logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2207
1051
348
109
1017
108
38
9
346
1131
193
602
684
523
1202
202
80
138
 
Luty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2012 ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po raz kolejny
248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobiety
141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚adu pracy
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subsydiowanej
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robót publicznych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inne
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszkali na wsi
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innych
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
1818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
1017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
1131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
kobiety
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawni nie pozostajÄ…cy w zatrudnieniu
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowanie zawodowe dorosłych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2012 roku

Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2012 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Czas
pozost.
bez pracy
w mies
do 1
267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiek
18-24
346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
684
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60-64
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
wyższe
250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
2207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2012 roku

Wyszczególnienie
KOBIETY 2012 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiek
18-24
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
367
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60-64
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
1051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa dokumentu: 2012 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-02-09 08:16:51
Data udostępnienia informacji: 2012-02-09 08:16:51
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-09 08:19:10

Wersja do wydruku...

corner   corner