAŁU  TURYSTYKI REGIONALNEJ
  • KIEROWNIK ODDZIAŁU FUNDUSZY EUROPEJSKICH
  • KIEROWNIK ODDZIAŁU BUDOWNICTWA
  • KIEROWNIK ODDZIAŁU RYNKU PRACY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- min. średnie
- MS Office
- dostęp do Internetu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa menadżerska (umowa wspóÅ‚pracy)
Wynagrodzenie
-  do 3500,- zÅ‚ brutto + premia
System pracy   
-  nienormowany czas pracy
Inne
-  formularz zgÅ‚oszeniowy należy pobrać i
   wypeÅ‚nić na stronie internetowej:
- CV i wypełniony formularz należy przesłać
  na adres:
 praca1@euroinvest.biz
Miejsce pracy
-  w miejscu zamieszkania
Kontakt z pracodawcÄ…
- „EUROINVEST” SpóÅ‚ka z o.o. Warszawa
- E-mail: praca1@euroinvest.biz

 

 
03.02.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SPRZEDAWCA MIÄśSA I WÄśDLIN
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- wykształcenie zasadnicze
   zawodowe
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej
Staż pracy:
- wymagane doświadczenie
 zawodowe
Inne:
- książeczka zdrowia
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (8.00-16.00)
Wynagrodzenie:
1317 zł + premia
Miejsce pracy:
Sklep MiÄ™sny w Hajnówce,
ul. Batorego 27
Dane kontaktowe pracodawcy:
„M” ZakÅ‚ad Masarski Sp. J. Pachwicewicz, Ostaszewski
ul. Wojska Polskiego 16A
17-100 Bielsk Podlaski
Tel. (85) 730 97 99
                    29.01.2010 r.
 
 
       
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
PRZEDSTAWICIEL
 
Wymagania pracodawcy:
Inne:
- niekaralność
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
System wynagradzania:
Prowizyjny
Miejsce wykonywania pracy:
Hajnówka i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy:
Provident Polska S. A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. 662 167 508
Email: Marta.kuligowska@provident.pl
                     12.11.2009 r.

 

 
 

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-25 07:58:30

Wersja do wydruku...

corner   corner