logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STATYSTYKA W PRZEKROJU MIAST I GMIN
Wyszczególnienie OGÓŁEM 2009
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
OgóÅ‚em m. Hajnówka 1075 1129                    
m. Kleszczele 54 56                    
g. BiaÅ‚owieża 119 130                    
g. Czeremcha 176 185                    
g. Czyże 42 42                    
g. Dubicze Cerkiewne 61 61                    
g. Hajnówka 116 119                    
g. Kleszczele 51 55                    
g. Narew 149 151                    
g. Narewka  164 170                    
Razem w powiecie 2007 2098                    
z tego                        
Kobiety m. Hajnówka 550 529                    
m. Kleszczele 29 27                    
g. BiaÅ‚owieża 45 47                    
g. Czeremcha 105 107                    
g. Czyże 17 18                    
g. Dubicze Cerkiewne 19 19                    
g. Hajnówka 59 57                    
g. Kleszczele 22 22                    
g. Narew 61 56                    
g. Narewka  92 87                    
Razem w powiecie 999 969                    
  m. Hajnówka 263 275                    
Z prawem do zasiÅ‚ku m. Kleszczele 5 5                    
g. BiaÅ‚owieża 20 27                    
g. Czeremcha 21 22                    
g. Czyże 7 10                    
g. Dubicze Cerkiewne 5 6                    
g. Hajnówka 24 23                    
g. Kleszczele 12 13                    
g. Narew 28 32                    
g. Narewka  36 40                    
Razem w powiecie 421 453                    
Zwolnieni z przyczyn dotyczÄ…cych zakÅ‚adu pracy m. Hajnówka 74 80                    
m. Kleszczele 1 1                    
g. BiaÅ‚owieża 1 1                    
g. Czeremcha 4 5                    
g. Czyże 2 3                    
g. Dubicze Cerkiewne  1 1                    
g. Hajnówka 4 5                    
g. Kleszczele 0 0                    
g. Narew 13 12                    
g. Narewka 4 5                    
Razem w powiecie  104 113                    
Osoby w okresie 12 mies. od ukoÅ„czenia nauki m. Hajnówka 50 46                    
m. Kleszczele 2 2                    
g. BiaÅ‚owieża 6 4                    
g. Czeremcha 11 11                    
g. Czyże 6 4                    
g. Dubicze Cerkiewne 1 0                    
g. Hajnówka 7 7                    
g. Kleszczele 0 1                    
g. Narew 3 3                    
g. Narewka  14 9                    
Razem w powiecie 100 87                    
Do 25 roku życia m. Hajnówka 197 210                    
m. Kleszczele 7 7                    
g. BiaÅ‚owieża 26 25                    
g. Czeremcha 26 29                    
g. Czyże 12 12                    
g. Dubicze Cerkiewne 12 12                    
g. Hajnówka 25 28                    
g. Kleszczele 5 6                    
g. Narew 16 19                    
g. Narewka  31 27                    
Razem w powiecie 357 375                    
Które ukoÅ„czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 roku życia m. Hajnówka 18 15                    
m. Kleszczele 1 1                    
g. BiaÅ‚owieża 1 0                    
g. Czeremcha 6 6                    
g. Czyże 2 1                    
g. Dubicze Cerkiewne 0 0                    
g. Hajnówka 3 1                    
g. Kleszczele 0 0                    
g. Narew 0 0                    
g. Narewka  3 0                    
Razem w powiecie 34 24                    
DÅ‚ugotrwale bezrobotne m. Hajnówka 413 398                    
m. Kleszczele 22 21                    
g. BiaÅ‚owieża 59 58                    
g. Czeremcha 92 94                    
g. Czyże 22 21                    
g. Dubicze Cerkiewne 35 34                    
g. Hajnówka 47 47                    
g. Kleszczele 18 19                    
g. Narew 75 72                    
g. Narewka  74 72                    
Razem w powiecie 857 836                    
Powyżej 50roku życia m. Hajnówka 278 281                    
m. Kleszczele 16 17                    
g. BiaÅ‚owieża 36 36                    
g. Czeremcha 32 32                    
g. Czyże 13 13                    
g. Dubicze Cerkiewne 9 10                    
g. Hajnówka 18 20                    
g. Kleszczele 17 15                    
g. Narew 55 56                    
g. Narewka  45 50                    
Razem w powiecie 519 530                    
Bez kwalifikacji zawodowych m. Hajnówka 309 313                    
m. Kleszczele 12 12                    
g. BiaÅ‚owieża 46 46                    
g. Czeremcha 52 55                    
g. Czyże 14 14                    
g. Dubicze Cerkiewne 16 16                    
g. Hajnówka 32 34                    
g. Kleszczele 19 19                    
g. Narew 61 60                    
g. Narewka  55 58                    
Razem w powiecie 616 627                    
Bez doÅ›wiadczenia zawodowego m. Hajnówka 228 228                    
m. Kleszczele 11 11                    
g. BiaÅ‚owieża 28 27                    
g. Czeremcha 49 51                    
g. Czyże 18 17                    
g. Dubicze Cerkiewne 18 17                    
g. Hajnówka 31 32                    
g. Kleszczele 14 15                    
g. Narew 26 27                    
g. Narewka  50 45                    
Razem w powiecie 473 470                    
Bez wyksztaÅ‚cenia Å›redniego m. Hajnówka 571 600                    
m. Kleszczele 29 30                    
g. BiaÅ‚owieża 80 82                    
g. Czeremcha 88 93                    
g. Czyże 25 24                    
g. Dubicze Cerkiewne 38 38                    
g. Hajnówka 70 69                    
g. Kleszczele 36 39                    
g. Narew 111 109                    
g. Narewka  107 113                    
Razem w powiecie 1155 1197                    
Samotnie wychowujÄ…ce co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia m. Hajnówka 103 98                    
m. Kleszczele 2 2                    
g. BiaÅ‚owieża 8 9                    
g. Czeremcha 17 18                    
g. Czyże 3 3                    
g. Dubicze Cerkiewne 3 2                    
g. Hajnówka 12 8                    
g. Kleszczele 6 8                    
g. Narew 10 9                    
g. Narewka  17 16                    
Razem w powiecie 181 173                    
Które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia m. Hajnówka 21 26                    
m. Kleszczele 1 1                    
g. BiaÅ‚owieża 3 3                    
g. Czeremcha 5 5                    
g. Czyże 1 1                    
g. Dubicze Cerkiewne 0 0                    
g. Hajnówka 5 5                    
g. Kleszczele 1 1                    
g. Narew 5 6                    
g. Narewka  3 5                    
Razem w powiecie 45 53                    
NiepeÅ‚no-sprawni m. Hajnówka 76 73                    
m. Kleszczele 2 2                    
g. BiaÅ‚owieża 4 6                    
g. Czeremcha 6 6                    
g. Czyże 1 1                    
g. Dubicze Cerkiewne 4 3                    
g. Hajnówka 2 3                    
g. Kleszczele 1 1                    
g. Narew 8 9                    
g. Narewka  9 10                    
Razem w powiecie 113 114                    
Wyszczególnienie  2009 r.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
PoszukujÄ…cy pracy  m. Hajnówka 29 30                    
m. Kleszczele 4 4                    
g. BiaÅ‚owieża 1 1                    
g. Czeremcha 3 3                    
g. Czyże 2 2                    
g. Dubicze Cerkiewne 0 0                    
g. Hajnówka 1 1                    
g. Kleszczele 0 0                    
g. Narew 1 1                    
g. Narewka  5 5                    
Razem w powiecie 46 47                    

Nazwa dokumentu: 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 13:02:48
Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 13:02:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-03 14:41:34

Wersja do wydruku...

corner   corner