logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


LICZBA BEZROBOTNYCH W 2009roku

 

 

MiesiÄ…c

OgóÅ‚em

Kobiety

Z pra-wem do zasiłku

Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy

Zamiesz-kali na wsi

Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki

Cudzo-ziemcy

Do 25 r. życia

Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia

DÅ‚ugo-trwale bezr.

Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka

Powy-żej 50 r. zycia

Bez kwalifi-kacji zawodo-wych

Bez doświadczenia zawodo-wego

Bez wykształcenia średnie-go

Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 7 r. zycia

Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia

Niepełnosprawni

Stopa bezrobocia

Styczeń

2007

999

421

104

878

100

4

357

34

857

168

519

616

473

1155

181

45

113

9,4

Luty

2098

969

453

113

913

87

6

375

24

836

161

530

627

470

1197

173

53

114

 9,7

Marzec

2156

959

521

216

929

70

10

345

19

825

160

560

632

432

1251

180

56

116

 10,0

Kwiecień

 2136

958

526

152

942

42

10

364

20

794

161

526 

619

443

1214

178

58

109

9,9

Maj

 2143

935

519

147

959

56

10

373

19

791

156

536

631

456

1205

166

59

109

10,0

Czerwiec

2035

895

488

138

914

56

9

336

13

769

154

518

579

412

1135

166

56

108

9,5

Lipiec

2096

926

452

154

932

52

9

333

17

797

162

558

591

447

1160

175

53

112

 

Sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2009ROK

Wyszczególnienie

MiesiÄ…c

OgóÅ‚em

 

I

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

V

 

VI

VII

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

Bezrobotni zarejestrowani

400

259

306

211

253

224

298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego

 

 

po raz pierwszy

66

64

77

 

50

54

69

100

 

 

 

 

 

 

po raz kolejny

334

195

229

161

199

155

198

 

 

 

 

 

 

Kobiety

197

87

120

95

96

111

139

 

 

 

 

 

 

z prawem do zasiłku

139

78

112

70

63

57

106

 

 

 

 

 

 

poprzednio pracujÄ…cy

341

220

262

170

196

163

214

 

 

 

 

 

 

w tym

 

40

15

41

13

11

14

46

 

 

 

 

 

 

dotychczas nie pracujÄ…cy

59

39

44

41

57

61

84

 

 

 

 

 

 

zamieszkali na wsi

164

100

126

87

99

91

115

 

 

 

 

 

 

w tym

 

29

13

19

15

21

14

25

 

 

 

 

 

 

osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki

28

25

16

18

30

40

31

 

 

 

 

 

 

cudzoziemcy

1

2

4

0

2

0

0

 

 

 

 

 

 

do 25 r.  życia

86

68

73

66

66

84

81

 

 

 

 

 

 

które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia

7

8

7

3

8

7

15

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotne

118

42

62

55

78

63

77

 

 

 

 

 

 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

21

6

13

8

8

5

12

 

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

76

44

69

40

59

44

77

 

 

 

 

 

 

bez kwalifikacji zawodowych

113

59

84

52

72

60

73

 

 

 

 

 

 

bez doświadczenia zawodowego

78

61

69

54

70

73

96

 

 

 

 

 

 

bez wykształcenia średniego

243

120

164

94

121

88

124

 

 

 

 

 

 

samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia

35

12

23

14

10

14

17

 

 

 

 

 

 

które po odbyciu kary pozbawienia  wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia

10

8

7

6

7

6

3

 

 

 

 

 

 

Niepełnosprawni

18

11

11

11

14

16

19

 

 

 

 

 

 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych

121

168

248

231

246

332

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

 

tego

 

 

z

 

 

przy-

 

 

czyn

kobiety

56

117

130

96

119

151

108

 

 

 

 

 

 

zamieszkali na wsi

51

65

110

74

82

136

97

 

 

 

 

 

 

do 25 roku życia

28

43

101

42

55

114

77

 

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

25

33

39

74

49

62

37

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotni

45

63

73

86

81

85

49

 

 

 

 

 

 

PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em

51

38

77

80

85

99

95

 

 

 

 

 

 

 

niesubsydiowanej

41

33

40

57

58

57

73

 

 

 

 

 

 

z tego

kobiety

20

22

17

28

23

33

44

 

 

 

 

 

 

zamieszkali na wsi

17

15

18

21

22

23

22

 

 

 

 

 

 

do 25 roku życia

9

4

14

11

16

13

18

 

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

7

0

4

11

8

6

6

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotni

15

7

7

7

14

11

9

 

 

 

 

 

 

subsydiowanej

10

5

37

23

27

42

22

 

 

 

 

 

 

z tego

kobiety

8

2

22

6

8

10

8

 

 

 

 

 

 

zamieszkali na wsi

6

1

21

5

18

21

6

 

 

 

 

 

 

do 25 roku życia

3

1

2

2

0

3

3

 

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

2

0

12

11

11

25

4

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotni

6

2

17

7

11

24

5

 

 

 

 

 

 

z

pra-

cy

sub-

sy-

dio-

wa-

nej

prac interwencyjnych

10

5

29

21

24

11

6

 

 

 

 

 

 

robót publicznych

0

0

0

0

0

30

3

 

 

 

 

 

 

podjęcia dział. gospodarcz.

0

0

8

1

3

1

11

 

 

 

 

 

 

podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów  zatrudn. bezrobotn.

0

0

0

0

0

0

1

 

 

 

 

 

 

inne

0

0

0

1

0

0

1

 

 

 

 

 

 

poprzednio pracujÄ…cy

44

35

67

70

77

87

90

 

 

 

 

 

 

w tym

zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy

6

0

4

3

7

8

21

 

 

 

 

 

 

Dotychczas nie pracujÄ…cy

7

3

10

10

8

12

5

 

 

 

 

 

 

Zamieszkali na wsi

23

16

39

26

40

44

28

 

 

 

 

 

 

w tym

posiadajÄ…cy gospodarstwo

6

3

15

6

14

12

10

 

 

 

 

 

 

osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki

5

2

6

5

3

4

2

 

 

 

 

 

 

Cudzoziemcy

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

do 25 r.  życia

12

5

16

13

16

16

21

 

 

 

 

 

 

które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia

3

0

2

2

1

3

1

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotne

21

9

24

14

25

35

14

 

 

 

 

 

 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

0

2

4

0

1

1

2

 

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

9

0

16

22

19

31

10

 

 

 

 

 

 

bez kwalifikacji zawodowych

10

4

18

15

11

27

61

 

 

 

 

 

 

bez doświadczenia zawodowego

9

3

18

12

13

17

8

 

 

 

 

 

 

bez wykształcenia średniego

16

22

40

41

50

54

36

 

 

 

 

 

 

samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia

3

8

3

4

4

5

5

 

 

 

 

 

 

które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia

0

1

1

0

1

2

0

 

 

 

 

 

 

niepełnosprawni

1

0

5

6

4

8

8

 

 

 

 

 

 

rozpoczęcia szkolenia

0

0

1

23

10

63

13

 

 

 

 

 

 

rozpoczęcia stażu

14

35

35

17

24

25

33

 

 

 

 

 

 

rozpocz. przyg. zawod. w  miejscu pracy

8

2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

rozpocz. pracy społecznie użytecznej

0

31

23

38

27

7

6

 

 

 

 

 

 

rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy

4

4

8

30

23

27

18

 

 

 

 

 

 

niepotwierdzenia gotowości do pracy

34

33

86

33

59

91

56

 

 

 

 

 

 

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob

6

11

7

6

13

9

10

 

 

 

 

 

 

podjęcia nauki

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

ukończenia 60/65 lat

0

0

1

0

1

2

1

 

 

 

 

 

 

nabycia praw emeryt. lub rentowych

0

1

2

2

0

1

0

 

 

 

 

 

 

nabycia praw do świadcz.przedemeryt.

2

6

4

2

4

8

5

 

 

 

 

 

 

innych

2

7

4

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Oferty pracy zgłoszone w m-cu sprawozd.

71

101

134

113

126

91

107

 

 

 

 

 

 

z tego

pracy subsydiowanej

34

78

90

81

77

71

43

 

 

 

 

 

 

z sektora publicznego

51

74

98

86

83

59

39

 

 

 

 

 

 

Oferty pracy w końcu m-ca sprawozdawczego

31

26

42

31

45

20

22

 

 

 

 

 

 

Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.

2007

2098

2156

2136

2143

2035

1096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kobiety

999

969

959

958

935

895

926

 

 

 

 

 

z prawem do zasiłku

421

453

521

526

519

488

452

 

 

 

 

 

poprzednio pracujÄ…cy

1634

1739

1834

1804

1794

1716

1743

 

 

 

 

 

w tym

zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy

104

113

148

152

147

138

154

 

 

 

 

 

dotychczas nie pracujÄ…ce

373

359

322

332

349

319

353

 

 

 

 

 

zamieszkali na wsi

878

913

929

942

959

914

932

 

 

 

 

 

w tym

posiadajÄ…cy gospodarstwo

196

203

196

193

191

179

187

 

 

 

 

 

 

z

 

ogó-

Å‚em

osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki

100

87

70

42

56

56

52

 

 

 

 

 

 

cudzoziemcy

4

6

10

10

10

9

9

 

 

 

 

 

do 25 r.  życia

357

375

345

364

373

336

333

 

 

 

 

 

które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia

34

24

19

20

19

13

17

 

 

 

 

 

 

długotrwale bezrobotne

857

836

825

794

791

769

797

 

 

 

 

 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

168

161

160

161

156

154

162

 

 

 

 

 

powyżej 50 roku życia

519

530

560

526

536

518

558

 

 

 

 

 

bez kwalifikacji zawodowych

616

627

632

619

631

579

591

 

 

 

 

 

bez doświadczenia zawodowego

473

470

432

443

456

412

447

 

 

 

 

 

bez wykształcenia średniego

1155

1197

1251

1214

1205

1135

1160

 

 

 

 

 

samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia

181

173

180

178

166

166

175

 

 

 

 

 

które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia

45

53

56

58

59

56

53

 

 

 

 

 

niepełnosprawni

113

114

116

109

109

108

112

 

 

 

 

 

Osoby poszukujÄ…ce pracy

46

47

47

49

44

47

50

 

 

 

 

 

w tym

kobiety

23

23

23

23

19

19

20

 

 

 

 

 

niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w  zatrudnieniu

22

23

22

22

20

21

21

 

 

 

 

 

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiÅ‚ku

2

2

0

1

0

0

0

 

 

 

 

 

Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego w miesiÄ…cu

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

W miesiÄ…cu sprawozdawczym rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS

0

34

51

23

31

16

41

 

 

 

 

 

 

Oferty         z ogóÅ‚em

staże

0

4

0

0

2

2

0

 

 

 

 

 

 

miejsca przygotowania zawodowego

1

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

prace społecznie użyteczne

0

0

0

0

0

1

0

 

 

 

 

 

 

dla niepełnosprawnych

0

0

2

0

0

0

1

 

 

 

 

 

 

dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

                                               

 

STRUKTURA BEZROBOCIA W 2009 roku

Wyszczególnienie

OGÓŁEM 2009 r.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Wiek

18-24

357

376

345

364

373

336

333

 

 

 

 

 

25-34

547

576

610

624

636

612

639

 

 

 

 

 

35-44

325

345

362

342

329

317

313

 

 

 

 

 

45-54

572

584

607

585

587

560

587

 

 

 

 

 

55-59

177

185

195

183

183

173

188

 

 

 

 

 

60-64 lata

29

32

37

38

35

37

36

 

 

 

 

 

Wykształ-

cenie

wyższe

182

184

184

181

182

174

186

 

 

 

 

 

policelane i śr. zawod.

438

478

489

503

511

501

510

 

 

 

 

 

Å›rednie ogólnokszt.

232

239

232

239

245

225

240

 

 

 

 

 

Zasadnicze

519

532

566

554

536

510

529

 

 

 

 

 

gimnazjalne i poniżej

636

665

685

659

669

625

631

 

 

 

 

 

Staż pracy ogóÅ‚em

do 1 roku

372

398

395

395

386

367

365

 

 

 

 

 

1-5

435

473

504

504

503

490

485

 

 

 

 

 

5-10

216

233

251

243

242

234

237

 

 

 

 

 

10-20

289

302

311

297

298

285

282

 

 

 

 

 

20-30

232

237

259

255

254

239

243

 

 

 

 

 

30 lat i więcej

90

96

114

110

111

101

131

 

 

 

 

 

bez stażu

373

359

322

332

349

319

353

 

 

 

 

 

Czas

pozost.

bez pracy

w mies.

do 1

348

261

300

183

215

204

234

 

 

 

 

 

1-3

539

623

546

489

403

305

367

 

 

 

 

 

3-6

371

444

526

608

604

593

431

 

 

 

 

 

6-12

281

296

304

374

435

451

566

 

 

 

 

 

12-24

233

248

253

258

266

267

289

 

 

 

 

 

pow. 24

235

226

227

224

220

215

209

 

 

 

 

 

OgóÅ‚em

 

2007

2098

2156

2136

 

2143

2035

2096

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2009 roku

Wyszczególnienie

KOBIETY 2009 r.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Wiek

18-24

195

195

166

170

172

166

152

 

 

 

 

 

25-34

307

298

308

315

315

295

318

 

 

 

 

 

35-44

164

162

166

159

145

139

151

 

 

 

 

 

45-54

288

268

275

274

264

258

266

 

 

 

 

 

55-59

45

46

44

40

39

37

39

 

 

 

 

 

Wykształ-

cenie

Wyższe

105

97

97

97

99

95

101

 

 

 

 

 

policelane i śr. zawod.

263

270

259

257

255

252

257

 

 

 

 

 

Å›rednie ogólnokszt.

160

162

153

158

151

146

157

 

 

 

<