logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 

 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
ROBOTNIK BUDOWLANY (MURARZ, TYNKARZ, MALARZ)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- podstawowe
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony  
Wynagrodzenie
1500 zł. netto
Czas pracy:
jedna zmiana
Miejsce pracy:   
Powiat hajnowski
Dane kontaktowe pracodawcy:
ZakÅ‚ad Budowlano “Remontowy ,,Budrem’’ Dubiny ul. ZajÄ™cza 3 17 “ 200 HajnÃłwka tel. 604 157 930; 085 682 40 51
10.10.2008r.
 
 
 
 
       INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU 
ZATRUDNIENIA   nr 68
 Nazwa zawodu/stanowiska:
SPRZEDAWCA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
zasadnicze zawodowe, książeczka zdrowia
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie:
1126 zł. brutto + premia
Miejsce pracy:   
 HajnÃłwka 
Dane kontaktowe pracodawcy:
 ,,M’’ ZakÅ‚ad Masarski ul. W. Polskiego 16a
17 “ 100 Bielsk Podlaski tel. 085 730 33 15
10.10.2008r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
KIEROWCA AUTOBUSU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. C, D
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony 
Wynagrodzenie
1600 zÅ‚. brutto
Czas pracy:
jedna zmiana (7.30 “ 15.30)
Miejsce pracy:   
Jednostka Wojskowa
Dane kontaktowe pracodawcy:
Jednostka Wojskowa Nr 3090 SkÅ‚ad HajnÃłwka 17 “ 200 HajnÃłwka tel. 085 682 20 04
13.10.2008r.
 
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
DORADCA FINANSOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-wykształcenie minimum średnie
Staż pracy
mile widziane doświadczenie w sprzedaży
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™          
Wynagrodzenie
-   
Czas pracy
-  
Miejsce pracy   
- miejsce zamieszkania kandydata
Kontakt z pracodawcÄ…
-  CV i list motywacyjny należy przesÅ‚ać na
   e-mail:
 praca@kredyty-raty.pl           
Adres pracodawcy
„SFINKS” Profesjonalne Centrum Finansowe
87-700 AleksandrÃłw Kujawski
ul. Piekarska 27A
Tel. 0508-508-518
 
09.10.2008r.
 
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA I BUDOWY DRÃśG I MOSTÃśW
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe lub średnie techniczne (profil drogowy
   lub pokrewny)
- uprawnienia do kierowania robotami
 budowlanymi w specjalnoÅ›ci drogowej lub
 ogÃłlnobudowlanej
- umiejętność obsługi komputera
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność pracy w zespole,
   komunikatywność
- znajomość ustawy o drogach publicznych,
 prawa budowlanego, administracyjnego, prawa
 zamÃłwieÅ„ publicznych
Staż pracy
- min. 2 lata na stanowiskach w drogownictwie
   lub w zawodach pokrewnych
 Dodatkowe informacje:
 
Wymagane dokumenty
- list motywacyjny
- życiorys “ curriculum vitae
- dokumenty potwierdzające wykształcenie
 (dyplom ukoÅ„czenia studiÃłw lub Å›wiadectwo
 ukoÅ„czenia szkoÅ‚y Å›redniej)
 - kwestionariusz osobowy
 - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych
   kwalifikacjach i umiejÄ™tnoÅ›ciach
   Dokumenty należy skÅ‚adać osobiÅ›cie do dnia     
   21. 10.2008r. (nie mniej niż 14 dni od dnia
   opublikowania w BIP) na adres:
   ZarzÄ…d DrÃłg Powiatowych w HajnÃłwce   
   ul. Bielska 41
   17-200 HajnÃłwka    
Kontakt z pracodawcÄ…
   ZarzÄ…d DrÃłg Powiatowych w HajnÃłwce   
   ul. Bielska 41
   17-200 HajnÃłwka    
08.10.2008 r.
 
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
KIEROWNIK SKLEPU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-  Å›rednie
- zarzÄ…dzanie sklepem
 
 
Staż pracy
- staż pracy na stanowisku kierownika sklepu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™       
Wynagrodzenie
- 1.800 zł
Czas pracy
- według harmonogramu
Miejsce pracy   
 HajnÃłwka  
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSpoÅ‚em” PSS
   ul. Ks.I.Wierobieja 2
   17-200 HajnÃłwka
   tel.  (085) 873 35 84        
 
07.10.2008 r.
 
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
SPECJALISTA D/S ADMINISTRACJI
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe techniczne lub zarzÄ…dzanie 
   nieruchomoÅ›ciami
 
 
Staż pracy
- doświadczenie
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™       
Wynagrodzenie
- 1.800 zł
Czas pracy
- jednozmianowa (7.30 “ 15.30)
Miejsce pracy   
 HajnÃłwka  
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSpoÅ‚em” PSS
   ul. Ks.I.Wierobieja 2
   17-200 HajnÃłwka
   tel.  (085) 873 35 84        
 
 
07.10.2008r.
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
SAMODZIELNE STANOWISKO D/S MARKETINGU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe (marketing i zarzÄ…dzanie
   lub pokrewne)
 
 
Staż pracy
- doświadczenie
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ lub umowa zlecenie     
Wynagrodzenie
- 1.800 zł
Czas pracy
- jednozmianowa (7.30 “ 15.30)
Miejsce pracy   
 HajnÃłwka  
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSpoÅ‚em” PSS
   ul. Ks.I.Wierobieja 2
   17-200 HajnÃłwka
   tel.  (085) 873 35 84        
 
 
07.10.2008r.
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
PRACOWNIK BIUROWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- min. średnie
- umiejętność obsługi komputera
- znajomość ksiÄ™gowoÅ›ci, przepisÃłw BHP i  personalnych
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™       
Wynagrodzenie
- od 1126 zl
Czas pracy
- jedna zmiana (8.00-16.00)
Miejsce pracy   
 BiaÅ‚owieża  
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSoplicowo” Sp. z o. o.
   ul. Krzyże 2a
   17-230 BiaÅ‚owieża
   tel.  695 928 222       
 
01.10.2008 r.
 
 
  
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
MISTRZ ZMIANY PRODUKCYJNEJ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe chemiczne
- kurs „BHP” dla osÃłb kierujÄ…cych 
 pracownikami, uprawnienia „D” kotÅ‚y parowe,
 â€žE” gaz
Staż pracy
- 2 letni staż pracy w zarzÄ…dzaniu personelem,   umiejÄ™tność pracy w zespole, dobra znajomość   obsÅ‚ugi komputera, dyspozycyjność
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ (okres prÃłbny)        
Wynagrodzenie
- okoÅ‚o 3.000 zÅ‚  
Czas pracy
- czterobrygadowy
Miejsce pracy   
 HajnÃłwka ul. BiaÅ‚ostocka 1
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žGryfskand” Sp. z.o.o 
    ul. BiaÅ‚ostocka 1
    17-200 HajnÃłwka
   tel.  (085) 682 64 28       
 
25.09.2008r.
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
RECEPCJONISTKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- nie określono
- doÅ›wiadczenie, znajomość obsÅ‚ugi komputera, kasy fiskalnej, jÄ™zyka obcego
Staż pracy
- nie okreÅ›lono
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ (okres prÃłbny)         
Wynagrodzenie
- od 1126 zÅ‚ brutto 
Czas pracy
- dwie zmiany (8.00-20.00, 20.00-8.00)
Miejsce pracy   
 BiaÅ‚owieża ul. Krzyże 2a
Kontakt z pracodawcÄ…
-  â€žSoplicowo” Sp. z o. o.   ul. Krzyże 2a
    17-230 BiaÅ‚owieża  tel.  695 928 222         
 
25.09.2008r.
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
KOSMETYCZKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- nie określono
Staż pracy
- nie okreÅ›lono
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ (okres prÃłbny)        
Wynagrodzenie
- od 1126 zÅ‚ brutto 
Czas pracy
- dwie zmiany (10.00-20.00)
Miejsce pracy   
 BiaÅ‚owieża ul. Krzyże 2a
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSoplicowo” Sp. z o. o.   ul. Krzyże 2a
    17-230 BiaÅ‚owieża  tel.  695 928 222         
 
25.09.2008r.
 
  
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
KONSERWATOR
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- nie określono
- techniczne
Staż pracy
- nie okreÅ›lono
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ (okres prÃłbny)        
Wynagrodzenie
- od 1126 zÅ‚ brutto 
Czas pracy
- dwie zmiany (8.00-20.00)
Miejsce pracy   
 BiaÅ‚owieża ul. Krzyże 2a
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSoplicowo” Sp. z o. o.   ul. Krzyże 2a
    17-230 BiaÅ‚owieża  tel.  695 928 222         
 
 
25.09.2008r.
 
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
KUCHARZ / POMOC KUCHENNA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- nie określono
- doświadczenie
Staż pracy
- nie okreÅ›lono
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ (okres prÃłbny)         
Wynagrodzenie
- od 1126 zÅ‚ brutto 
Czas pracy
- dwie zmiany (6.00-23.00)
Miejsce pracy   
 BiaÅ‚owieża ul. Krzyże 2a
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSoplicowo” Sp. z o. o. ul. Krzyże 2a
    17-230 BiaÅ‚owieża   tel.  695 928 222         
 
25.09.2008r.
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
SPECJALISTA D/S MARKETINGU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- nie określono
- doświadczenie, MS Office, język obcy
Staż pracy
- nie okreÅ›lono
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ (okres prÃłbny)        
Wynagrodzenie
- od 1126 zÅ‚ brutto 
Czas pracy
- jednozmianowa  (8.00 do 18.00)
Miejsce pracy   
 BiaÅ‚owieża ul. Krzyże 2a
Kontakt z pracodawcÄ…
- â€žSoplicowo” Sp. z o. o.    ul. Krzyże 2a
    17-230 BiaÅ‚owieża   tel.  695 928 222         
 
25.09.2008r.
 
  
 
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
POMOC KUCHENNA / KUCHARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- zasadnicze zawodowe
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony  
Wynagrodzenie
1300 zł. netto + premia stała
Czas pracy:
dwie zmiany (7.00-15.00; 15.00-22.00)
Miejsce pracy:   
Białowieża
Dane kontaktowe pracodawcy:
Hotel BiaÅ‚owieski 17 “ 230 BiaÅ‚owieża ul. Waszkiewicza 218b tel. 666 098 051
 
17.09.2008r.
 
 
 
 
        INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU                 ZATRUDNIENIA   nr  54
 Nazwa zawodu/stanowiska:
 
KONSERWATOR Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYKA
  
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- zasadnicze zawodowe, uprawnienia elektryka    
   
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony ½ etatu
Wynagrodzenie:
600- 700 zł. netto
Miejsce pracy:   
 HajnÃłwka 
Dane kontaktowe pracodawcy:
 ZespÃłÅ‚ SzkÃłÅ‚ Zawodowych w HajnÃłwce ul. 3 Maja 25 17 “ 200 HajnÃłwka tel. 085 682 20 71
19.09.2008r.
 
 
 
 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
MUZYK w ZESPOLE ARTYSTYCZNYM
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-wykształcenie wyższe muzyczne
- artysta muzyk
-  umiejÄ™tność gry na akordeonie + wokal
Staż pracy
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracę na czas określony
- niepeÅ‚ny wymiar czasu pracy “ 1/3 etatu         
Wynagrodzenie
- 850 zÅ‚ 
Czas pracy
- jedna zmiana
Miejsce pracy   
- Åšwietlica SamorzÄ…dowa w
 Lewkowie Starym
Kontakt z pracodawcÄ…
-  Gminny OÅ›rodek Kultury w Narewce
    17-220 Narewka  ul. Nowa 3A   
   tel.  (085) 685-80-34         
 
17.09.2008r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:     
KIEROWCA TIR-a
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje zawodowe
- Å›rednie, prawo jazdy kat. C+E, CE, D, B, E, Å›wiadectwo kwalifikacji na przewÃłz rzeczy
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa zlecenie
Wynagrodzenie
1900 zÅ‚.  netto
Czas pracy:
 
Miejsce pracy:   
Polska, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina, Litwa
Dane kontaktowe pracodawcy:
BielPolTrans logistic SpÃłÅ‚ka z o. o. 17 “ 240 Czeremcha ul. 1 Maja 1F tel. (37) 529 755 94 74
16.09.2008r.
 
 
 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
Z-CA KIEROWNIKA WYDZIAŁU UTRZYMANIA  RUCHU “ GÅÃśWNY ENERGETYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-wykształcenie wyższe elektryczne
- kurs BHP dla kadry kierowniczej
- uprawnienia „D” na kotÅ‚y i urzÄ…dzenia
    energetyczne
- uprawnienia „D” “ linie i sieci   elektryczne do  15 KV
-  dobra znajomość obsÅ‚ugi komputera
Staż pracy
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na okres prÃłbny a nastÄ™pnie na  czas nieokreÅ›lony         
Wynagrodzenie
- ok. 3000 zÅ‚ brutto
Czas pracy
- jedna zmiana od 7:00 do 15:00
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA
Kontakt z pracodawcÄ…
-  â€žGryfskand” SpÃłÅ‚ka z o.o. w HajnÃłwce 17-200 HajnÃłwka ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel.  (085) 682-64-28         
 
15.09.2008r.
 
 
 
INFORMACJA O WOLNYM   MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
OPERATOR   MASZYN   STOLARSKICH
(przy produkcji parkietu i schodÃłw)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-
Staż pracy
- doÅ›wiadczenie w produkcji drzewnej
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
- 1300 - 2000 zÅ‚ brutto
Czas pracy
- jedna zmiana  od 7:00 do 15:00 
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA
Kontakt z pracodawcą za pośrednictwem
- Powiatowego UrzÄ™du Pracy w HajnÃłwce 17-200 HajnÃłwka ul. PiÅ‚sudskiego 10A tel.  (085) 682-96-23  
 
12.09.2008r.
 
 
 
 
 
INFORMACJA o WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
·        INÅ»YNIER   MECHANIK    
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe
Opis wykonywanej
 pracy
- badania diagnostyczne
Staż pracy
-
Wynagrodzenie
- 1800 zÅ‚  brutto
 Dodatkowe informacje:
 
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA     
Kontakt z pracodawcÄ…
- Jednostka Wojskowa Nr 3090 SkÅ‚ad HajnÃłwka
- tel. (085) 682-20-04
 
08.09.2008r.
 
 
  
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
KIEROWNIK TRANSPORTU I WARSZTATU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
-średnie lub wyższe mechaniczne
- prawo jazdy kat. B
- obsÅ‚uga komputera
Staż pracy
- nie wymagany
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
- od 1500 zÅ‚  do 1800 zÅ‚ brutto
Czas pracy
- jedna zmiana od 7:00 do 15:00
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA
Kontakt z pracodawcÄ…
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 SpÃłÅ‚ka z o.o. w HajnÃłwce
 17-200 HajnÃłwka ul. Łowcza 4   
  tel.  (085) 682-23-57  
 
08.09.2008r.
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:     
POMOCNICZY ROBOTNIK PRZY HODOWLI ZWIERZÄ„T /PRACOWNIK ROLNY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- podstawowe, zasadnicze zawodowe, Å›rednie
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
1126 zÅ‚.  (do uzgodnienia)
Czas pracy:
Dwie zmiany (5.00-12.00; 12.00-20)
Miejsce pracy:   
Waniewo
Dane kontaktowe pracodawcy:
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Waniewo 14
17-210 Narew tel. 606 473 292
05.09.2008r.
 
 

INFORMACJA o WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
·        SPECJALISTA DS. LAKIERÃśW
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe techniczne “ po inżynierii chemicznej  ze specjalnoÅ›ciÄ… lakiernictwa lub technologii  drewna z specjalnoÅ›ciÄ… chemicznej obrÃłbki  drewna
Opis wykonywanej pracy
Staż pracy
-
 Dodatkowe informacje:
 
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA     
Kontakt z pracodawcÄ…
- za poÅ›rednictwem Powiatowego UrzÄ™du Pracy  w HajnÃłwce
- tel. (085) 682-96-23
 

22.08.2008r.
 
 

INFORMACJA o WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
·        MECHANIK
·        ELEKTRYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- uprawnienia zawodowe
Opis wykonywanej pracy
Staż pracy
- doświadczenie zawodowe
 Dodatkowe informacje:
 
Miejsce pracy   
- HAJNÃśWKA    
Kontakt z pracodawcÄ…
- za poÅ›rednictwem Powiatowego UrzÄ™du Pracy  w HajnÃłwce
- tel. (085) 682-96-23
 

22.08.2008r.
 

INFORMACJA  o WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
 BETONIARZ / PRZEDSTWICIEL HANDLOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- kwalifikacje do prowadzenia prac
 betoniarskich, do prowadzenia rozmÃłw  zwiÄ…zanych ze sprzedażą pomnikÃłw
- umiejÄ™tność wykonywania fundamentu pod  pomnik, ustawianie pomnika po przeszkoleniu  w zakÅ‚adzie
Opis wykonywanej pracy
- sprzedaż i montaż pomnikÃłw
Staż pracy
- nie podano
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
- od 1126 zł
Czas pracy
- jedna zmiana: od 8:00 do 16:00
Miejsce pracy   
- gmina HajnÃłwka, gmina Kleszczele, gmina  Narew, gmina Narewka   
Kontakt z pracodawcÄ…
- za poÅ›rednictwem Powiatowego UrzÄ™du Pracy  w HajnÃłwce - tel. (085) 682-96-23

08.07.2008r 

Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia
Nazwa zawodu/stanowiska     
INŻYNIER TECHNOLOGII DREWNA
 ( SPECJALISTA ds. KONTROLI JAKOSCI)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Wyższe techniczne, znajomość procesÃłw produkcyjnych w zakresie technologii, znajomość jÄ™zyka angielskiego
Staż pracy
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony  
Wynagrodzenie
do uzgodnienia  
Czas pracy:
jedna zmiana (08.00 “ 16.00)
Miejsce pracy:   
HajnÃłwka
Adres pracodawcy:
Forte S.A. OddziaÅ‚ w HajnÃłwce 17 “ 200 HajnÃłwka ul. 3 Maja 51 tel. 085-873- 33-02
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska     
KIEROWCA CIÄ„GNIKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
prawo jazdy kat. T
Inne
możliwość zakwaterowania i wyżywienia
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
do uzgodnienia
Miejsce pracy:   
Waniewo
Adres pracodawcy:
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Jarmocik Mirosław Waniewo 14 17-210 Narew tel. 606-473-292
05.08.2008r. 

 
 
INFORMACJA o WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska     
KIEROWCA   AUTOBUSU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- podstawowe
- posiadanie uprawnień do kierowania
 autobusami i przewozu osÃłb
Opis wykonywanej pracy
- obsÅ‚uga przewozÃłw szkolnych na terenie gminy  Narew 
Staż pracy
- doświadczenie
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie
- 1400 zł
Czas pracy
- 06:00 - 08:00 i 14:00 “ 16:00
Miejsce pracy   
- gm. NAREW     
Kontakt z pracodawcÄ…
- PrzedsiÄ™biorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Siemiatyczach  17-300 Siemiatycze ul. KoÅ›ciuszki 88
- tel. (085) 655-24-28; (085) 655-26-25
11.08.2008r.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-13 12:25:49

Wersja do wydruku...

corner   corner