logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2004 roku

MiesiÄ…c

Liczba bezrobotnych

Stopa bezrobocia

ogÃłÅ‚em

kobiet

z

prawem

do zasiłku

zwolnion.

 z przycz.

zakł.pracy

absolw.

zam.

na wsi

niepełno

-sprawni

w wieku 18-44 lat

pozost.

bez

pracy

ponad

12 m-cy

styczeń

2714

1349

321

234

159

1212

108

1952

1191

13,0

luty

2740

1370

329

229

164

1228

109

1952

1196

13,1

marzec

2730

1352

305

227

144

1210

108

1926

1201

13,1

kwiecień

2548

1265

268

206

134

1126

105

1775

1134

12,3

maj

2458

1218

285

197

111

1099

102

1709

1082

11,9

czerwiec

2374

1214

282

192

 

1055

100

1634

1040

11,5

lipiec

2296

1176

271

178

 

1004

102

1593

977

11,2

sierpień

2250

1180

242

170

 

975

101

1568

932

11,0

wrzesień

2182

1180

238

164

 

958

99

1523

900

10,2

październik

2202

1187

252

159

 

965

108

1523

902

10,6

listopad

2246

1201

290

157

 

981

97

1557

881

10,8

grudzień

2375

1221

315

173

 

1027

109

1647

889

11,4

 

PRZECIWDZIAŁANIE  BEZROBOCIU  W 2004 roku

 

WyszczegÃłlnienie
MiesiÄ…c
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Oferty pracy

OgÃłÅ‚em ofert pracy

32

43

42

136

37

28

102

34

70

25

52

37

z tego

subsydiowanej

12

25

5

122

18

2

92

10

56

22

48

16

z sektora publicznego

14

26

4

101

18

2

82

9

56

15

45

16

Podjęcia pracy

OgÃłÅ‚em

101

103

100

232

110

101

117

103

143

87

79

67

z te-go

niesubsydiowanej

93

97

96

124

89

95

82

80

104

74

63

55

subsydiowanej

8

6

4

108

21

6

35

23

39

13

16

12

z tego

w

ra-

mach

prac interwencyjnych

4

4

4

97

19

6

2

2

4

7

6

12

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

1

1

2

17

3

2

0

0

0

2

2

7

robÃłt publicznych

4

2

0

11

2

0

33

21

35

6

10

0

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

0

1

0

10

0

0

3

1

5

3

1

0

z tyt. udziel. pożyczki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

programÃłw specjaln.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szkolenia

ogÃłÅ‚em

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

38

28

Staże

ogÃłÅ‚em

8

14

4

3

0

3

36

5

23

15

26

10

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

5

10

3

3

0

3

36

5

21

15

26

10

BILANS BEZROBOTNYCH

WyszczegÃłlnienie
MiesiÄ…c
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bezrobotni zarejestrowani

OgÃłÅ‚em

342

257

214

176

163

218

246

228

257

287

306

340

w tym

osoby w wieku 18-24 lata

116

111

69

63

62

117

115

103

114

138

121

115

po raz pierwszy

64

47

47

36

35

73

86

74

82

72

55

38

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

38

24

31

16

21

63

68

52

63

51

42

26

po raz kolejny(od 1990 r.)

278

210

167

140

128

145

160

154

175

215

251

302

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

78

87

38

47

41

54

47

51

51

87

79

89

Bezrobotni wyłączeni z ewidencji

OgÃłÅ‚em

200

231

224

358

253

302

324

274

325

267

262

211

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

57

117

107

117

94

129

120

100

114

140

115

107

podjęcia pracy

101

103

100

232

110

101

117

103

143

87

79

67

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

23

37

44

66

35

47

28

25

43

38

26

27

stażu

8

14

4

3

0

3

36

5

23

15

26

10

szkolenia

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

38

28

niepotwierdzenia gotowości

do podjęcia pracy

58

76

95

102

124

132

111

117

108

112

90

84

dobrowolnej rezygnacji ze

 statusu bezrobotnego

8

11

8

9

7

11

6

9

11

9

6

6

podjęcia nauki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

ukończenia 60/65 lat

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych

lub rentowych

2

0

1

1

1

2

2

2

4

2

0

4

nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

innych

20

26

16

11

11

53

52

38

35

40

23

12

 

STRUKTURA BEZROBOCIA W 2004 roku

WyszczegÃłlnienie

 2004 r.

I

II

III

IV

V

VI

VII

XIII

IX

X

XI

XII

Wiek

15-17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18-24

666

660

622

568

536

524

519

522

522

520

526

534

25-34

671

686

695

627

611

581

573

560

542

542

565

597

35-44

615

606

609

580

562

529

501

486

459

461

466

516

45-54

659

680

694

665

646

637

600

574

557

570

578

610

55-59

88

94

94

89

84

84

87

92

88

91

93

98

60-64 lata

15

14

16

19

19

19

16

16

14

18

18

20

Wykształ-

cenie

wyższe

137

142

136

116

122

122

138

160

142

148

154

152

policelane i śr. zawod.

676

685

681

599

566

574

552

565

570

576

586

614

Å›rednie ogÃłlnokszt.

218

216

213

209

200

217

198

192

190

204

211

211

zasadnicze

811

811

822

788

760

715

688

644

618

617

638

685

gimnazjalne i poniżej

872

886

878

836

810

746

720

689

662

657

657

713

Staż pracy ogÃłÅ‚em

do 1 roku

787

804

817

757

722

693

661

652

644

634

641

660

1-5

381

394

386

363

351

340

336

314

320

339

372

398

5-10

230

239

250

230

229

207

202

197

180

189

202

229

10-20

366

364

370

354

354

344

332

317

300

311

303

328

20-30

269

267

268

246

240

233

217

217

199

204

216

244

30 lat i więcej

34

34

32

34

32

35

34

33

31

32

34

41

bez stażu

647

638

607

564

530

522

514

520

508

493

478

475

Czas

pozost.

bez pracy

w mies.

do 1

321

241

187

165

153

208

201

215

235

227

289

272

1-3

450

506

500

361

317

260

301

322

303

374

396

487

3-6

427

470

474

485

465

424

343

291

296

280

300

334

6-12

325

327

368

403

441

442

474

490

448

419

380

393

12-24

401

398

398

344

315

294

264

250

256

278

280

289

pow. 24

790

798

803

790

767

746

713

682

644

624

601

600

OgÃłÅ‚em,

w tym:

2714

2740

2730

2548

2458

2374

2296

2250

2182

2202

2246

2375

Niepełno-

sprawni

ogÃłÅ‚em

108

109

108

105

102

100

102

101

99

108

97

109

z tego, kobiety

47

46

47

41

42

39

35

37

41

46

43

45

Z prawem do zasiłku

ogÃłÅ‚em

321

329

305

268

285

282

271

242

238

252

290

315

z tego, kobiety

109

105

101

100

104

112

102

93

92

95

111

130

Zamiesz. na wsi

ogÃłÅ‚em

1212

1228

1210

1126

1099

1055

1004

975

958

965

981

1027

z tego, kobiety

549

564

558

507

498

496

481

475

487

484

490

490

 

w przekroju miast i gmin (31.12.2004 r.):

Miasto (m),

gmina (g)

Liczba bezrobotnych

ogÃłÅ‚em

kobiet

z prawem

do zasiłku

zwolnion.

z przycz.

zakł.pracy

w wieku 18-44 lat

pozost. bez pracy

 ponad

 12 m-cy

m. HajnÃłwka

1298

707

175

81

866

442

m. Kleszczele

50

24

6

4

36

9

g. Białowieża

124

53

22

8

82

37

g. Czeremcha

185

94

22

30

147

97

g. Czyże

52

29

11

1

39

22

g. Dubicze Cerk.

64

30

8

2

55

12

g. HajnÃłwka

146

72

23

15

107

50

g. Kleszczele

69

20

10

9

53

23

g. Narew

160

80

16

16

105

88

g. Narewka

227

112

22

7

157

109

OgÃłÅ‚em

2375

1221

315

173

1647

889

 

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-05-25 12:29:18
Data udostępnienia informacji: 2005-05-25 12:29:18
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-25 12:39:13

Wersja do wydruku...

corner   corner