logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2489
1131
353
106
1156
130
36
11
423
1210
247
650
802
596
1333
237
91
147
 
Luty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2013 ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po raz kolejny
322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobiety
170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚adu pracy
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subsydiowanej
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robót publicznych
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inne
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszkali na wsi
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innych
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2489
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
2034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
1156
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
1210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
596
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
kobiety
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawni nie pozostajÄ…cy w zatrudnieniu
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowanie zawodowe dorosłych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa dokumentu: 2013 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-02-06 14:34:28
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06 14:34:28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-06 14:37:43

Wersja do wydruku...

corner   corner