logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2010roku
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2504
1062
398
135
1122
117
5
466
33
1062
209
669
699
589
1370
205
49
140
12,1
Luty
2415
988
392
118
1078
101
8
443
22
1051
192
640
659
547
1324
193
53
137
11,8
Marzec
2273
934
372
108
1020
85
9
376
20
1025
188
581
612
480
1260
180
57
128
11,1
Kwiecień
2117
892
341
103
938
51
9
367
23
965
172
541
580
463
1152
164
52
115
10,4
Maj
2035
875
326
102
893
60
8
354
18
925
165
561
566
457
1110
162
50
121
10,1
Czerwiec
1865
817
304
101
821
51
4
302
16
874
153
526
504
405
997
156
51
116
9,3
Lipiec
1885
841
264
94
822
66
4
314
27
884
160
516
516
438
995
159
53
115
9,4
Sierpień
1869
854
259
86
811
81
5
317
31
887
164
503
510
434
975
165
52
123
9,3
Wrzesień
1802
803
238
81
803
76
7
273
24
872
160
511
488
436
944
159
52
122
9,0
Październik
1815
827
217
78
848
79
8
287
31
909
170
498
504
420
955
161
55
114
9,1
Listopad
1859
869
216
76
881
93
8
311
32
962
175
499
525
450
983
173
54
116
9,2
Grudzień
2108
971
243
81
983
111
8
375
37
1065
172
560
592
527
1121
188
63
147
 


2010ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
253
195
227
209
248
212
302
258
275
341
270
483
3273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
40
43
39
 
38
62
64
64
51
59
44
53
58
615
po raz kolejny
213
152
188
 
171
186
148
238
207
216
297
217
425
2658
Kobiety
111
69
96
93
120
107
146
129
123
164
127
212
1497
z prawem do zasiłku
68
32
46
40
57
35
31
31
30
47
37
68
522
poprzednio pracujÄ…cy
219
153
182
161
184
142
189
184
194
231
198
355
2392
w tym
Zwolnione z przyczyn dot.  zakÅ‚adu pracy
3
3
 
 
2
 
 
7
8
11
5
7
3
5
5
19
78
dotychczas nie pracujÄ…cy
34
42
45
48
64
70
113
74
81
110
72
128
881
zamieszkali na wsi
69
83
88
84
97
88
102
91
113
155
126
196
1292
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
7
20
 
10
16
22
14
13
18
25
32
18
45
240
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
16
27
23
25
29
44
55
37
45
48
33
49
431
cudzoziemcy
1
4
1
1
0
0
0
1
0
2
0
0
10
do 25 r. Å¼ycia
48
64
62
64
72
75
114
73
85
111
92
151
1011
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
5
5
6
10
4
7
29
19
17
17
13
21
153
długotrwale bezrobotne
148
104
138
95
99
112
120
108
110
162
136
190
1522
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
13
9
15
10
15
9
21
15
16
19
15
20
177
powyżej 50 roku życia
65
33
27
41
63
40
36
32
53
57
39
107
593
bez kwalifikacji zawodowych
64
48
66
64
66
69
80
63
68
107
79
143
917
bez doświadczenia zawodowego
44
59
65
58
83
79
130
91
104
131
98
161
1103
bez wykształcenia średniego
136
91
124
99
114
80
106
99
116
161
125
231
1482
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
19
11
14
 
 
12
22
17
20
22
23
19
19
31
229
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
6
11
11
 
 
6
7
4
7
8
5
13
6
14
98
Niepełnosprawni
14
12
12
12
19
7
11
19
16
17
13
39
191
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
141
284
369
365
330
382
282
274
342
328
226
234
3557
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
67
143
150
135
137
165
122
116
174
140
85
110
1544
zamieszkali na wsi
55
127
146
166
51
160
101
102
121
110
93
94
1326
do 25 roku życia
24
78
124
65
79
124
96
67
126
95
59
82
1019
powyżej 50 roku życia
38
62
86
81
43
75
46
45
45
70
38
46
675
długotrwale bezrobotni
55
115
164
155
139
163
110
105
125
125
83
85
1424
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
46
64
141
119
120
117
63
74
125
128
61
86
1144
 
niesubsydiowanej
45
57
61
71
101
59
59
59
97
93
54
68
824
z tego
kobiety
21
33
26
23
30
20
15
35
61
59
30
31
384
zamieszkali na wsi
14
23
23
21
41
23
16
21
31
28
21
25
287
do 25 roku życia
7
16
15
14
31
16
12
15
21
19
16
25
207
powyżej 50 roku życia
4
7
9
6
10
8
8
10
7
21
8
9
107
długotrwale bezrobotni
16
17
14
14
27
11
20
21
31
31
17
20
239
subsydiowanej
1
7
80
48
19
58
4
15
28
35
7
18
320
z tego
kobiety
1
5
28
16
8
28
2
7
12
16
2
8
133
zamieszkali na wsi
0
2
36
30
10
35
1
3
10
11
3
7
148
do 25 roku życia
0
0
9
5
2
3
1
2
5
3
0
6
36
powyżej 50 roku życia
1
1
35
19
3
27
1
2
14
13
1
4
121
długotrwale bezrobotni
0
0
54
27
6
43
2
5
17
14
3
9
180
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
0
6
20
38
11
4
3
7
24
26
0
8
147
robót publicznych
0
0
48
4
1
50
0
1
0
0
0
0
104
podjęcia dział. gospodarcz.
1
1
6
4
6
3
1
7
0
6
3
3
41
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
0
6
2
1
1
0
0
4
3
4
7
28
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
poprzednio pracujÄ…cy
41
50
124
102
98
103
54
61
101
106
49
68
957
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
3
3
3
2
1
4
2
5
4
4
3
3
37
Dotychczas nie pracujÄ…cy
5
14
17
17
22
14
9
13
24
22
12
18
187
Zamieszkali na wsi
14
23
59
51
51
58
17
24
41
39
24
32
433
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
2
1
15
12
10
20
2
2
9
10
5
7
95
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
1
8
6
10
7
3
2
4
6
5
4
11
67
Cudzoziemcy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
do 25 r. Å¼ycia
7
16
24
19
33
19
13
17
26
22
16
31
243
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
0
3
2
3
2
1
1
3
1
3
4
5
28
długotrwale bezrobotne
16
17
68
41
33
54
22
26
48
45
20
29
419
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
1
2
4
6
6
3
0
4
10
3
4
3
46
powyżej 50 roku życia
5
7
44
25
13
35
9
12
21
34
9
13
227
bez kwalifikacji zawodowych
5
11
26
21
21
29
6
13
20
22
12
18
204
bez doświadczenia zawodowego
8
17
25
22
32
18
15
22
35
24
18
25
261
bez wykształcenia średniego
18
24
77
60
62
58
21
26
55
58
15
28
502
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
3
3
8
7
6
12
4
8
16
9
3
3
82
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
0
3
0
2
1
1
1
0
0
1
1
10
niepełnosprawni
4
2
12
6
2
5
3
2
8
11
1
1
57
rozpoczęcia szkolenia
0
0
20
20
21
20
37
20
11
47
53
0
249
rozpoczęcia stażu
10
45
34
20
25
51
51
27
49
23
10
10
355
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
38
28
51
6
25
9
8
11
9
8
12
205
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy
37
67
55
81
76
88
54
79
82
63
39
56
777
niepotwierdzenia gotowości do pracy
28
39
50
45
40
47
20
38
35
9
28
36
415
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
5
13
15
7
15
11
24
10
14
15
12
11
152
podjęcia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
1
0
21
ukończenia 60/65 lat
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
7
nabycia praw emeryt. lub rentowych
0
2
6
2
2
1
2
3
0
3
1
2
24
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
6
12
4
4
2
3
3
3
0
1
2
5
45
innych
8
4
15
15
22
18
18
12
14
11
10
16
163
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
76
132
177
113
130
122
95
65
134
97
41
74
1259
z tego
pracy subsydiowanej
41
112
134
65
92
92
62
44
91
54
18
41
849
z sektora publicznego
41
100
113
56
85
60
39
34
75
39
16
35
696
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
33
29
65
47
61
32
36
19
33
45
17
27
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2504
2415
2273
2117
2035
1865
1885
1869
1802
1815
1859
2108
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1062
988
934
892
875
817
841
854
803
827
869
971
z prawem do zasiłku
398
392
372
341
326
304
264
259
238
217
216
243
poprzednio pracujÄ…cy
2046
1996
1912
1767
1687
1563
1543
1524
1493
1479
1508
1697
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
135
118
108
103
102
101
94
86
81
78
76
81
dotychczas nie pracujÄ…ce
458
419
361
350
348
302
342
345
309
336
351
411
zamieszkali na wsi
1122
1078
1020
938
893
821
822
811
803
848
881
983
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
226
228
210
187
181
155
153
156
162
171
172
203
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
117
101
85
51
60
51
66
81
76
79
93
111
 
cudzoziemcy
5
8
9
9
8
4
4
5
7
8
8
8
do 25 r. Å¼ycia
466
443
376
367
354
302
314
317
273
287
311
375
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
33
22
20
23
18
16
27
31
24
31
32
37
 
długotrwale bezrobotne
1062
1051
1025
965
925
874
884
887
872
909
962
1067
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
209
192
188
172
165
153
160
164
160
170
175
172
powyżej 50 roku życia
669
640
581
541
561
526
516
503
511
498
499
560
bez kwalifikacji zawodowych
699
659
612
580
566
504
516
510
488
504
525
592
bez doświadczenia zawodowego
589
547
480
463
457
405
438
434
436
420
450
527
bez wykształcenia średniego
1370
1324
1260
1152
1110
997
995
975
944
955
983
1121
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
205
193
180
164
162
156
159
165
159
161
173
188
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
49
53
57
52
50
51
53
52
52
55
54
63
niepełnosprawni
140
137
128
115
121
116
115
123
122
114
116
147
Osoby poszukujÄ…ce pracy
47
46
52
53
54
55
52
51
46
45
50
47
w tym
kobiety
21
20
22
23
20
23
22
24
21
22
23
19
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu
20
19
23
23
18
18
17
17
15
16
18
18
Cudzoziemcy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
1
2
0
1
1
2
1
0
3
2
0
0
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
12
40
42
21
54
21
19
0
24
32
0
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
183
242
243
125
152
198
178
169
145
121
108
73
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
38
22
30
20
25
59
47
27
52
19
5
13
 
miejsca przygotowania zawodowego
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
prace społecznie użyteczne
0
38
58
21
10
25
9
8
11
9
8
12
 
dla niepełnosprawnych
4
10
5
4
1
0
6
2
6
4
2
0
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2010 roku

Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2010 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
466
443
376
367
354
302
314
317
273
287
311
375
25-34
733
705
694
664
596
562
586
563
534
541
543
610
35-44
357
352
357
307
305
277
279
294
289
287
296
344
45-54
661
638
586
533
535
488
458
454
458
457
461
505
55-59
241
235
212
201
200
193
205
201
205
200
204
226
60-64 lata
46
42
48
45
45
43
43
40
43
43
44
48
Wykształ-
cenie
wyższe
229
213
192
200
177
163
197
195
181
188
201
225
policelane i śr. zawod.
610
601
564
528
511
480
450
444
438
434
429
483
Å›rednie ogólnokszt.
297
278
257
237
237
225
243
255
239
238
246
279
Zasadnicze
634
608
592
521
511
459
452
452
444
448
462
525
gimnazjalne i poniżej
734
715
668
631
599
538
543
523
500
507
521
596
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
437
426
404
381
344
313
310
311
304
317
328
374
1-5
535
532
530
497
454
417
420
410
385
390
400
449
5-10
283
277
266
248
244
233
230
231
219
211
211
242
10-20
345
348
328
289
293
267
255
269
273
260
268
306
20-30
296
278
254
228
226
213
212
200
205
198
202
219
30 lat i więcej
151
144
130
124
126
120
116
103
107
103
99
107
bez stażu
457
410
361
350
348
302
342
345
309
336
351
411
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
216
182
202
191
230
169
228
230
240
241
250
323
1-3
574
481
362
304
303
335
339
342
363
382
415
547
3-6
484
532
537
471
370
306
302
332
304
332
333
365
6-12
526
508
463
499
514
488
443
404
361
325
323
329
12-24
438
453
460
413
389
354
359
352
346
336
338
335
pow. 24
266
259
249
239
229
213
214
209
188
199
200
209
OgóÅ‚em
 
2504
2415
2273
2117
2035
1865
1885
1869
1802
1815
1859
2108

 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2010 roku

Wyszczególnienie
KOBIETY 2010 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
231
208
179
176
170
158
169
169
150
166
181
202
25-34
347
324
312
307
286
271
303
295
274
284
290
312
35-44
159
151
161
145
149
136
133
152
145
144
151
172
45-54
270
251
228
211
216
201
181
183
185
184
194
223
55-59
55
54
54
53
54
51
55
55
49
49
53
62
Wykształ-
cenie
Wyższe
140
123
110
115
96
89
117
112
95
97
114
132
policelane i śr. zawod.
303
288
271
256
250
239
229
232
225
226
225
250
Å›rednie ogólnokszt.
176
160
149
144
147
144
156
168
160
166
168
181
Zasadnicze
189
179
173
154
160
147
146
153
146
150
165
188
gimnazjalne i poniżej
254
238
231
223
222
198
193
189
177
188
197
220
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
231
219
212
204
184
171
173
175
172
185
193
211
1-5
217
204
207
208
199
178
186
193
176
181
186
199
5-10
105
100
92
86
89
85
86
89
84
83
87
102
10-20
113
117
113
102
110
108
98
103
101
91
99
119
20-30
94
85
83
75
76
69
64
63
62
59
66
70
30 lat i więcej
29
25
20
20
20
25
26
25
26
24
23
31
bez stażu
273
238
207
197
197
181
208
206
182
204
215
239
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
85
65
83
84
109
82
112
114
102
114
119
122
1-3
246
182
141
123
143
160
167
162
173
178
203
285
3-6
211
226
196
191
139
133
138
172
146
166
159
172
6-12
196
205
208
206
215
195
183
164
153
146
165
165
12-24
174
172
169
161
150
140
138
143
145
132
130
128
pow. 24
150
138
137
127
119
107
103
99
84
91
93
99
OgóÅ‚em
 
1062
988
934
892
875
817
841
854
803
827
869
971

 
 

Nazwa dokumentu: 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-02-04 13:00:59
Data udostępnienia informacji: 2010-02-04 13:00:59
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-10 12:41:20

Wersja do wydruku...

corner   corner