logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
 KSIÄśGOWA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętność
-  Å›rednie ze znajomoÅ›ciÄ… ksiÄ™gowoÅ›ci,  obsÅ‚uga komputera,  staż pracy min. 3 lata
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
jedna zmiana 7.00 – 15.00
Wynagrodzenie
od 1600 zł. netto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
ZakÅ‚ad Drzewny ,,Andrewpoĺ́ w Hajnówce
17 - 200 Hajnówka
ul. Woskowa 9 tel. 695 409 515
22.06.2009r.

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
NABÓR DO SŁUÅ»BY WIÄśZIENNEJ NA STANOWISKO: STRAÅ»NIK (ETAT OCHRONNY)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wykształcenie średnie, odpowiednie
 kwalifikacje zawodowe
Inne:
- obywatelstwo polskie
- nieposzlakowana opinia
- niekaralność
- korzystanie z pełni praw publicznych i cywilnych
- posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do
 sÅ‚użby w formacjach uzbrojonych – kategoria
 zdrowia „A”
- uregulowany stosunek do zasadniczej służby
 wojskowej – przeniesienie do rezerwy
 Dodatkowe informacje:
 
Dane kontaktowe pracodawcy:
Osoby zainteresowane podjÄ™ciem postÄ™powania kwalifikacyjnego skÅ‚adajÄ… w dziale kadr Aresztu Åšledczego w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 67
 pisemne zgÅ‚oszenie podjÄ™cia sÅ‚użby (podanie o przyjÄ™cie do sÅ‚użby w Areszcie Åšledczym w Hajnówce) oraz życiorys do dn. 30.06.2009 r. Kandydat, który zÅ‚oży pisemne zgÅ‚oszenie podjÄ™cia sÅ‚użby, zostanie w terminie okreÅ›lonym przez sÅ‚użbÄ™ kadrowÄ… jednostki zobowiÄ…zany do przedÅ‚ożenia dokumentów.
15.06.2009 r.
 
 
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
FRYZJER
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie
 kierunkowe
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
 Umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (10.00-18.00)
Wynagrodzenie:
1276 zł brutto
Miejsce wykonywania pracy:
Narew
Dane kontaktowe pracodawcy:
Łukasz Mikuta
ul. Białostoczek 19A/40
15-869 Białystok
Tel. 501 543 131
Email: monika.bujanecka@wp.pl
18.06.2009 r.
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
KOSMETYCZKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wykształcenie średnie zawodowe kierunkowe
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
 Umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (10.00-18.00)
Wynagrodzenie:
1276 zł brutto
Miejsce wykonywania pracy:
Narew
Dane kontaktowe pracodawcy:
Łukasz Mikuta
ul. Białostoczek 19A/40
15-869 Białystok
Tel. 501 543 131
Email: monika.bujanecka@wp.pl
 
18.06.2009 r.

 

 
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
KIEROWCA KONDUKTOR
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wykształcenie podstawowe
- uprawnienia do kierowania autobusami i do
   przewozu osób
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
 Umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony
System czasu pracy:
Dwie zmiany (6.00-8.00, 14.00-16.00)
Wynagrodzenie:
1400 zł brutto
Miejsce wykonywania pracy:
Gmina Narew
Dane kontaktowe pracodawcy:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Sp. z o. o. w Siemiatyczach
Ul. Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
Tel. 085 655 24 28, 085 655 26 25
18.06.2009 r.

 

 
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SPECJALISTA UTRZYMANIA RUCHU I KONSERWACJI URZÄ„DZEÅĆ ELEKTROMECHANICZNYCH
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- min. zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe
 elektromechaniczne
- prawo jazdy kat. B
Staż pracy:
- min. 3 lata
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
Wynagrodzenie:
2500 zł brutto
Miejsce wykonywania pracy:
Rejon przeÅ‚adunkowy stacji PKP w Siemianówce gm. Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Aida” Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 79A
15-003 Białystok
tel. 085 653 84 68
12.06.2009 r.
 
 
 
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
MALARZ - SZPACHLARZ
Wymagania pracodawcy:
Staż pracy:
- 5 lat
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (7.00-15.00)
Wynagrodzenie:
2000 zł brutto
Dane kontaktowe pracodawcy:
Malarstwo Budowlane Jan Kot
ul. Zajęcza 2
17-200 Hajnówka
Tel. 604 716 837
12.06.2009 r.
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
ZASTÄśPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU – GŁÓWNY ENERGETYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe elektryczne
- umiejętność obsługi komputera
 
Staż pracy:
- 2 lata na stanowisku kierowniczym
Inne:
- uprawnienia „D” na kotÅ‚y parowe i urzÄ…dzenia
 energetyczne, linie i sieci elektryczne do 15 kV
- kurs BHP dla osób kierujÄ…cych pracownikami
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (7.00-15.00)
Wynagrodzenie:
3300 zł brutto
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Gryfskand” Sp. z o. o. ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych
ul. Białostocka 1
17-20 Hajnówka
tel. (085) 682 64 28
email: weremiukn@gryfskand.pl

12.06.2009 r.

 

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / SPRZEDAWCA
Wymagania pracodawcy:
Uprawnienia
-  prawo jazdy kat. B
Inne
- wÅ‚asny samochód
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa zlecenie
System pracy
 
Wynagrodzenie
1500zł. - 3000zł. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy:
Celina KozÅ‚owska 17 – 200 Hajnówka Nowoberezowo 13 tel. 603 530 016
01.06.2009r.
 

 

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
Specjalista do spraw marketingu i handlu
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
 
umiejętności zawodowe
 
- bez wymagań
  
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- dobra znajomość obsługi komputera
                                                  
inne:
- umiejętność pracy w zespole
 Dodatkowe informacje:
 
rodzaj umowy:
- umowa o pracę na czas określony
wynagrodzenie:
- 1400 zł
system czasu pracy:
- jednozmianowa ( 8.00 – 16.00 )
Kontakt z pracodawcÄ…:
 
 Hotel Soplicowo Sp. z.o.o
 ul. Krzyże 2A  
 17-230 BiaÅ‚owieża
 tel. 085 682 99 33     
  
 
29.05.2009 r.

 

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - TELEMARKETER
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- średnie
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa zlecenie (odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne)
Wynagrodzenie:
1276 zł
Miejsce wykonywania pracy:
Hajnówka i okolice
Kontakt z pracodawcÄ…:
„Rigall Distribution” Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 38
tel. 0508 421 538
email: zygmunt.pawlowicz@rigall.pl
27.05.2009 r.
 

 

 
 
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- Å›rednie ogólne lub zasadnicze zawodowe
Inne:
- komunikatywność
 
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa zlecenie (odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne)
Wynagrodzenie:
2000 zł
Miejsce wykonywania pracy:
Powiat hajnowski
Kontakt z pracodawcÄ…:
U. H. P. Usługi Handel Promocja
ul. Zajęcza 34
17-200 Hajnówka
Tel. 085 682 26 06, 608 191 617, 603 530 016
26.05.2009 r.
 

 

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
FRYZJER
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętność
-  zasadnicze zawodowe kierunkowe, Å›rednie
 
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
Jedna zmiana (12.00 – 20.00)
Wynagrodzenie
1276 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Narew
Dane kontaktowe pracodawcy:
W.J.W. WiesÅ‚aw WaÅ›ko 17 – 210 Narew
ul. BiaÅ‚owieska 33 tel. 502 326 077
21.05.2009r.
 
 

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPRZEDAWCA KWIATÓW
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętność
-  zasadnicze zawodowe, Å›rednie, umiejÄ™tność ukÅ‚adania bukietów
 
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony ½ etatu
System pracy
 
Wynagrodzenie
638 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
Kwiaciarnia ,,Tamara’’ 17 – 200 Hajnówka
ul. 3 Maja 33A tel. 085 682 37 26

11.05.2009r.

 
 
  
 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
                                          WARTOWNIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- zasadnicze zawodowe
- licencja pracownika ochrony fizycznej
   pierwszego stopnia
- aktualne psychotesty na posługiwanie się
   broniÄ…
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony     
Wynagrodzenie
-  1600 zÅ‚ brutto
System pracy   
- równoważny czas pracy (8.00-20.00, 20.00-  8.00)
Adres pracodawcy
Jednostka Wojskowa Nr 3090 SkÅ‚ad Hajnówka
17-200 Hajnówka
tel. 085 682 20 04

10.12.2008r. 

 

 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA  
Nazwa zawodu/stanowiska     
POLICJANT( NABÓR DO SŁUÅ»BY W POLICJI)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe lub średnie
       
 
 
 Dodatkowe informacje:
 
Inne:
bliższe informacje dotyczące rekrutacji na stronach internetowych Policji
- www.podlaska.policja.gov.pl
Adres pracodawcy
Komenda Wojewódzka Policji w BiaÅ‚ymstoku ul. Sienkiewicza 65
tel. (085) 677 22 54, 677 23 56
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
 
 04.11.2008 r.
 
 
 
 
 
 
  

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-22 10:28:10

Wersja do wydruku...

corner   corner