logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2011 ROKU

 

 

MiesiÄ…c

OgóÅ‚em

Kobiety

Z pra-wem do zasiłku

Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy

Zamiesz-kali na wsi

Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki

Cudzo-ziemcy

Do 25 r. życia

Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia

DÅ‚ugo-trwale bezr.

Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka

Powy-żej 50 r. zycia

Bez kwalifi-kacji zawodo-wych

Bez doświadczenia zawodo-wego

Bez wykształcenia średnie-go

Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia

Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia

Niepełnosprawni

Stopa bezrobocia

Styczeń

2312

1059

284

90

1052

129

10

422

40

1156

183

606

640

581

1224

206

71

155

11,2

Luty

2313

1080

284

90

1059

141

8

423

47

1147

183

605

634

596

1225

203

67

153

11,2

Marzec

2190

997

287

88

1001

108

7

361

30

1099

184

585

692

537

1192

193

72

143

10,7

Kwiecień

2016

915

283

82

923

103

5

324

32

1017

179

547

646

496

1061

170

60

131

9,9

Maj

1973

924

302

103

899

83

5

317

41

1003

179

556

648

477

1069

167

58

145

9,7

Czerwiec

1894

882

297

103

856

62

5

265

29

993

175

551

598

420

1043

162

58

151

 

Lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2011 ROK

Wyszczególnienie

MiesiÄ…c

OgóÅ‚em

 

I

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

V

 

VI

VII

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

Bezrobotni zarejestrowani

341

206

212

161

 

213

 

196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego

 

 

po raz pierwszy

61

39

51

 

34

 

51

 

40

 

 

 

 

 

 

 

po raz kolejny

280

167

161

127

162

156

 

 

 

 

 

 

 

Kobiety

147

100

85

67

103

86

 

 

 

 

 

 

 

z prawem do zasiłku

76

38

33

44

62

49

 

 

 

 

 

 

 

poprzednio pracujÄ…cy

271

164

148

119

166

148

 

 

 

 

 

 

 

w tym

Zwolnione z przyczyn dot.  zakÅ‚adu pracy

14

6

 

 

10

9

28

12

 

 

 

 

 

 

 

dotychczas nie pracujÄ…cy

70

42

64

42

47

48

 

 

 

 

 

 

 

zamieszkali na wsi

124

79

71

56

76

72

 

 

 

 

 

 

 

w tym

PosiadajÄ…cy gospodarstwo

21

18

8

7

14

10

 

 

 

 

 

 

 

osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki

35

28

32

27

32

29

 

 

 

 

 

 

 

cudzoziemcy

2

0

0

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

do 25 r.  życia

84

45

69

39

54

55

 

 

 

 

 

 

 

które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia

17

12

15

16

13

11

 

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotne

150

83

93

74

102

87

 

 

 

 

 

 

 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

17

10

10

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

82

46

39

43

65

41

 

 

 

 

 

 

 

bez kwalifikacji zawodowych

82

50

69

50

70

54

 

 

 

 

 

 

 

bez doświadczenia zawodowego

97

55

87

50

54

58

 

 

 

 

 

 

 

bez wykształcenia średniego

173

110

102

73

120

85

 

 

 

 

 

 

 

samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia

25

14

14

11

11

17

 

 

 

 

 

 

 

które po odbyciu kary pozbawienia  wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia

9

5

9

4

6

4

 

 

 

 

 

 

 

Niepełnosprawni

26

16

11

18

29

15

 

 

 

 

 

 

 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych

137

205

335

335

256

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

tego

 

 

z

 

 

przy-

 

 

czyn

kobiety

59

79

168

149

94

128

 

 

 

 

 

 

 

zamieszkali na wsi

55

72

129

134

100

115

 

 

 

 

 

 

 

do 25 roku życia

30

41

125

69

55

101

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

36

47

59

81

56

46

 

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotni

61

92

141

156

116

97

 

 

 

 

 

 

 

PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em

51

57

123

111

117

89

 

 

 

 

 

 

 

 

niesubsydiowanej

48

55

83

85

89

76

 

 

 

 

 

 

 

z tego

kobiety

21

21

46

42

38

35

 

 

 

 

 

 

 

zamieszkali na wsi

17

19

29

23

34

32

 

 

 

 

 

 

 

do 25 roku życia

12

20

32

13

27

19

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

6

5

12

12

8

13

 

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotni

17

14

25

22

28

29

 

 

 

 

 

 

 

subsydiowanej

3

2

40

26

28

13

 

 

 

 

 

 

 

z tego

kobiety

2

1

17

16

12

5

 

 

 

 

 

 

 

zamieszkali na wsi

0

0

17

13

13

4

 

 

 

 

 

 

 

do 25 roku życia

1

1

8

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

0

1

14

11

13

4

 

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotni

1

0

21

17

16

9

 

 

 

 

 

 

 

z

pra-

cy

sub-

sy-

dio-

wa-

nej

prac interwencyjnych

3

0

37

24

21

11

 

 

 

 

 

 

 

robót publicznych

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

podjęcia dział. gospodarcz.

0

0

2

1

7

2

 

 

 

 

 

 

 

podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów  zatrudn. bezrobotn.

0

2

1

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

inne

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

poprzednio pracujÄ…cy

37

47

96

97

89

69

 

 

 

 

 

 

 

w tym

zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy

1

2

6

8

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Dotychczas nie pracujÄ…cy

14

10

27

14

28

20

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszkali na wsi

17

19

46

36

47

36

 

 

 

 

 

 

 

w tym

posiadajÄ…cy gospodarstwo

2

3

10

11

12

6

 

 

 

 

 

 

 

osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki

8

8

17

10

5

11

 

 

 

 

 

 

 

Cudzoziemcy

0

1

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

do 25 r.  życia

13

21

40

13

29

22

 

 

 

 

 

 

 

które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia

7

3

9

5

3

7

 

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotne

18

14

4

39

44

38

 

 

 

 

 

 

 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

2

1

8

1

4

7

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

6

6

26

23

21

17

 

 

 

 

 

 

 

bez kwalifikacji zawodowych

6

10

36

29

31

20

 

 

 

 

 

 

 

bez doświadczenia zawodowego

18

12

35

20

35

27

 

 

 

 

 

 

 

bez wykształcenia średniego

15

19

48

61

40

36

 

 

 

 

 

 

 

samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia

0

2

9

13

5

8

 

 

 

 

 

 

 

które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia

0

1

2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

niepełnosprawni

2

2

14

11

4

3

 

 

 

 

 

 

 

rozpoczęcia szkolenia

0

5

6

0

11

10

 

 

 

 

 

 

 

rozpoczęcia stażu

11

1

60

31

16

3

 

 

 

 

 

 

 

rozpocz. przyg. zawod.  dorosÅ‚ych

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

rozpocz. pracy społecznie użytecznej

0

31

30

43

6

8

 

 

 

 

 

 

 

rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy

27

39

39

44

17

8

 

 

 

 

 

 

 

niepotwierdzenia gotowości do pracy

12

42

50

73

59

124

 

 

 

 

 

 

 

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob

9

5

8

9

15

13

 

 

 

 

 

 

 

podjęcia nauki

0

2

0

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ukończenia 60/65 lat

0

0

1

1

0

1

 

 

 

 

 

 

 

nabycia praw emeryt. lub rentowych

0

1

2

3

1

3

 

 

 

 

 

 

 

nabycia praw do świadcz.przedemeryt.

0

3

1

1

3

7

 

 

 

 

 

 

 

innych

27

19

15

18

11

9

 

 

 

 

 

 

 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.

46

93

147

170

60

68

 

 

 

 

 

 

 

z tego

pracy subsydiowanej

11

54

108

130

15

28

 

 

 

 

 

 

 

z sektora publicznego

11

51

93

106

15

23

 

 

 

 

 

 

 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego

36

46

37

54

39

36

 

 

 

 

 

 

 

Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.

2312

2313

2190

2016

1973

1894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kobiety

1059

1080

997

915

924

882

 

 

 

 

 

 

z prawem do zasiłku

284

284

287

283

302

297

 

 

 

 

 

 

poprzednio pracujÄ…cy

1867

1861

1787

1640

1604

1565

 

 

 

 

 

 

w tym

zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy

90

90

88

82

103

103

 

 

 

 

 

 

dotychczas nie pracujÄ…ce

445

452

403

376

369

329

 

 

 

 

 

 

zamieszkali na wsi

1052

1059

1001

923

899

856