logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OgÅ‚oszenie o zamówieniu publicznym
 
1) ZamawiajÄ…cy:
     Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce,
     ul. PiÅ‚sudskiego 10A, 17-200 Hajnówka
     tel. 085 682 9610, fax 085 682 9611,
     e-mail bioha@praca.gov.pl
 2) Przeprowadza siÄ™ postÄ™powanie o:
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoÅ›ci mniejszej od kwot okreÅ›lonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ZamówieÅ„ Publicznych (DZ. U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655) na: DostawÄ™ 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego
 3) Termin (okres) realizacji zamówienia: do 5 dni od podpisania umowy.
 4) ZamawiajÄ…cy nie dopuszcza skÅ‚adania ofert częściowych
     ZamawiajÄ…cy nie dopuszcza skÅ‚adania ofert wariantowych
 5) Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami sÄ…:
            1Marek Roszczenko - ZastÄ™pca Dyrektora PUP,
                 tel. 0-85 68296-20,
                 E-mail: biha@ praca. gov. pl,
           2) Alla Miszczuk – p.o. kierownik DziaÅ‚u Organizacyjno-Administracyjnego,
                tel. 0-85 68296-15,
               E-mail: biha@ praca. gov. pl,
             
6) W przetargu mogą wziąć udział:
    wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, speÅ‚niajÄ…cy warunki zawarte w art. 22   ustawy – Prawo zamówieÅ„ publicznych oraz warunki dodatkowe, okreÅ›lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7) Termin zwiÄ…zania ofertÄ… – 30 dni
 8) Miejsce i termin skÅ‚adania ofert:
    OfertÄ™ należy zÅ‚ożyć w siedzibie zamawiajÄ…cego, tj. Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce,   ul. PiÅ‚sudskiego 10 A w pok. 14 (sekretariat) do dnia 17 marca 2009 r. do godz. 15.30.
 
 9) Miejsce i termin otwarcia ofert:
   Otwarcie ofert nastÄ…pi w siedzibie zamawiajÄ…cego tj. w Hajnówce przy ul. PiÅ‚sudskiego 10                           A w pok. 13, dnia 18 marca o godz. 8.30. 
10) ZamawiajÄ…cy nie wymaga wniesienia wadium.
 11) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
  • cena ofertowa – 100%
Hajnówka, dnia 10 marca 2009 r.
 
 
 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na dostawę samochodu osobowego
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-03-10 14:44:45
Data udostępnienia informacji: 2009-03-10 14:44:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-10 14:47:34

Wersja do wydruku...

corner   corner