logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


LICZBA BEZROBOTNYCH W 2009roku
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 7 r. zycia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2007
999
421
104
878
100
4
357
34
857
168
519
616
473
1155
181
45
113
9,4
Luty
2098
969
453
113
913
87
6
375
24
836
161
530
627
470
1197
173
53
114
 9,8
Marzec
2156
959
521
216
929
70
10
345
19
825
160
560
632
432
1251
180
56
116
 10,1
Kwiecień
 2136
958
526
152
942
42
10
364
20
794
161
526 
619
443
1214
178
58
109
10,0
Maj
 2143
935
519
147
959
56
10
373
19
791
156
536
631
456
1205
166
59
109
10,0
Czerwiec
2035
895
488
138
914
56
9
336
13
769
154
518
579
412
1135
166
56
108
9,6
Lipiec
2096
926
452
154
932
52
9
333
17
797
162
558
591
447
1160
175
53
112
9,9
Sierpień
2110
916
424
145
957
60
10
348
18
811
169
566
611
464
1183
177
53
122
9,9
Wrzesień
2124
926
393
142
959
80
6
348
24
845
175
573
601
465
1192
185
53
128
10,0
Październik
2208
958
370
141
1018
102
7
401
26
875
188
583
641
535
1221
187
49
121
10,3
Listopad
2317
989
390
146
1065
107
4
424
29
928
192
619
648
550
1263
193
49
127
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009ROK
Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
400
259
306
211
253
224
298
257
285
319
298
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
66
64
77
 
50
54
69
100
49
73
73
72
 
 
po raz kolejny
334
195
229
161
199
155
198
208
212
246
226
 
 
Kobiety
197
87
120
95
96
111
139
121
144
128
128
 
 
z prawem do zasiłku
139
78
112
70
63
57
106
50
41
70
77
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
341
220
262
170
196
163
214
185
209
217
240
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot.  zakÅ‚adu pracy
40
15
41
13
11
14
46
10
14
13
10
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
59
39
44
41
57
61
84
72
76
102
58
 
 
zamieszkali na wsi
164
100
126
87
99
91
115
100
107
152
106
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
29
13
19
15
21
14
25
10
23
26
19
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
28
25
16
18
30
40
31
32
46
50
32
 
 
cudzoziemcy
1
2
4
0
2
0
0
2
0
1
0
 
 
do 25 r. Å¼ycia
86
68
73
66
66
84
81
87
96
118
82
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
7
8
7
3
8
7
15
14
15
11
10
 
 
długotrwale bezrobotne
118
42
62
55
78
63
77
78
93
89
103
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
21
6
13
8
8
5
12
16
15
16
10
 
 
powyżej 50 roku życia
76
44
69
40
59
44
77
44
47
73
61
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
113
59
84
52
72
60
73
81
65
101
68
 
 
bez doświadczenia zawodowego
78
61
69
54
70
73
96
91
99
125
76
 
 
bez wykształcenia średniego
243
120
164
94
121
88
124
125
124
150
134
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
35
12
23
14
10
14
17
21
21
15
17
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
10
8
7
6
7
6
3
5
2
8
2
 
 
Niepełnosprawni
18
11
11
11
14
16
19
21
17
18
12
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
121
168
248
231
246
332
237
243
271
235
189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
56
117
130
96
119
151
108
131
134
96
97
 
 
zamieszkali na wsi
51
65
110
74
82
136
97
75
105
93
59
 
 
do 25 roku życia
28
43
101
42
55
114
77
67
94
56
56
 
 
powyżej 50 roku życia
25
33
39
74
49
62
37
36
40
63
25
 
 
długotrwale bezrobotni
45
63
73
86
81
85
49
64
59
59
50
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
51
38
77
80
85
99
95
90
95
87
74
 
 
 
niesubsydiowanej
41
33
40
57
58
57
73
73
77
62
62
 
 
z tego
kobiety
20
22
17
28
23
33
44
41
48
31
34
 
 
zamieszkali na wsi
17
15
18
21
22
23
22
18
25
35
25
 
 
do 25 roku życia
9
4
14
11
16
13
18
14
19
19
21
 
 
powyżej 50 roku życia
7
0
4
11
8
6
6
9
12
32
4
 
 
długotrwale bezrobotni
15
7
7
7
14
11
9
12
13
13
13
 
 
subsydiowanej
10
5
37
23
27
42
22
17
18
25
12
 
 
z tego
kobiety
8
2
22
6
8
10
8
6
10
6
5
 
 
zamieszkali na wsi
6
1
21
5
18
21
6
6
7
9
4
 
 
do 25 roku życia
3
1
2
2
0
3
3
7
1
5
3
 
 
powyżej 50 roku życia
2
0
12
11
11
25
4
3
4
16
5
 
 
długotrwale bezrobotni
6
2
17
7
11
24
5
2
5
4
1
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
10
5
29
21
24
11
6
8
11
21
6
 
 
robót publicznych
0
0
0
0
0
30
3
0
1
2
2
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
0
0
8
1
3
1
11
5
5
1
4
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
0
0
0
0
0
1
4
1
0
0
 
 
inne
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
44
35
67
70
77
87
90
70
85
79
63
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
6
0
4
3
7
8
21
13
8
3
2
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
7
3
10
10
8
12
5
20
10
8
11
 
 
Zamieszkali na wsi
23
16
39
26
40
44
28
24
32
35
29
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
6
3
15
6
14
12
10
4
6
9
0
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
5
2
6
5
3
4
2
5
4
3
6
 
 
Cudzoziemcy
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
 
 
do 25 r. Å¼ycia
12
5
16
13
16
16
21
21
20
19
24
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
3
0
2
2
1
3
1
3
1
0
3
 
 
długotrwale bezrobotne
21
9
24
14
25
35
14
14
18
13
14
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
0
2
4
0
1
1
2
3
2
0
1
 
 
powyżej 50 roku życia
9
0
16
22
19
31
10
12
16
32
9
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
10
4
18
15
11
27
61
20
17
21
16
 
 
bez doświadczenia zawodowego
9
3
18
12
13
17
8
22
14
12
15
 
 
bez wykształcenia średniego
16
22
40
41
50
54
36
41
36
52
32
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
3
8
3
4
4
5
5
10
3
5
3
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
1
1
0
1
2
0
1
1
0
0
 
 
niepełnosprawni
1
0
5
6
4
8
8
3
4
5
3
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
0
1
23
10
63
13
21
26
39
11
 
 
rozpoczęcia stażu
14
35
35
17
24
25
33
27
19
10
23
 
 
rozpocz. przyg. zawod. w miejscu pracy
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
31
23
38
27
7
6
5
17
8
6
 
 
rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy
4
4
8
30
23
27
18
20
6
15
17
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
34
33
86
33
59
91
56
61
92
53
46
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
6
11
7
6
13
9
10
13
9
5
9
 
 
podjęcia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
 
 
ukończenia 60/65 lat
0
0
1
0
1
2
1
1
0
1
0
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
0
1
2
2
0
1
0
2
1
1
1
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
2
6
4
2
4
8
5
3
6
7
1
 
 
innych
2
7
4
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
Oferty pracy zgłoszone w m-cu sprawozd.
71
101
134
113
126
91
107
76
86
58
67
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
34
78
90
81
77
71
43
46
52
37
53
 
 
z sektora publicznego
51
74
98
86
83
59
39
41
38
32
38
 
 
Oferty pracy w końcu m-ca sprawozdawczego
31
26
42
31
45
20
22
23
26
12
18
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2007
2098
2156
2136
2143
2035
2096
2110
2124
2208
2317
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
999
969
959
958
935
895
926
916
926
958
989
 
z prawem do zasiłku
421
453
521
526
519
488
452
424
393
370
390
 
poprzednio pracujÄ…cy
1634
1739
1834
1804
1794
1716
1743
1746
1763
1793
1889
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
104
113
148
152
147
138
154
145
142
141
146
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
373
359
322
332
349
319
353
364
361
415
428
 
zamieszkali na wsi
878
913
929
942
959
914
932
957
959
1018
1065
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
196
203
196
193
191
179
187
185
193
201
215
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
100
87
70
42
56
56
52
60
80
102
107
 
 
cudzoziemcy
4
6
10
10
10
9
9
10
6
7
4
 
do 25 r. Å¼ycia
357
375
345
364
373
336
333
348
348
401
424
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
34
24
19
20
19
13
17
18
24
26
29
 
 
długotrwale bezrobotne
857
836
825
794
791
769
797
811
845
875
928
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
168
161
160
161
156
154
162
169
175
188
192
 
powyżej 50 roku życia
519
530
560
526
536
518
558
566
573
583
619
 
bez kwalifikacji zawodowych
616
627
632
619
631
579
591
611
601
641
648
 
bez doświadczenia zawodowego
473
470
432
443
456
412
447
464
465
535
550
 
bez wykształcenia średniego
1155
1197
1251
1214
1205
1135
1160
1183
1192
1221
1263
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
181
173
180
178
166
166
175
177
185
187
193
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
45
53
56
58
59
56
53
53
53
49
49
 
niepełnosprawni
113
114
116
109
109
108
112
122
128
121
127
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
46
47
47
49
44
47
50
43
45
49
46
 
w tym
kobiety
23
23
23
23
19
19
20
18
19
22
19
 
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu
22
23
22
22
20
21
21
19
20
20
20
 
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiÅ‚ku
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
 
Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego w miesiÄ…cu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
 
W miesiÄ…cu sprawozdawczym rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS
0
34
51
23
31
16
41
37
36
22
0
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
0
4
0
0
2
2
0
1
2
9
8
 
 
miejsca przygotowania zawodowego
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
prace społecznie użyteczne
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
0
 
 
dla niepełnosprawnych
0
0
2
0
0
0
1
2
1
3
1
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2009 roku
Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2009 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
357
376
345
364
373
336
333
348
348
400
424
 
25-34
547
576
610
624
636
612
639
627
630
663
697
 
35-44
325
345
362
342
329
317
313
312
312
308
315
 
45-54
572
584
607
585
587
560
587
589
589
597
620
 
55-59
177
185
195
183
183
173
188
196
207
202
216
 
60-64 lata
29
32
37
38
35
37
36
38
38
38
45
 
Wykształ-
cenie
wyższe
182
184
184
181
182
174
186
179
183
194
220
 
policelane i śr. zawod.
438
478
489
503
511
501
510
517
519
539
571
 
Å›rednie ogólnokszt.
 232
239
 232
239
245
225
240
232
230
254
263
 
Zasadnicze
519
532
566
554
536
510
529
523
542
547
575
 
gimnazjalne i poniżej
636
665
685
659
669
625
631
659
650
674
688
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
372
398
395
395
386
367
365
364
382
403
415
 
1-5
435
473
504
504
503
490
485
478
469
468
497
 
5-10
216
233
251
243
242
234
237
239
232
236
247
 
10-20
289
302
311
297
298
285
282
288
303
305
321
 
20-30
232
237
259
255
254
239
243
242
244
246
265
 
30 lat i więcej
90
96
114
110
111
101
131
135
133
135
144
 
bez stażu
373
359
322
332
349
319
353
364
361
415
428
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
348
261
300
183
215
204
234
204
253
259
283
 
1-3
539
623
546
489
403
305
367
400
384
417
449
 
3-6
371
444
526
608
604
593
431
400
325
390
426
 
6-12
281
296
304
374
435
451
566
596
634
576
551
 
12-24
233
248
253
258
266
267
289
300
301
337
370
 
pow. 24
235
226
227
224
220
215
209
210
227
229
238
 
OgóÅ‚em
 
2007
2098
2156
2136
 
2143
2035
2096
2110
2124
2208
2317
 
 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2009 roku
Wyszczególnienie
KOBIETY 2009 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
195
195
166
170
172
166
152
154
164
193
202
 
25-34
307
298
308
315
315
295
318
315
318
322
339
 
35-44
164
162
166
159
145
139
151
143
140
142
142
 
45-54
288
268
275
274
264
258
266
264
258
256
260
 
55-59
45
46
44
40
39
37
39
40
46
45
46
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
105
97
97
97
99
95
101
99
106
111
127
 
policelane i śr. zawod.
263
270
259
257
255
252
257
258
263
270
291
 
Å›rednie ogólnokszt.
160
162
153
158
151
146
157
143
135
150
150
 
Zasadnicze
201
186
189
192
180
164
169
163
173
175
176
 
gimnazjalne i poniżej
270
254
261
254
250
238
242
253
249
252
245
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
223
225
214
213
199
190
197
196
213
218
233
 
1-5
194
191
208
200
202
198
196
194
190
184
191
 
5-10
105
105
108
103
100
94
105
105
94
95
100
 
10-20
124
122
124
124
117
113
117
108
114
112
109
 
20-30
86
82
87
92
86
82
85
79
77
79
82
 
30 lat i więcej
27
27
32
32
33
27
28
31
29
27
29
 
bez stażu
240
217
186
194
198
191
198
203
209
243
245
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
162
87
116
79
80
102
97
90
126
94
123
 
1-3
248
282
223
181
164
114
157
177
159
205
194
 
3-6
175
193
221
264
236
235
167
151
131
160
183
 
6-12
139
137
130
172
199
188
241
229
238
208
184
 
12-24
128
132
129
122
122
124
135
140
133
152
163
 
pow. 24
147
138
140
140
134
132
129
129
139
139
142
 
OgóÅ‚em
 
999
969
959
958
 
935
 
895
926
916
926
958
989
 

Nazwa dokumentu: 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 12:39:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-01 14:06:15

Wersja do wydruku...

corner   corner