logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2016
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2008 > listopad > 2008-11-20
Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego

 

Hajnówka, dnia 20.11.2008r
 
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
O WARTOÅšCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREÅšLONYCH W PRZEPISACH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEÅĆ PUBLICZNYCH
 
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, ogÅ‚asza przetarg nieograniczony na dostawÄ™ sprzÄ™tu komputerowego.
 
Nazwa i adres zamawiajÄ…cego:
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A
Telefon: 085-6829610 REGON: 050869093 FAX 085-6829611
e-mail: biha@praca.gov.pl http://pup.hajnowka.sisco.info
 
 
OkreÅ›lenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony
 
 
Osoby kontaktowe:
            1) Marek Roszczenko - ZastÄ™pca Dyrektora PUP,
                 tel. 0-85 68296-20,     E-mail: biha@ praca.gov. pl,
            Nr pok. 4, od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godz. 8.00-15.30
           2) Joanna Bilkiewicz - administrator,
                tel. 0-85 68296-17,      E-mail: biha@ praca.gov.pl,
            Nr pok. 20, od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godz. 8.00-15.30
 
 
OkreÅ›lenie  przedmiotu zamówienia wedÅ‚ug Wspólnego SÅ‚ownika ZamówieÅ„ (CPV):
  1. 6 szt. zestawów komputerowych PC (klasyfikacja CPV: 30213300-8)
  2. 6 szt. monitorów LCD (klasyfikacja CPV: 30231300-0)
  3. 1 szt. monitorów LCD (klasyfikacja CPV: 30231300-0)
  4. 1 szt. notebooka (klasyfikacja CPV: 30213100-6)
  5. 1 szt. drukarki laserowej (klasyfikacja CPV: 30232110-8)
  6. 1 szt. drukarki laserowej (klasyfikacja CPV: 30232110-8)
  7. 1 szt. zasilacza awaryjnego (klasyfikacja CPV: 30200000-1)
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 
 Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
w terminie do  23.12.2008r.       
 
Warunki wymagane od dostawców i wykonawców:
W postÄ™powaniu mogÄ… brać udziaÅ‚ wykonawcy speÅ‚niajÄ…cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieÅ„ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 powyższej ustawy.           
 
Termin zwiÄ…zania ofertÄ…: 30 dni     
 
SpecyfikacjÄ™ Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A,
pok. 20w godz. 8.00-15.30 lub na stronie internetowej: http://pup.hajnowka.sisco.info/.
 
Miejsce składania ofert:
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, pok. 14          
 
Termin składania ofert:
 Do dnia 28 listopada 2008 r. do godz. 9.00.
 
 
Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, pok. 13
 
Termin otwarcia ofert:
 28 listopada 2008 r. do godz. 9.30.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100 %         
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
  
Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
Marek Roszczenko
 

 

 

Załączniki do pobrania: 2008-11-20 09:27:28 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (177.50 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-11-20 09:18:54
Data udostępnienia informacji: 2008-11-20 09:18:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-20 09:27:37

Wersja do wydruku...

corner   corner