logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2010roku
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2504
1062
398
135
1122
117
5
466
33
1062
209
669
699
589
1370
205
49
140
11,5
Luty
2415
988
392
118
1078
101
8
443
22
1051
192
640
659
547
1324
193
53
137
11,2
Marzec
2273
934
372
108
1020
85
9
376
20
1025
188
581
612
480
1260
180
57
128
10,6
Kwiecień
2117
892
341
103
938
51
9
367
23
965
172
541
580
463
1152
164
52
115
9,9
Maj
2035
875
326
102
893
60
8
354
18
925
165
561
566
457
1110
162
50
121
9,6
Czerwiec
1865
817
304
101
821
51
4
302
16
874
153
526
504
405
997
156
51
116
8,8
Lipiec
1885
841
264
94
822
66
4
314
27
884
160
516
516
438
995
159
53
115
 
Sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

2010ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
253
195
227
209
248
212
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
40
43
39
 
38
62
64
64
 
 
 
 
 
 
po raz kolejny
213
152
188
 
171
186
148
238
 
 
 
 
 
 
Kobiety
111
69
96
93
120
107
146
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
68
32
46
40
57
35
31
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
219
153
182
161
184
142
189
 
 
 
 
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot.  zakÅ‚adu pracy
3
3
 
 
2
 
 
7
8
11
5
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
34
42
45
48
64
70
113
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
69
83
88
84
97
88
102
 
 
 
 
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
7
20
 
10
16
22
14
13
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
16
27
23
25
29
44
55
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
1
4
1
1
0
0
0
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
48
64
62
64
72
75
114
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
5
5
6
10
4
7
29
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
148
104
138
95
99
112
120
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
13
9
15
10
15
9
21
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
65
33
27
41
63
40
36
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
64
48
66
64
66
69
80
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
44
59
65
58
83
79
130
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
136
91
124
99
114
80
106
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
19
11
14
 
 
12
22
17
20
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
6
11
11
 
 
6
7
4
7
 
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
14
12
12
12
19
7
11
 
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
141
284
369
365
330
382
282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
67
143
150
135
137
165
122
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
55
127
146
166
51
160
101
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
24
78
124
65
79
124
96
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
38
62
86
81
43
75
46
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
55
115
164
155
139
163
110
 
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
46
64
141
119
120
117
63
 
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
45
57
61
71
101
59
59
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
21
33
26
23
30
20
15
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
14
23
23
21
41
23
16
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
7
16
15
14
31
16
12
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
4
7
9
6
10
8
8
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
16
17
14
14
27
11
20
 
 
 
 
 
 
subsydiowanej
1
7
80
48
19
58
4
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
1
5
28
16
8
28
2
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
0
2
36
30
10
35
1
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
0
0
9
5
2
3
1
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
1
1
35
19
3
27
1
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
0
0
54
27
6
43
2
 
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
0
6
20
38
11
4
3
 
 
 
 
 
 
robót publicznych
0
0
48
4
1
50
0
 
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
1
1
6
4
6
3
1
 
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
0
6
2
1
1
0
 
 
 
 
 
 
inne
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
41
50
124
102
98
103
54
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
3
3
3
2
1
4
2
 
 
 
 
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
5
14
17
17
22
14
9
 
 
 
 
 
 
Zamieszkali na wsi
14
23
59
51
51
58
17
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
2
1
15
12
10
20
2
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
1
8
6
10
7
3
2
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
7
16
24
19
33
19
13
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
0
3
2
3
2
1
1
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
16
17
68
41
33
54
22
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
1
2
4
6
6
3
0
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
5
7
44
25
13
35
9
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
5
11
26
21
21
29
6
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
8
17
25
22
32
18
15
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
18
24
77
60
62
58
21
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
3
3
8
7
6
12
4
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
0
3
0
2
1
1
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
4
2
12
6
2
5
3
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
0
20
20
21
20
37
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
10
45
34
20
25
51
51
 
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
38
28
51
6
25
9
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy
37
67
55
81
76
88
54
 
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
28
39
50
45
40
47
20
 
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
5
13
15
7
15
11
24
 
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
1
0
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
0
2
6
2
2
1
2
 
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
6
12
4
4
2
3
3
 
 
 
 
 
 
innych
8
4
15
15
22
18
18
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
76
132
177
113
130
122
95
 
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
41
112
134
65
92
92
62
 
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
41
100
113
56
85
60
39
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
33
29
65
47
61
32
36
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2504
2415
2273
2117
2035
1865
1885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1062
988
934
892
875
817
841
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
398
392
372
341
326
304
264
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
2046
1996
1912
1767
1687
1563
1543
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
135
118
108
103
102
101
94
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
458
419
361
350
348
302
342
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
1122
1078
1020
938
893
821
822
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
226
228
210
187
181
155
153
 
 
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
117
101
85
51
60
51
66
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
5
8
9
9
8
4
4
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
466
443
376
367
354
302
314
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
33
22
20
23
18
16
27
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
1062
1051
1025
965
925
874
884
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
209
192
188
172
165
153
160
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
669
640
581
541
561
526
516
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
699
659
612
580
566
504
516
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
589
547
480
463
457
405
438
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1370
1324
1260
1152
1110
997
995
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
205
193
180
164
162
156
159
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
49
53
57
52
50
51
53
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
140
137
128
115
121
116
115
 
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
47
46
52
53
54
55
52
 
 
 
 
 
w tym
kobiety
21
20
22
23
20
23
22
 
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu
20
19
23
23
18
18
17
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
1
2
0
1
1
2
1
 
 
 
 
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
12
40
42
21
54
21
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
183
242
243
125
152
198
178
 
 
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
38
22
30
20
25
59
47
 
 
 
 
 
 
miejsca przygotowania zawodowego
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
38
58
21
10
25
9
 
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
4
10
5
4
1
0
6
 
 
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa dokumentu: 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-02-04 13:00:59
Data udostępnienia informacji: 2010-02-04 13:00:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-04 12:30:44

Wersja do wydruku...

corner   corner