logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: ELEKTRYK
Nazwa stanowiska: ELEKTRYK ZAKŁADOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
 
zasadnicze zawodowe elektryczne lub średnie
,,E’’ instalacje i sieci elektryczne 1 kV
2 lata w zawodzie
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 
dwie zmiany
1800 zÅ‚.    
Hajnówka
ustalanie przyczyn awarii i ich usuwanie
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Gryfskand’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 200 Hajnówka
ul. BiaÅ‚ostocka 1tel: 85 682 64 28
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: MANAGER PRODUKTU
Nazwa stanowiska: MANAGER PRODUKCJI
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
 
 
Staż pracy:
 
wyższe techniczne
mile widziana znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomość obsługi systemu komputerowego SAP
wymagane doświadczenie w branży pneumatyki i hydrauliki
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 
jedna zmiana
4000 zÅ‚.    
Narew
Opracowanie oraz wdrażanie strategii sprzedaży nowych produktów (analiza rynku, strategia rozwoju produktu, ustalanie asortymentu oraz wymaganych cech produktu). Prowadzenie szkoleÅ„ dla personelu handlowego w sieci sprzedaży i wdrażanie nowych produktów, budowa sieci dostawców i odbiorców, zarzÄ…dzanie zagadnieniami zwiÄ…zanymi z marketingiem, sprzedażą, logistykÄ… i obsÅ‚ugÄ… po sprzedażowÄ… w zakresie wdrażanych produktów. Negocjacje handlowe oraz egzekwowanie realizacji postanowieÅ„ umowy, przygotowywanie analiz o sytuacji rynkowej i trendach na rynku. Opracowanie i wykonania planów rozwoju produktu. Wprowadzenie nowych produktów oraz udoskonalanie i modyfikowanie istniejÄ…cych, rozwijanie i wdrażanie strategii produktu. Kontrolowanie pozycji konkurentów na rynku oraz analizowanie ich produktów. Tworzenie analiz finansowych dla produktu. Negocjacje handlowe oraz egzekwowanie realizacji postanowieÅ„ umowy.   
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’  SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101A tel: 85 682 72 96; 85 682 71 47; 85 682 72 84
email: kadry@pronar.pl
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: SPECJALISTA ANALIZY I ROZWOJU RYNKU
Nazwa stanowiska: Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU PIH (produkcja przewodów hydraulicznych)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
 
 
Staż pracy:
 
wyższe techniczne
mile widziana znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomość obsługi systemu komputerowego SAP
wymagane doświadczenie w branży pneumatyki i hydrauliki
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 
jedna zmiana
5500 zÅ‚.    
Narew
Przygotowywanie, negocjowanie umów kontraktowych i nadzór nad dokumentacjÄ… sprzedaży. analiza efektywnoÅ›ci oraz opÅ‚acalnoÅ›ci sprzedaży, badanie rynku zbytu.
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101A tel: 85 682 72 96; 85 682 71 47; 85 682 72 84
email: kadry@pronar.pl
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
Nazwa stanowiska: OPERATOR CNC
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego, znajomość obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 21zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka, Siemiatycze, Strabla
 
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: TOKARZ W METALU
Nazwa stanowiska: TOKARZ W METALU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 21zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka, Siemiatycze, Strabla
toczenie w metalu
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: KIEROWCA SAMOCHODU CIÄśÅ»AROWEGO
Nazwa stanowiska: KIEROWCA SAMOCHODU CIÄśÅ»AROWEGO
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
-
prawo jazdy kat. „C” + „CE”
doświadczenie zawodowe mile widziane
uprawnienia na przewóz rzeczy
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
 
Charakterystyka pracy:
 
umowa o pracę na czas określony
inne
od 1500,- do 3000,- zÅ‚ brutto   
WAS-BEL
przewóz towarów w transporcie miÄ™dzynarodowym - kraje Unii Europejskiej oraz Rosja, BiaÅ‚oruÅ›
Dane kontaktowe pracodawcy:
ZPHU „WAS- BEL”  Sp. J. Zwodzieckie
17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 51
Tel.:  (85) 686-30-91
Oferta pracy ważna:
do 21.12.2011r.
Inne informacje:
 
 
02.11.2011r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Nazwa zawodu:
Nazwa stanowiska: KIEROWNIK SEKCJI OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
 
Inne:
min. średnie
prawo jazdy kat. „B”
6 - letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
mile widziane uprawnienia do zajmowania siÄ™ eksploatacjÄ… urzÄ…dzeÅ„, instalacji i sieci oraz kontrolno – pomiarowe – DOZÓR - Grupa 1i2
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
 
Charakterystyka pracy:
 
umowa o pracÄ™ na okres próbny
jedna zmiana
2000,- - 2200,- zÅ‚ brutto   
Sekcja Obsługi Przejść Granicznych w Białowieży
1) zapewnienie organom kontroli granicznej na drogowym przejściu granicznym w Białowieży
i kolejowym przejÅ›ciu granicznym w Siemianówce bezawaryjnych warunków pracy, tj. zabezpieczenie oÅ›wietlenia, ogrzewania, dostawy wody i energii elektrycznej;
2) zgłaszanie i uzgadnianie z Zarządem:
- wniosków w sprawie bieżących remontów obiektów oraz naprawy urzÄ…dzeÅ„,
- dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z usuwaniem szkód i awarii powstaÅ‚ych na terenie nadzorowanych przejść granicznych;
3) nadzór nad:
- wykonywaniem przeglÄ…dów i konserwacji urzÄ…dzeÅ„ w ramach umów zawartych na konserwacjÄ™,
- wykonywaniem drobnych napraw zwiÄ…zanych z eksploatacjÄ… obiektów na przejÅ›ciu jak malowanie, szpachlowanie, szklenie itp.,
- utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach i na terenie przejść granicznych;
4) wspóÅ‚udziaÅ‚:
- w sporzÄ…dzaniu umów użyczenia obiektów
i urządzeń przekazywanych służbom granicznym (celnym, straży granicznej) pracującym na nadzorowanych przejściach granicznych,
- w okresowych przeglÄ…dach budowlanych
i warunków bezpieczeÅ„stwa i higieny pracy;
5. dokonywanie zakupów materiaÅ‚ów niezbÄ™dnych do bieżących napraw oraz Å›rodków czystoÅ›ci;
6. organizowanie i nadzorowanie pracy podlegÅ‚ych pracowników.
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) tj. imiÄ™ (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wyksztaÅ‚cenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Dane kontaktowe pracodawcy:
Oferty z dopiskiem ”Kierownik Sekcji” można skÅ‚adać do dnia 30.11.2011r. na adres:
ZarzÄ…d Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w BiaÅ‚ymstoku
15-740 Białystok ul. Antoniukowska 111
Tel.:  (85) 653-76-05
Oferta pracy ważna:
do 30.11.2011r.
Inne informacje:
- osoby, których oferty zostanÄ… pozytywnie rozpatrzone, zostanÄ… powiadomione o terminie rozmowy,
- osoby, których oferty zostanÄ… rozpatrzone negatywnie, nie bÄ™dÄ… o tym informowane, zostanÄ… komisyjnie zniszczone.
 
24.10.2011r.
 
   
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: ÅšLUSARZ
Nazwa stanowiska: ÅšLUSARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 21zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka
 
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: SPAWACZ MIG MAG, TIG
Nazwa stanowiska: SPAWACZ MIG MAG, TIG
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego, aktualne uprawnienia spawacza
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 21zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka
 
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: FREZER
Nazwa stanowiska: FREZER
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego, znajomość obsługi frezarek
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 21zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka
 
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: LAKIERNIK
Nazwa stanowiska: LAKIERNIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 18zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka
 
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
   
 
 
  
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
KIEROWNIK DS. ROZWOJU
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- minimum średnie
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta
 
Wymagane dokumenty:
- CV i  list motywacyjny
 
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracÄ™
System pracy
- zadaniowy system pracy
Wynagrodzenie
-  ok. 3500 ,- zÅ‚    
Inne
-  miejsce pracy: HAJNÓWKA i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy
- „PROVIDENT Polska” S.A.
 00-633 Warszawa ul. Polna 11
 Tel. 662 167 229
 E-mail: Matylda.janczyk@provident.pl
18.03.2011r.

 

 

INFORMACJA O  NABORZE
Nazwa zawodu/stanowiska    
Å»OŁNIERZ   ZAWODOWY
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- gimnazjalne
- zasadnicze zawodowe
- uregulowany stosunek do sÅ‚użby wojskowej –
 Å¼oÅ‚nierze, którzy odbyli zasadniczÄ… sÅ‚użbÄ™
 wojskowÄ…
Wymagane dokumenty:
-
 
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- kontrakt
System pracy
-
Wynagrodzenie
-  ok. 2500,- zÅ‚
Inne
-  
Dane kontaktowe pracodawcy
- 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
 66-300 MiÄ™dzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17
 Tel. (95) 741-42-29,     (95) 741-42-39
 
07.03.2011r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-29 12:54:33

Wersja do wydruku...

corner   corner