logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

PLAN SZKOLEÅĆ NA 2011 ROK  
 
 

 
 
Lp.
 
 
Nazwa i zakres szkolenia
Liczba miejsc dla uczestników szkoleÅ„
Przewidywa-ny termin realizacji szkoleń
Orientacyj-ny czas trwania w godzinach
Informacja
 o egzaminie zewnÄ™trz-nym
Rodzaj zaświadczenia
/dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
Osoby
dla, których szkolenie jest przewidziane
1.     
Szkolenia w Klubie Pracy
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
40 osób
raz na kwartał
Ok. 70
-
zaświadczenie
o ukoÅ„czeniu szkolenia Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce
 
Osoby uprawnione
do szkoleń
na postawie ustawy
z dnia
20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
2.     
Malarz
15 osób
luty-maj
120
-
zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia MEN
3.     
Spawacz
10 osób
marzec-czerwiec
255
egzamin zewnętrzny
zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia MEN, książeczka spawacza, certyfikat
4.     
Handlowiec z modułem obsługi klienta, obsługą komputera i kasy fiskalnej
10 osób
marzec-lipiec
120
-
zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia MEN
5.     
Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianÄ… butli gazowych w tych wózkach z moduÅ‚em magazynowania
10 osób
marzec-lipiec
100
-
zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia MEN, Karta E
6.     
Szkolenia indywidualne wynikajÄ…ce z potrzeb bezrobotnych i pracodawców
-
2011 rok
-
-
zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia MEN, inne dokumenty
w zależności od szkolenia

 

Nazwa dokumentu: PLAN SZKOLEÅĆ NA 2011 ROK
Osoba, która wytworzyła informację: L. Rybak
Osoba, która odpowiada za treść: L. Rybak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-28 09:26:00
Data udostępnienia informacji: 2009-01-28 09:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-11 09:03:05

Wersja do wydruku...

corner   corner