logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 

 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
HIGIENISTKA   STOMATOLOGICZNA
(pomoc stomatologiczna)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-wykształcenie średnie medyczne
Staż pracy
minimum 3 lata
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony     
Wynagrodzenie
-  600,- zÅ‚ netto
Czas pracy
-  dwie zmiany: od 09:00 do 16:00   i
   od 12:00 do 19:00
Miejsce pracy   
- HajnÃłwka
Inne
-  zatrudnienie w niepeÅ‚nym wymiarze czasu
  pracy: Â½ etatu          
Adres pracodawcy
Indywidualna Praktyka Dentystyczna
Joanna Stankiewicz - Omelianiuk
17-200 HajnÃłwka ul. Batorego 44A/14
Tel. 0502-637-610
 
03.11.2008r.
 
 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA  
Nazwa zawodu/stanowiska     
SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA I BUDOWY DRÃśG I MOSTÃśW
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
 
- wyższe lub średnie techniczne o profilu
 drogowym lub pokrewnym, wyższe ochrona      
 Å›rodowiska
- uprawnienia do kierowania robotami
 budowlanymi w specjalnoÅ›ci drogowej lub
 ogÃłlnobudowlanej
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność pracy w zespole i
 komunikatywność
 - praktyczna znajomość ustawy o drogach
  publicznych, prawa budowlanego, 
 administracyjnego, prawa zamÃłwieÅ„
 publicznych
- doświadczenie zawodowe minimum 2 lata
 praca w drogownictwie lub w zawodach
 pokrewnych
- znajomość pracy na komputerze
 Dodatkowe informacje:
 
Adres pracodawcy
 ZarzÄ…d DrÃłg Powiatowych w HajnÃłwce  
 ul. Bielska 41
 17-200 HajnÃłwka
 
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie
ZarzÄ…du DrÃłg Powiatowych w HajnÃłwce,
w terminie do dnia 13 listopada 2008r. ( nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
 
 
30.10.2008 r.
 
 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA  
Nazwa zawodu/stanowiska     
doradca powiatowy
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
 
- min. średnie
- umiejętność obsługi komputera
- prawo jazdy kat. B
 
 
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
- umowa zlecenie
 
Adres pracodawcy
 Biuro Projektu WYBORCA. PL/ OÅ›rodek 
 Edukacyjny “ Perfekt
 ul. Czerwonego Krzyża 3
 19-400 Olecko
 tel. (87) 520 24 05
 e-mail: poczta.wyborca@wp.pl
 
30.10.2008 r.
 
 
 
 

OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
WARTOWNIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- zasadnicze zawodowe, licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia, aktualne psychotesty na posługiwanie się bronią
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony  
Wynagrodzenie
1500 zÅ‚.  brutto
Czas pracy:
8.00 - 20.00; 20.00 “ 8.00
Miejsce pracy:   
Jednostka Wojskowa SkÅ‚ad HajnÃłwka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 Jednostka Wojskowa Nr 3090 SkÅ‚ad HajnÃłwka tel. 085 682 20 04

27.10.2008r.
 
 
 

        INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU 
ZATRUDNIENIA   nr 74
 Nazwa zawodu/stanowiska:
INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ
Wymagania pracodawcy:
Kwalifikacje
instruktora jazdy konnej 
 
Inne
możliwość zakwaterowania
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie:
1126 zł. brutto
Miejsce pracy:   
 Piliki
Dane kontaktowe pracodawcy:
Gospodarstwo Rolne Roszczyc MirosÅ‚aw Piliki 112 17 “ 100 Bielsk Podlaski tel. 509 678 574

27.10.2008r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- Å›rednie zawodowe “ technik technologii drewna  (meblarstwo)
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony 
Wynagrodzenie
1500 zÅ‚. â€ś 2500 zÅ‚. netto
Czas pracy:
Dwie zmiany (6.00 “ 14.00; 10.00 “ 18.00)
Miejsce pracy:   
HajnÃłwka
Dane kontaktowe pracodawcy:
Arino House SpÃłÅ‚ka z o. o. 17 “ 200 HajnÃłwka ul. Warszawska 116a tel. 605 302 759
24.10.2008r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
SPAWACZ MIG
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- zaświadczenie o ukończeniu kursu spawacza
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony 
Wynagrodzenie
1126 zÅ‚. brutto
Czas pracy:
jedna zmiana (6.00 “ 14.00)
Miejsce pracy:   
HajnÃłwka
Dane kontaktowe pracodawcy:
ZakÅ‚ad Kotlarski Jerzy BoÅ‚tromiuk 17 “ 200 HajnÃłwka ul. Stalowa 10 tel. 085 683 37 76
24.10.2008r.
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA  
Nazwa zawodu/stanowiska     
KSIÄśGOWA/POMOC KSIÄśGOWEJ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
 
- kierunkowe
- podstawy ksiÄ™gowoÅ›ci  
 
 
Staż pracy
- nie wymagany
  
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
- umowa o pracÄ™ (1/2 etatu)
 
Czas pracy
 - nie podano
Wynagrodzenie:
 do ustalenia
Adres pracodawcy
 Soplicowo Sp. z.o.o
 ul. Krzyże 2a
 17-230 BiaÅ‚owieża
 tel. 695 928 222  
 
21.10.2008 r.
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA  
Nazwa zawodu/stanowiska     
BRYGADZISTA GRUPY BUDOWLANEJ W POWIECIE
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
 
- min. zasadnicze zawodowe
- znajomość Office MS  
- znajomość Internetu
 
Staż pracy
- nie wymagany
  
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
- umowa o pracę na czas nieokreślony (po
 szkoleniu)
Miejsce pracy
 powiat wÅ‚aÅ›ciwy dla zamieszkania osoby
Wynagrodzenie:
 2500 zÅ‚ netto
Kontakt z pracodawcÄ…
 za poÅ›rednictwem PUP w HajnÃłwce (pok. nr 3)
 tel.  (085) 682 96 23   
 
21.10.2008 r.
 
 

INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
INSPEKTOR BHP
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  
 
Inne
- niekaralność
  
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
- umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie:
- 450 zł brutto
Kontakt z pracodawcÄ…
Jednostka Wojskowa Nr 3090 SkÅ‚ad HajnÃłwka
 tel. 682 20 04     

 
17.10.2008 r.
 
 
 

INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
DOWÃśDCA ZASTÄśPU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
 
-średnie
  
 
Inne
- 3 lata stażu pracy w ochronie
 przeciwpożarowej
  
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
- umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie:
- 1600 zł brutto
Czas pracy
rÃłwnoważny czas pracy (8.00-20.00, 20.00-8.00)
Kontakt z pracodawcÄ…
Jednostka Wojskowa Nr 3090 SkÅ‚ad HajnÃłwka
 tel. 682 20 04    

17.10.2008r.
 
INFORMACJA o WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
KIEROWCA   AUTOBUSU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- podstawowe
- posiadanie uprawnień do kierowania
 autobusami i przewozu osÃłb
Opis wykonywanej pracy
- obsÅ‚uga przewozÃłw szkolnych na terenie gminy  Narew 
Staż pracy
- doświadczenie
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
- 1400 zł
Czas pracy
- 06:00 - 08:00 i 14:00 “ 16:00
Miejsce pracy   
- gm. NAREW     
Kontakt z pracodawcÄ…
- PrzedsiÄ™biorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Siemiatyczach  17-300 Siemiatycze ul. KoÅ›ciuszki 88
- tel. (085) 655-24-28; (085) 655-26-25
16.10.2008r.
 
  
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- nie podano
 
 
Staż pracy
- doświadczenie w gastronomii
  
 Dodatkowe informacje:
 
Kontakt z pracodawcÄ…
   „Negresko” Hurtownia LodÃłw, Mrożonek  i ArtykuÅ‚Ãłw Spożywczych Sp. z.o.o  ul. Nowogrodzka 151 A
     18-400 Łomża     (086) 216 56 66     
 
 
15.10.2008 r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
KIEROWCA AUTOBUSU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- prawo jazdy kat. D
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
 doksztaÅ‚cajÄ…cego kierowcÃłw przewożących
 osoby
 Dodatkowe informacje:
Dane kontaktowe pracodawcy:
Zakład Komunikacji Miejskiej
ul. Łowcza 4
17-200 HajnÃłwka
tel. (85) 682 24 34
14.10.2008r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
ROBOTNIK BUDOWLANY (MURARZ, TYNKARZ, MALARZ)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- podstawowe
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony  
Wynagrodzenie
1500 zł. netto
Czas pracy:
jedna zmiana
Miejsce pracy:   
Powiat hajnowski
Dane kontaktowe pracodawcy:
ZakÅ‚ad Budowlano “Remontowy ,,Budrem’’ Dubiny ul. ZajÄ™cza 3 17 “ 200 HajnÃłwka tel. 604 157 930; 085 682 40 51
10.10.2008r.
 
 
 
 
       INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU 
ZATRUDNIENIA   nr 68
 Nazwa zawodu/stanowiska:
SPRZEDAWCA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
zasadnicze zawodowe, książeczka zdrowia
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie:
1126 zł. brutto + premia
Miejsce pracy:   
 HajnÃłwka 
Dane kontaktowe pracodawcy:
 ,,M’’ ZakÅ‚ad Masarski ul. W. Polskiego 16a
17 “ 100 Bielsk Podlaski tel. 085 730 33 15
10.10.2008r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
KIEROWCA AUTOBUSU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. C, D
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony 
Wynagrodzenie
1600 zÅ‚. brutto
Czas pracy:
jedna zmiana (7.30 “ 15.30)
Miejsce pracy:   
Jednostka Wojskowa
Dane kontaktowe pracodawcy:
Jednostka Wojskowa Nr 3090 SkÅ‚ad HajnÃłwka 17 “ 200 HajnÃłwka tel. 085 682 20 04
13.10.2008r.
 
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
DORADCA FINANSOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-wykształcenie minimum średnie
Staż pracy
mile widziane doświadczenie w sprzedaży
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™          
Wynagrodzenie
-   
Czas pracy
-  
Miejsce pracy   
- miejsce zamieszkania kandydata
Kontakt z pracodawcÄ…
-  CV i list motywacyjny należy przesÅ‚ać na
   e-mail:
 praca@kredyty-raty.pl           
Adres pracodawcy
„SFINKS” Profesjonalne Centrum Finansowe
87-700 AleksandrÃłw Kujawski
ul. Piekarska 27A
Tel. 0508-508-518
 
09.10.2008r.
 
 
 
  
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
KIEROWNIK SKLEPU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-  Å›rednie
- zarzÄ…dzanie sklepem
 
 
Staż pracy
- staż pracy na stanowisku kierownika sklepu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™       
Wynagrodzenie
- 1.800 zł
Czas pracy
- według harmonogramu
Miejsce pracy   
 HajnÃłwka  
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSpoÅ‚em” PSS
   ul. Ks.I.Wierobieja 2
   17-200 HajnÃłwka
   tel.  (085) 873 35 84        
 
07.10.2008 r.
 
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
SPECJALISTA D/S ADMINISTRACJI
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe techniczne lub zarzÄ…dzanie 
   nieruchomoÅ›ciami
 
 
Staż pracy
- doświadczenie
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™       
Wynagrodzenie
- 1.800 zł
Czas pracy
- jednozmianowa (7.30 “ 15.30)
Miejsce pracy   
 HajnÃłwka  
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSpoÅ‚em” PSS
   ul. Ks.I.Wierobieja 2
   17-200 HajnÃłwka
   tel.  (085) 873 35 84        
 
 
07.10.2008r.
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
SAMODZIELNE STANOWISKO D/S MARKETINGU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe (marketing i zarzÄ…dzanie
   lub pokrewne)
 
 
Staż pracy
- doświadczenie
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ lub umowa zlecenie     
Wynagrodzenie
- 1.800 zł
Czas pracy
- jednozmianowa (7.30 “ 15.30)
Miejsce pracy   
 HajnÃłwka  
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSpoÅ‚em” PSS
   ul. Ks.I.Wierobieja 2
   17-200 HajnÃłwka
   tel.  (085) 873 35 84        
 
 
07.10.2008r.
 
 
 
  
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
MISTRZ ZMIANY PRODUKCYJNEJ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe chemiczne
- kurs „BHP” dla osÃłb kierujÄ…cych 
 pracownikami, uprawnienia „D” kotÅ‚y parowe,
 â€žE” gaz
Staż pracy
- 2 letni staż pracy w zarzÄ…dzaniu personelem,   umiejÄ™tność pracy w zespole, dobra znajomość   obsÅ‚ugi komputera, dyspozycyjność
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ (okres prÃłbny)        
Wynagrodzenie
- okoÅ‚o 3.000 zÅ‚  
Czas pracy
- czterobrygadowy
Miejsce pracy   
 HajnÃłwka ul. BiaÅ‚ostocka 1
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žGryfskand” Sp. z.o.o 
    ul. BiaÅ‚ostocka 1
    17-200 HajnÃłwka
   tel.  (085) 682 64 28       
 
25.09.2008r.
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
RECEPCJONISTKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- nie określono
- doÅ›wiadczenie, znajomość obsÅ‚ugi komputera, kasy fiskalnej, jÄ™zyka obcego
Staż pracy
- nie okreÅ›lono
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ (okres prÃłbny)         
Wynagrodzenie
- od 1126 zÅ‚ brutto 
Czas pracy
- dwie zmiany (8.00-20.00, 20.00-8.00)
Miejsce pracy   
 BiaÅ‚owieża ul. Krzyże 2a
Kontakt z pracodawcÄ…
-  â€žSoplicowo” Sp. z o. o.   ul. Krzyże 2a
    17-230 BiaÅ‚owieża  tel.  695 928 222         
 
25.09.2008r.
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
KOSMETYCZKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- nie określono
Staż pracy
- nie okreÅ›lono
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ (okres prÃłbny)        
Wynagrodzenie
- od 1126 zÅ‚ brutto 
Czas pracy
- dwie zmiany (10.00-20.00)
Miejsce pracy   
 BiaÅ‚owieża ul. Krzyże 2a
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSoplicowo” Sp. z o. o.   ul. Krzyże 2a
    17-230 BiaÅ‚owieża  tel.  695 928 222         
 
25.09.2008r.
 
   
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
SPECJALISTA D/S MARKETINGU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- nie określono
- doświadczenie, MS Office, język obcy
Staż pracy
- nie okreÅ›lono
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ (okres prÃłbny)        
Wynagrodzenie
- od 1126 zÅ‚ brutto 
Czas pracy
- jednozmianowa  (8.00 do 18.00)
Miejsce pracy   
 BiaÅ‚owieża ul. Krzyże 2a
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSoplicowo” Sp. z o. o.    ul. Krzyże 2a
    17-230 BiaÅ‚owieża   tel.  695 928 222         
 
25.09.2008r.
 
  
 
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
POMOC KUCHENNA / KUCHARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- zasadnicze zawodowe
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony  
Wynagrodzenie
1300 zł. netto + premia stała
Czas pracy:
dwie zmiany (7.00-15.00; 15.00-22.00)
Miejsce pracy:   
Białowieża
Dane kontaktowe pracodawcy:
Hotel BiaÅ‚owieski 17 “ 230 BiaÅ‚owieża ul. Waszkiewicza 218b tel. 666 098 051
 
17.09.2008r.
 
 
 
 
        INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU                 ZATRUDNIENIA   nr  54
 Nazwa zawodu/stanowiska:
 
KONSERWATOR Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYKA
  
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- zasadnicze zawodowe, uprawnienia elektryka    
   
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony ½ etatu
Wynagrodzenie:
600- 700 zł. netto
Miejsce pracy:   
 HajnÃłwka 
Dane kontaktowe pracodawcy:
 ZespÃłÅ‚ SzkÃłÅ‚ Zawodowych w HajnÃłwce ul. 3 Maja 25 17 “ 200 HajnÃłwka tel. 085 682 20 71
19.09.2008r.
 
 
 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
Z-CA KIEROWNIKA WYDZIAŁU UTRZYMANIA  RUCHU “ GÅÃśWNY ENERGETYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-wykształcenie wyższe elektryczne
- kurs BHP dla kadry kierowniczej
- uprawnienia „D” na kotÅ‚y i urzÄ…dzenia
    energetyczne
- uprawnienia „D” “ linie i sieci   elektryczne do  15 KV
-  dobra znajomość obsÅ‚ugi komputera
Staż pracy
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na okres prÃłbny a nastÄ™pnie na  czas nieokreÅ›lony         
Wynagrodzenie
- ok. 3000 zÅ‚ brutto
Czas pracy
- jedna zmiana od 7:00 do 15:00
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA
Kontakt z pracodawcÄ…
-  â€žGryfskand” SpÃłÅ‚ka z o.o. w HajnÃłwce 17-200 HajnÃłwka ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel.  (085) 682-64-28         
 
15.09.2008r.
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM   MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
OPERATOR   MASZYN   STOLARSKICH
(przy produkcji parkietu i schodÃłw)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-
Staż pracy
- doÅ›wiadczenie w produkcji drzewnej
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
- 1300 - 2000 zÅ‚ brutto
Czas pracy
- jedna zmiana  od 7:00 do 15:00 
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA
Kontakt z pracodawcą za pośrednictwem
- Powiatowego UrzÄ™du Pracy w HajnÃłwce 17-200 HajnÃłwka ul. PiÅ‚sudskiego 10A tel.  (085) 682-96-23  
 
12.09.2008r.
 
 
 
 
 
INFORMACJA o WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
·        INÅ»YNIER   MECHANIK    
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe
Opis wykonywanej
 pracy
- badania diagnostyczne
Staż pracy
-
Wynagrodzenie
- 1800 zÅ‚  brutto
 Dodatkowe informacje:
 
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA     
Kontakt z pracodawcÄ…
- Jednostka Wojskowa Nr 3090 SkÅ‚ad HajnÃłwka
- tel. (085) 682-20-04
 
08.09.2008r.
 
 
  
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
KIEROWNIK TRANSPORTU I WARSZTATU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-średnie lub wyższe mechaniczne
- prawo jazdy kat. B
- obsÅ‚uga komputera
Staż pracy
- nie wymagany
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
- od 1500 zÅ‚  do 1800 zÅ‚ brutto
Czas pracy
- jedna zmiana od 7:00 do 15:00
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA
Kontakt z pracodawcÄ…
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 SpÃłÅ‚ka z o.o. w HajnÃłwce
 17-200 HajnÃłwka ul. Łowcza 4   
  tel.  (085) 682-23-57  
 
08.09.2008r.
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:     
POMOCNICZY ROBOTNIK PRZY HODOWLI ZWIERZÄ„T /PRACOWNIK ROLNY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- podstawowe, zasadnicze zawodowe, Å›rednie
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
1126 zÅ‚.  (do uzgodnienia)
Czas pracy:
Dwie zmiany (5.00-12.00; 12.00-20)
Miejsce pracy:   
Waniewo
Dane kontaktowe pracodawcy:
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Waniewo 14
17-210 Narew tel. 606 473 292
05.09.2008r.
 
 

INFORMACJA o WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
·        SPECJALISTA DS. LAKIERÃśW
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe techniczne “ po inżynierii chemicznej  ze specjalnoÅ›ciÄ… lakiernictwa lub technologii  drewna z specjalnoÅ›ciÄ… chemicznej obrÃłbki  drewna
Opis wykonywanej pracy
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
 
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA     
Kontakt z pracodawcÄ…
- za poÅ›rednictwem Powiatowego UrzÄ™du Pracy  w HajnÃłwce
- tel. (085) 682-96-23
 

22.08.2008r.
 
 

INFORMACJA o WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
·        MECHANIK
·        ELEKTRYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- uprawnienia zawodowe
Opis wykonywanej pracy
Staż pracy
- doświadczenie zawodowe
 Dodatkowe informacje:
 
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA    
Kontakt z pracodawcÄ…
- za poÅ›rednictwem Powiatowego UrzÄ™du Pracy  w HajnÃłwce
- tel. (085) 682-96-23
 

22.08.2008r.

Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia
Nazwa zawodu/stanowiska     
INŻYNIER TECHNOLOGII DREWNA
 ( SPECJALISTA ds. KONTROLI JAKOSCI)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Wyższe techniczne, znajomość procesÃłw produkcyjnych w zakresie technologii, znajomość jÄ™zyka angielskiego
Staż pracy
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony  
Wynagrodzenie
do uzgodnienia  
Czas pracy:
jedna zmiana (08.00 “ 16.00)
Miejsce pracy:   
HajnÃłwka
Adres pracodawcy:
Forte S.A. OddziaÅ‚ w HajnÃłwce 17 “ 200 HajnÃłwka ul. 3 Maja 51 tel. 085-873- 33-02
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
KIEROWCA CIÄ„GNIKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
prawo jazdy kat. T
Inne
możliwość zakwaterowania i wyżywienia
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
do uzgodnienia
Miejsce pracy:   
Waniewo
Adres pracodawcy:
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Jarmocik Mirosław Waniewo 14 17-210 Narew tel. 606-473-292
05.08.2008r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 14:09:54

Wersja do wydruku...

corner   corner