logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Wojewódzki UrzÄ…d Pracy w BiaÅ‚ymstoku realizuje projekt „Reintegracja zawodowa osób dotkniÄ™tych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki”, wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, DziaÅ‚anie 8.1. Rozwój pracowników  i przedsiÄ™biorstw w regionie, PoddziaÅ‚anie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
 
Okres realizacji : 01.04.2010 - 30.04.2012 
W projekcie uczestniczyć mogą:
 
  • osoby zwolnione, które utraciÅ‚y pracÄ™ z przyczyn dotyczÄ…cych zakÅ‚adu pracy                    w okresie nie dÅ‚uższym niż 6 miesiÄ™cy przed dniem przystÄ…pienia do projektu,
  • osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczÄ…cych zakÅ‚adu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzÄ…cych procesy adaptacyjne i modernizacyjne. 
 
Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 300 uczestnikom projektu w postaci:
 
  • wsparcia szkoleniowo-doradczego:
- indywidualnej rozmowy z profesjonalnym doradcą zawodowym (4h/osoba), w celu określenia potencjału zawodowego oraz zakwalifikowanie na moduł szkoleniowy zgodnie z preferencjami uczestnika,
-doradztwa grupowego w kierunku zapoznania siÄ™ z technikami aktywnego poszukiwania pracy,
- szkoleÅ„ zawodowych (265 osób),
- szkolenia z zakresu przedsiÄ™biorczoÅ›ci (35 osób),
 
  • wsparcia finansowego:
- jednorazowego dodatku mobilnoÅ›ciowego (15 osób w 2010 r.),
- jednorazowego dodatku motywacyjnego (15 osób w 2010 r.)
- jednorazowej dotacji na rozpoczÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej (30 osób),
-wsparcia pomostowego na pokrycie wydatków ponoszonych w pierwszych                          6 miesiÄ…cach prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej (30 osób)
 
 
SzczegóÅ‚owe informacje:
 
Wojewódzki UrzÄ…d Pracy w BiaÅ‚ymstoku
Biuro Projektu
ul. Pogodna 63/1, pok. 101
15-365 Białystok
tel. stacjonarny (85) 744 04 18
tel. komórkowy 511 337 365
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronach internetowych
należy składać do Punktu rekrutacyjnego:
Punkt rekrutacyjny
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
Dział Edukacji, II piętro
tel. 85 74 89 155, fax 85 74 89 136
e-mail: projekty@computerplus.com.pl

Nazwa dokumentu: Projekt realizowany przez WojewÃłdzki UrzÄ…d Pracy w BiaÅ‚ymstoku pn. „Reintegracja zawodowa osÃłb dotkniÄ™tych negatywnymi skutkami procesÃłw restrukturyzacji podlaskiej gospodarki”
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-08-16 09:20:41
Data udostępnienia informacji: 2010-08-16 09:20:41
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-16 09:23:37

Wersja do wydruku...

corner   corner