logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 
 

 

 
 
OFERTA PRACY  
Nazwa zawodu:    FRYZJER
Nazwa stanowiska:   FRYZJER DAMSKO - MÄśSKI
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
-
doświadczenie zawodowe mile widziane
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny – ½ etatu
dwie zmiany
750,- zÅ‚ brutto
Hajnówka ul. Wierobieja 30/14
strzyżenie, farbowanie, czesanie
Dane kontaktowe pracodawcy:
Salon Fryzjerski „Justyna” w Hajnówce
Hajnówka ul. Wierobieja 30/14
Tel.: 508-748-202
 
OFERTA PRACY  
Nazwa zawodu:    DORADCA KLIENTA
Nazwa stanowiska:   DORADCA UBEZPIECZENIOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
minimum średnie
-
doświadczenie zawodowe mile widziane
umiejętności interpersonalne
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
jedna zmiana 
1600,- zÅ‚ brutto + prowizja
Powiat hajnowski
doradztwo ubezpieczeniowe, obsługa klienta
Dane kontaktowe pracodawcy:
Towarzystwo UbezpieczeÅ„ i Reasekuracji „WARTA” S.A. Makroregion PóÅ‚nocno-Wschodni z siedzibÄ… w BiaÅ‚ymstoku
Tel.: 502-053-124
E-mali: pawel.lukaszewicz4@warta.pl

OFERTA PRACY  dla osób niepeÅ‚nosprawnych
Nazwa zawodu:    ROBOTNIK   GOSPODARCZY
Nazwa stanowiska:   PRACOWNIK GOSPODARCZY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
minimum zasadnicze zawodowe
-
doświadczenie zawodowe mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawności, niekaralność
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony – ½ etatu
jedna zmiana 
750,- zÅ‚ brutto
HAJNÓWKA
sprzątanie terenu zewnętrznego, koszenie trawy, grabienie liści, odśnieżanie
Dane kontaktowe pracodawcy:
PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ugowe „ROKA” ZakÅ‚ad Pracy Chronionej Filia w BiaÅ‚ymstoku
Tel.: (85) 675-00-44

 
 

OFERTA PRACY  dla osób niepeÅ‚nosprawnych
Nazwa zawodu:    SPRZÄ„TACZKA BIUROWA
Nazwa stanowiska:   SPRZÄ„TACZKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
minimum zasadnicze zawodowe
-
doświadczenie zawodowe mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawności, niekaralność
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony – ½ etatu
jedna zmiana (11:00- 15:00)
750,- zÅ‚ brutto
HAJNÓWKA
sprzątanie pomieszczeń biurowych
Dane kontaktowe pracodawcy:
PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ugowe „ROKA” ZakÅ‚ad Pracy Chronionej Filia w BiaÅ‚ymstoku
Tel.: (85) 675-00-44

 
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:    REWIDENT TABORU KOLEJOWEGO
Nazwa stanowiska:   REWIDENT TABORU KOLEJOWEGO
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
minimum zasadnicze zawodowe
świadectwo kwalifikacyjne rewidenta taboru
-
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny
trzy zmiany
3000,- zÅ‚  
Siemianówka gm. Narewka
odpowiedzialność za kontrolę taboru kolejowego pod względem technicznym; dopuszczenie pociągu do ruchu
Dane kontaktowe pracodawcy:
DB Schenker Rail Polska S.A. w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 337
Tel.: (32) 788 91 66
E-mail: rekrutacja_railpolska@dbschenker.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:    USTAWIACZ
Nazwa stanowiska:   USTAWIACZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
min. zasadnicze zawodowe
świadectwo kwalifikacyjne ustawiacza
-
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny
trzy zmiany
2900,- zÅ‚  
Siemianówka gm. Narewka
odpowiedzialność za organizowanie i nadzorowanie pracy drużyny manewrowej; koordynowanie pracy lokomotyw oraz prac manewrowych przy zestawianiu wagonów
Dane kontaktowe pracodawcy:
DB Schenker Rail Polska S.A. w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 337
Tel.: (32) 788 91 66
E-mail: rekrutacja_railpolska@dbschenker.pl
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: OPERATOR Å»URAWIA JEZDNIOWEGO
Nazwa stanowiska: OPERATOR HDS
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
uprawnienia/umiejętności:
 
staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe    
obsÅ‚uga dźwignic kategorii IV Å» – przenoÅ›nych z napÄ™dem nierÄ™cznym, prawo jazdy kat. C
1 rok pracy przy obsłudze żurawia
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia zatrudnienia
trzy  zmiany
1600 zł.
Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1   
załadunek drewna żurawiem HDS na przenośnik poziomy
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Gryfskand’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Gryfinie
OddziaÅ‚ w Hajnówce 17 – 200 Hajnówka
ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel: 85 682 64 28
email: mazurj@gryfskand.pl
 
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:    
Nazwa stanowiska:   BRYGADZISTA    -  produkcja wÄ™gla drzewnego
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
Å›rednie zawodowe – preferowane techniczne
-
1 rok
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny
trzy zmiany
2400,- zÅ‚  
Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1
nadzór nad pracÄ… podlegÅ‚ych pracowników
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Gryfskand” SpóÅ‚ka z o.o. w Gryfinie
OddziaÅ‚ w Hajnówce  ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych
17-200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1
Tel.: (85) 682-64-28
E-mail: mazurj@gryfskand.pl

  

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   ELEKTROMONTER (ELEKTRYK)   ZAKŁADOWY
Nazwa stanowiska:   ELEKTRYK ZAKŁADOWY  
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe
„E” instalacje i sieci elektryczne 1 kv
1 rok             
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny
dwie zmiany
1600,- zÅ‚  
Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1
konserwacje oraz sterowanie pracą urządzeń elektrycznych
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Gryfskand” SpóÅ‚ka z o.o. w Gryfinie
OddziaÅ‚ w Hajnówce ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych
17-200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1
Tel.: (85) 682-64-28
E-mail: mazurj@gryfskand.pl

 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:    SPECJALISTA DS. PROMOCJI
Nazwa stanowiska:   SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
min. średnie
prawo jazdy kat. „B”
-
dostęp do samochodu, komunikatywność
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
czas określony - prowizja
jedna zmiana
1000,- zÅ‚ – 3000,- zÅ‚
Powiat Hajnówka
promocja projektu nauki jÄ™zyka angielskiego i niemieckiego (dzieci, mÅ‚odzież, doroÅ›li) z terenów miejskich i wiejskich
Dane kontaktowe pracodawcy:
Centrum Ekonomii Obywatelskiej w Chojnicach 
Tel.: 662-097-569
E-mail: ceneko.chojnice@gmail.com
 
 
   
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:    KIEROWCA   AUTOBUSU 
Nazwa stanowiska:   KIEROWCA AUTOBUSU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
-
prawo jazdy kat. D, uprawnienia do przewozu osób
-
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny a nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
jedna zmiana
2200,- zÅ‚    
Powiat hajnowski i okolice
przewóz osób
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Veolia Transport”  Sp. z o.o. OddziaÅ‚
w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 26
Tel.  667-620-801
 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:    DORADCA   FINANSOWY 
Nazwa stanowiska:   DORADCA  KLIENTA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
 
Staż pracy:
 
Inne:
preferowane wyższe
prawo jazdy kat. B, komunikatywna znajomość jÄ™zyka angielskiego, obsÅ‚uga programów komputerowych (Word, Excel)
mile widziane doświadczenie zawodowe w branży finansowej
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas nieokreślony
jedna zmiana (09:00 – 17:00)
2143,- zÅ‚    
GETIN NOBLE BANK Filia w Hajnówce
obsługa klienta detalicznego i korporacyjnego
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Monrob” Monika Berent w Siemiatyczach
Tel. (85) 730-00-10; (85) 686-42-14
lub 535-899-100
e-mail: getin.bielskpdl@gmail.com

 
  
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:    ELEKTROMONTER (ELEKTRYK) ZAKŁADOWY
Nazwa stanowiska:    ELEKTROMONTER
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
-
uprawnienia energetyczne E+D do 15kV
-
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
dwie zmiany (06:00-14;00; 14:00 -22:00)
1500,00,- zÅ‚  
HAJNÓWKA ul. Kleszczelowska 35
naprawa i konserwacja urządzeń pod napięciem
Dane kontaktowe pracodawcy:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. Hajnówka ul. Łowcza 4  
Tel. (85) 682-30-32
 
  
  
 
 
     
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:  SPECJALISTA ANALIZY i ROZWOJU RYNKU
Nazwa stanowiska:  SPECJALISTA DS. HANDLU ZAGRANICZNEGO ze znajomoÅ›ciÄ…  jÄ™zyka niemieckiego
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
wyższe
biegła znajomość języka niemieckiego
doświadczenie zawodowe mile widziane
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny
jedna zmiana (07:00- 15:00)
3100 ,- zÅ‚  
Narew ul. Mickiewicza 101A
Przygotowywanie, negocjowanie umów kontraktowych i nadzór nad dokumentacjÄ… sprzedaży. Analiza efektywnoÅ›ci oraz opÅ‚acalnoÅ›ci sprzedaży, badanie rynku zbytu.
Dane kontaktowe pracodawcy:
 „PRONAR” Sp. z o.o. w Narwi  
17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A
Tel.  (85) 682-72-72
 
08.05.2012r.
 
   
 
   
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: SPECJALISTA ds. SPRZEDAÅ»Y
Nazwa stanowiska: SPECJALISTA ds. HANDLU ZAGRANICZNEGO z zakresu
                                   PNEUMATYKI I HYDRAULIKI
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
wyższe techniczne
znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, rosyjskiego
mile widziany
mile widziana znajomość obsługi systemu komputerowego SAP
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny – 3 miesiÄ…ce, a nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
jedna zmiana
3100,- zÅ‚ oraz premia uznaniowa 
Narew ul. Mickiewicza 101A
przygotowywanie, negocjowanie umów kontraktowych i nadzór nad dokumentacjÄ… sprzedaży, analiza efektywnoÅ›ci oraz opÅ‚acalnoÅ›ci sprzedaży, badanie rynku zbytu
 
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Pronar” SpóÅ‚ka z o.o. w Narwi
17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A
Tel. (85) 682-72-96 lub (85) 682-71-47
Oferta pracy ważna:
do  odwoÅ‚ania
 
19.01.2012r.
 
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: SPECJALISTA ds. SPRZEDAÅ»Y
Nazwa stanowiska: SPECJALISTA ds. HANDLU ZAGRANICZNEGO ze 
                                   ZNAJOMOÅšCIÄ„ JÄśZYKA ANGIELSKIEGO
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
wyższe techniczne
znajomość języka angielskiego
mile widziany
mile widziana znajomość obsługi systemu komputerowego SAP
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny – 3 miesiÄ…ce, a nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
jedna zmiana
3100,- zÅ‚ oraz premia uznaniowa 
Narew ul. Mickiewicza 101A
przygotowywanie, negocjowanie umów kontraktowych i nadzór nad dokumentacjÄ… sprzedaży, analiza efektywnoÅ›ci oraz opÅ‚acalnoÅ›ci sprzedaży, badanie rynku zbytu
 
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Pronar” SpóÅ‚ka z o.o. w Narwi
17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A
Tel. (85) 682-72-96 lub (85) 682-71-47
Oferta pracy ważna:
do odwoÅ‚ania
 
19.01.2012r.
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: SPECJALISTA ds. SPRZEDAÅ»Y
Nazwa stanowiska: SPECJALISTA ds. HANDLU ZAGRANICZNEGO ze
                                    ZNAJOMOÅšCIÄ„ JÄśZYKA ROSYJSKIEGO
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
wyższe techniczne
znajomość języka rosyjskiego
mile widziany
mile widziana znajomość obsługi systemu komputerowego SAP
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny – 3 miesiÄ…ce, a nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
jedna zmiana
3100,- zÅ‚ oraz premia uznaniowa 
Narew ul. Mickiewicza 101A
przygotowywanie, negocjowanie umów kontraktowych i nadzór nad dokumentacjÄ… sprzedaży, analiza efektywnoÅ›ci oraz opÅ‚acalnoÅ›ci sprzedaży, badanie rynku zbytu
 
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Pronar” SpóÅ‚ka z o.o. w Narwi
17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A
Tel. (85) 682-72-96 lub (85) 682-71-47
Oferta pracy ważna:
do odwoÅ‚ania
 
19.01.2012r.
 
 
  
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: SPECJALISTA ANALIZY I ROZWOJU RYNKU
Nazwa stanowiska: Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU PIH (produkcja przewodów hydraulicznych)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
 
 
Staż pracy:
 
wyższe techniczne
mile widziana znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomość obsługi systemu komputerowego SAP
wymagane doświadczenie w branży pneumatyki i hydrauliki
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 
jedna zmiana
5500 zÅ‚.    
Narew
Przygotowywanie, negocjowanie umów kontraktowych i nadzór nad dokumentacjÄ… sprzedaży. analiza efektywnoÅ›ci oraz opÅ‚acalnoÅ›ci sprzedaży, badanie rynku zbytu.
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101A tel: 85 682 72 96; 85 682 71 47; 85 682 72 84
email: kadry@pronar.pl
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
Nazwa stanowiska: OPERATOR CNC
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego, znajomość obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 21zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka, Siemiatycze, Strabla
 
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: TOKARZ W METALU
Nazwa stanowiska: TOKARZ W METALU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 21zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka, Siemiatycze, Strabla
toczenie w metalu
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
 
     
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: ÅšLUSARZ
Nazwa stanowiska: ÅšLUSARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 21zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka
 
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: SPAWACZ MIG MAG, TIG
Nazwa stanowiska: SPAWACZ MIG MAG, TIG
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego, aktualne uprawnienia spawacza
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 21zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka
 
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu: FREZER
Nazwa stanowiska: FREZER
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
znajomość rysunku technicznego, znajomość obsługi frezarek
doświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce, nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
dwie zmiany 6.00-14.00; 14.00-22.00
11zÅ‚/godz.- do 21zÅ‚/godz.    
Narew, Narewka
 
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101a Tel; 85 682 71 47;
85 682 72 96; 85 682 72 84
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-20 14:51:16

Wersja do wydruku...

corner   corner