logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Informacja dla pracodawców
zamierzających zatrudnić cudzoziemców
 
Od dnia 28 lipca 2011r. weszło w życie Rozporządzenie Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 
Znowelizowany akt prawny daje możliwość cudzoziemcom pochodzącym z Republiki Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy wykonywania krótkoterminowej pracy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od pierwszego wjazdu do Polski.
Pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca z Republiki Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy ma obowiązek:
 1) zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby lub miejsca pobytu stałego wnioskodawcy. Oświadczenie w dwóch egzemplarzach „oryginał” i „kopia” powinno być wypełnione czytelnie najlepiej pismem drukowanym bez skreśleń;
2) zapoznania się z pouczeniem o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi;
3) przedłożenia dokumentu potwierdzającego
·      prowadzenie działalności gospodarczej
( min. wpis do KRS, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej)
·      prowadzenie działalności rolniczej       
( min. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego)
·      w przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej ani rolniczej, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.
 
Przypominamy, iż zatrudnieni cudzoziemcy podlegają prawu pracy i ubezpieczeniom społecznym oraz mają takie same prawa i obowiązki jak obywatele polscy.
Nie jest dopuszczalna dyskryminacja pracowników – cudzoziemców w zakresie wynagrodzenia czy warunków pracy.
 
            Druki do pobrania:
- druk oświadczenia
- druk pouczenia

Załączniki do pobrania: 2011-10-24 13:32:41 - Oświadczenie (19.86 kB)
2011-10-24 13:32:58 - Pouczenie (40.50 kB)

Ilość odwiedzin: 15030
Nazwa dokumentu: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-02-13 08:01:48
Data udostępnienia informacji: 2008-02-13 08:01:48
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-24 13:33:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner