logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce uprzejmie informuje,że w dniu  15.10.2010r. w BiaÅ‚owieskim
Parku Narodowym  organizuje wspólnie z Wojewódzkim UrzÄ™dem Pracy w BiaÅ‚ymstoku konferencjÄ™ pod nazwÄ… „Promocja usÅ‚ug rynku pracy”.
Konferencja WspóÅ‚finansowana jest ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego PoddziaÅ‚anie 6.1.1 Wsparcie osób pozostajÄ…cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
 
 PROGRAM   KONFERENCJI
 
  9:30 - 10.00                      Rejestracja uczestników
 
10:00 - 10:10                      Otwarcie konferencji i powitanie przybyÅ‚ych goÅ›ci
 
10:10 - 10:20                      WystÄ…pienie Dyrektora Wojewódzkiego UrzÄ™du Pracy i Starosty     Hajnowskiego
10:20 - 10:35                      Przedstawienie sytuacji na rynku pracy w powiecie   hajnowskim
10:35 - 11:00                      UsÅ‚ugi i instrumenty rynku pracy skierowane do pracodawców
11:00 – 11:15                     Prezentacja projektu systemowego „Praca twoja wartoÅ›ciÄ…” realizowanego w ramach   Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki 2007 – 2013
11:15 – 11:45                     Przerwa kawowa
 11:45 – 12:00                      MożliwoÅ›ci  jakie stojÄ… przed przedsiÄ™biorcami w ramach RPOWP
12:00 – 12:15                     DziaÅ‚ania skierowane do pracodawców w ramach Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki – wystÄ…pienie przedstawiciela WUP w BiaÅ‚ymstoku
12:15 – 12:30                     WystÄ…pienie przedstawiciela PIP OkrÄ™gowego Inspektora Pracy w BiaÅ‚ymstoku
 

Nazwa dokumentu: KONFERENCJA
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-10-11 12:05:06
Data udostępnienia informacji: 2010-10-11 12:05:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-26 12:13:38

Wersja do wydruku...

corner   corner