logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA  dla  PRACODAWCÓW
 
Od 10.02.2009r. weszÅ‚o w życie RozporzÄ…dzenie Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej   z   dnia 02 lutego 2009r. zmieniajÄ…ce rozporzÄ…dzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez koniecznoÅ›ci uzyskania zezwolenia na pracÄ™. 
 
Nowy akt prawny daje możliwość cudzoziemcom pochodzÄ…cym z BiaÅ‚orusi, Ukrainy, MoÅ‚dowy lub Federacji Rosyjskiej wykonywania pracy krótkoterminowej bez obowiÄ…zku uzyskiwania zezwolenia na pracÄ™ w okresie do 6 miesiÄ™cy w ciÄ…gu kolejnych dwunastu miesiÄ™cy, liczÄ…c od pierwszego wjazdu do Polski. Łączny okres wykonywania pracy w Polsce wynosi sześć miesiÄ™cy w roku. Dopuszcza siÄ™ możliwość przepracowania tego okresu w sposób ciÄ…gÅ‚y.
 
Pracodawca zamierzajÄ…cy zatrudnić cudzoziemca z BiaÅ‚orusi, Ukrainy, MoÅ‚dowy lub Federacji Rosyjskiej – ma obowiÄ…zek zarejestrowania oÅ›wiadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzÄ™dzie pracy wÅ‚aÅ›ciwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy. OÅ›wiadczenie w dwóch egzemplarzach „oryginaÅ‚” i „kopia” powinno być wypeÅ‚nione czytelnie, bez skreÅ›leÅ„. Wzór oÅ›wiadczenia można znaleźć na stronie internetowej:
 
OÅ›wiadczenie sÅ‚użyć bÄ™dzie jako zaÅ‚Ä…cznik do wniosku wizowego. Pracownik powinien uzyskać wizÄ™ w celu wykonywania pracy. Wykonywanie pracy na podstawie innej wizy zostanie uznane za pobyt niezgodny z deklarowanym celem.
 
ObowiÄ…zujÄ… takie same prawa  i  obowiÄ…zki jak w przypadku zatrudnienia obywateli polskich. Cudzoziemcy podlegajÄ… prawu pracy i ubezpieczeniom spoÅ‚ecznym na takich samych warunkach jak Polacy. Nie jest prawnie dopuszczalna dyskryminacja pracowników  – cudzoziemców w zakresie wysokoÅ›ci wynagrodzeÅ„ czy warunków pracy.
 
W  sprawach  procedur podatkowych należy  zwracać siÄ™ do urzÄ™dów skarbowych.

Nazwa dokumentu: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÃśW
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-02-13 08:01:48
Data udostępnienia informacji: 2008-02-13 08:01:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-29 15:19:20

Wersja do wydruku...

corner   corner