logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Hajnówka, dnia 01.12.2008r
 
Powiatowy UrzÄ…d Pracy
          w Hajnówce
 
 
 
Ogłoszenie
o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o wartoÅ›ci mniejszej od kwot okreÅ›lonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  Prawo ZamówieÅ„ Publicznych
na wyłonienie
dostawcy sprzętu komputerowego
 
 
Dyrektor Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce ogÅ‚asza, że w wyniku prowadzonego postÄ™powania przetargowego (ogÅ‚oszenie z dnia 20.11.2008r.) na dostawÄ™ sprzÄ™tu komputerowego w dniu 01.12.2008r. zostaÅ‚a wybrana najkorzystniejsza oferta, którÄ… zÅ‚ożyÅ‚o PrzedsiÄ™biorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Sp. z o.o.   ul. Åšw. Rocha 10/2  15-879 BiaÅ‚ystok
 
Kryterium wyboru oferty:
Cena – 100 %    
 
Porównanie zÅ‚ożonych przez wykonawców ofert: 

 
NR oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
 
 
Adres
 
Cena
1
Innowacyjno – Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Sp. z o.o.
Åšw. Rocha 10/2     15-879 BiaÅ‚ystok
27.330,00

 
 
 
                                                                                        ZastÄ™pca Dyrektora   
                                                                                  Powiatowego UrzÄ™du Pracy
                                                                                              w Hajnówce
 
                                                                                         Marek Roszczenko
 
 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie sprzetu komputerowego
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-01 10:09:54
Data udostępnienia informacji: 2008-12-01 10:09:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-01 10:11:18

Wersja do wydruku...

corner   corner