logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO
UMOWY W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY 
W 2011 ROKU
 
          StyczeÅ„ 2011r.

Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
Staż
3
2.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
2
3.
PrzedsiÄ™biorstwo WodociÄ…gów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Hajnówce
Staż
1
4.
UrzÄ…d Skarbowy w Hajnówce
Staż
2
5.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Staż
1
6.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
7.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Prace interwencyjne
1

      Luty  2011r.

Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Staż
3
2.
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Zamiejscowy VII Wydział Karny z siedzibą
w Hajnówce
Staż
1
3.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce
Staż
2
4.
OÅ›rodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Staż
2
5.
„M.K. CAR” MichaÅ‚ Korolko w Hajnówce
Staż
1
6.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Prace interwencyjne
3
7.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
8.
OÅ›rodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
                                                                                                        

 

           Marzec 2011r.

Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
3
2.
Urząd Gminy Czyże
Staż
2
3.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Staż
2
4.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
5.
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi
Staż
2
6.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
6
7.
Bank SpóÅ‚dzielczy w Hajnówce
Staż
1
8.
Doradca Podatkowy Kazimierz Borowski w Hajnówce
Staż
1
9.
Instytut Biologii Ssaków PAN w BiaÅ‚owieży
Staż
2
10.
P.P.H.U „KENAR 2” J. Fedoruk w Hajnówce
Staż
3
11.
Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce
Staż
1
12.
Podlaska Izba Rolnicza w PorosÅ‚ach Biuro Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej w Hajnówce
Staż
1
13.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
3
14.
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
5
15.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
Staż
5
16.
PPH „NITERWA” Sp. j. w Kleszczelach
Staż
1
17.
OkrÄ™gowa SpóÅ‚dzielnia Mleczarska w Hajnówce
Staż
2
18.
Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach
Staż
2
19.
„SPOŁEM” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców
w Hajnówce
Staż
5
20.
Warsztat Terapii ZajÄ™ciowej w Hajnówce
Staż
2
21.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
1
22.
PPH „NITERWA” Sp. j. w Kleszczelach
Prace interwencyjne
1
23.
Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze
Prace interwencyjne
1
24.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
4
25.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
4
26.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
10
27.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Prace interwencyjne
3
28.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
4

             
 
    KWIECIEÅĆ 2011r.                                                                                            
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Sklep Rolno-Przemysłowy Roman Sawicki w Świnorojach
Staż
1
2.
„SPOŁEM” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców
w Hajnówce
Staż
6
3.
S.C. ANANKE W. Leonkiewicz J. Jakubowski
w Kleszczelach
Staż
1
4.
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Prokuratura Rejonowa w Hajnówce
Staż
1
5.
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
w Hajnówce
Staż
2
6.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
1
7.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
Staż
1
8.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Łomży, Biuro Powiatowe w Hajnówce
Staż
2
9.
ZarzÄ…d Dróg Powiatowych w Hajnówce
Staż
7
10.
Stowarzyszenie SamorzÄ…dów Euroregionu Puszcza BiaÅ‚owieska w Hajnówce
Staż
1
11.
STW A. Kiryluk w Hajnówce
Staż
2
12.
ZwiÄ…zek UkraiÅ„ców Podlasia
ZarzÄ…d GÅ‚ówny w Bielsku Podlaskim
Staż
1
13.
ZakÅ‚ad Stolarski Wyrób Mozaiki Stefan Łuszcz w Hajnówce
Staż
2
14.
Lokalna Grupa DziaÅ‚ania „Puszcza BiaÅ‚owieska”
w Hajnówce
Staż
1
15.
Arhelan Burzyńscy S.J. w Bielsku Podlaskim
Sklep firmowy w Narwi
Staż
1
16.
Szkoła Podstawowa w Czeremsze
Staż
1
17.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
2
18.
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Staż
1
19.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
7
20.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
7
21.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Prace interwencyjne
5
22.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
Prace interwencyjne
3
23.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
24.
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Prace interwencyjne
2

Maj 2011r.

Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
9
2.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dubiczach Cerkiewnych
Prace interwencyjne
5
3.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
2
4.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
3

 

 

Cz                     Czerwiec  2011r.

Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Stowarzyszenie „MiÅ‚oÅ›nicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce
Staż
1
2.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Białystok
Inspektorat w Hajnówce
Staż
2
3.
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
4.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
2
5.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace
interwencyjne
2
6.
„SpoÅ‚em” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców w Hajnówce
Prace
interwencyjne
1
7.
Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
8.
N. Z.O.Z. „DENTOM” Przychodnia Stomatologiczna
A. Tomaszuk w Hajnówce
Prace interwencyjne
1

 

         Lipiec       2011r.

Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Hajnówce
Staż
1
2.
Politechnika Białostocka w Białymstoku
Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej
w Hajnówce
Staż
1
3.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Staż
1
4.
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
Staż
1
5.
„SPOŁEM” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców
w Hajnówce
Staż
1
6.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
Staż
1
7.
FHU-MDP Piotr KraÅ›ko w Hajnówce
Staż
1
8.
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce
Staż
3
9.
P.P.H.U. „KENAR 2” Jerzy Fedoruk
w Hajnówce
Staż
1
10.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
1
11.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
Staż
4
12.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Staż
1
13.
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Staż
2
14.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
2
15.
Bank SpóÅ‚dzielczy w Narwi
Staż
1
16.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
17.
Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej „Rokitnik” w BiaÅ‚owieży
Prace interwencyjne
1
18.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace
interwencyjne
1
19.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace
interwencyjne
2

 

 

              SierpieÅ„ 2011r.                            

Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach
Staż
1
2.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
Staż
1
3.
Powiatowy OÅ›rodek Wsparcia w Hajnówce
Staż
1
4.
Warsztat Terapii ZajÄ™ciowej w Hajnówce
Staż
1
5.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
1
6.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
7.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
1
8.
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
1
9.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
6
10.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
3

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: 2011 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-03 09:10:51
Data udostępnienia informacji: 2011-01-03 09:10:51
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-01 15:06:34

Wersja do wydruku...

corner   corner