logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA  PRACY
Nazwa zawodu: BARMAN
Nazwa stanowiska: BARMAN
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
Inne:
- brak wymagań
-
-
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
jedna zmiana
693,- zÅ‚  brutto    - ½ etatu
Bar   17-240 Czeremcha ul. 1 Maja 79
obsÅ‚uga klienta   
Dane kontaktowe pracodawcy:
PLUS Andrzej Malczewski Nurzec Stacja
tel. 691-746-663  
02.08.2011r.
 
 
 
 
OFERTA  PRACY
Nazwa zawodu: Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
Nazwa stanowiska: TECHNIK LABORANT
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
Inne:
- Å›rednie techniczne (mechaniczne – budowa maszyn)
-
-
-
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
 
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
jedna zmiana
1850,- zÅ‚  brutto   
Jednostka Wojskowa Nr 4226 SkÅ‚ad Hajnówka
wykonywanie badaÅ„ Å›rodków minersko - zaporowych   
Dane kontaktowe pracodawcy:
Jednostka Wojskowa Nr 4226 SkÅ‚ad Hajnówka
tel. (85) 749-80-01  
02.08.2011r.
 
 
OFERTA  PRACY
Nazwa zawodu: Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
Nazwa stanowiska: WARTOWNIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
 
Staż pracy:
Inne:
- zasadnicze zawodowe
- uprawnienia: licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia
-
- aktualne psychotesty na posługiwanie się bronią
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
 
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
dwie zmiany
1750,- zÅ‚ brutto   
Jednostka Wojskowa Nr 4226 SkÅ‚ad Hajnówka
ochrona mienia i osób   
Dane kontaktowe pracodawcy:
Jednostka Wojskowa Nr 4226 SkÅ‚ad Hajnówka
tel. (85) 749-80-01  
02.08.2011r.
 
 
 
OFERTA  PRACY
Nazwa zawodu: SPRZÄ„TACZKA
Nazwa stanowiska: SPRZÄ„TACZKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
Inne:
-
-
-
- aktualne orzeczenie o stopniu
 niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
jedna zmiana
1386,- zÅ‚  brutto   
UrzÄ…d Pocztowy w Hajnówce ul. Zina
sprzÄ…tanie pomieszczeÅ„ poczty   
Dane kontaktowe pracodawcy:
„CLEAN SERVICE”  SpóÅ‚ka z o.o. w Olsztynie
10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska   
tel. (89) 679-77-06    
27.07.2011r.
 
 
OFERTA  PRACY
Nazwa zawodu: ROBOTNIK PLACOWY
Nazwa stanowiska: ROBOTNIK PLACOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
Inne:
-
-
-
- aktualne orzeczenie o stopniu
 niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas określony
jedna zmiana - ½ etatu
693,- zÅ‚ brutto   
UrzÄ…d Pocztowy w Hajnówce ul. Zina
sprzÄ…tanie terenu wokóÅ‚ budynku poczty   
Dane kontaktowe pracodawcy:
„CLEAN SERVICE” SpóÅ‚ka z o.o. w Olsztynie
10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska  
tel. (89) 679-77-06   
27.07.2011r.
 
 
 
OFERTA  PRACY
Nazwa zawodu: PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ BEZ LICENCJI
Nazwa stanowiska: PRACOWNIK OCHRONY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
Inne:
min. zasadnicze zawodowe
-
- mile widziane doświadczenie zawodowe
- niekaralność
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa zlecenie
inne
1386,- zÅ‚  brutto   
Czeremcha ul. Fabryczna 7
ochrona mienia   
Dane kontaktowe pracodawcy:
„SOLID SECURITY”  SpóÅ‚ka z o.o. w Warszawie OddziaÅ‚ w BiaÅ‚ymstoku
15-620 BiaÅ‚ystok ul. Elewatorska 11/1 
tel. (85) 662-62-00
e-mail: rekrutacja.bialystok@solidsecurity.pl    
25.07.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   DORADCA KLIENTA
Nazwa stanowiska: MŁODSZY DORADCA KLIENTA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
średnie, wyższe
prawo jazdy kat. B
ok. 6 m-cy w obsłudze klienta
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia zatrudnienia na czas okreÅ›lony
jedna zmiana 
1400zÅ‚. – 1600 zÅ‚.   
Hajnówka
realizacja zaÅ‚ożonych celów oraz zadaÅ„, plany marketingowe
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
Opolska SpóÅ‚dzielcza Kasa
OszczÄ™dnoÅ›ciowo – Kredytowa
47 – 225 KÄ™dzierzyn Kożle ul. Szkolna 15
Tel: 510 219 831; 77 405 06 52
22.07.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO
Nazwa stanowiska: KIEROWNIK ODDZIAŁU
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
 
Inne:
średnie, wyższe
prawo jazdy kat. B
min. 6 m-cy pracy w usÅ‚ugach finansowych, w zarzÄ…dzaniu personelem
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia zatrudnienia na czas okreÅ›lony
jedna zmiana 
2800zł.
Hajnówka
realizacja założonych zadań, zarządzanie personelem
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
Opolska SpóÅ‚dzielcza Kasa
OszczÄ™dnoÅ›ciowo – Kredytowa
47 – 225 KÄ™dzierzyn Kożle ul. Szkolna 15
Tel: 510 219 831; 77 405 06 52
22.07.2011r.
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   Dekarz
Nazwa stanowiska: Dekarz
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe, średnie
wykonywanie pokryć dachowych
1 rok
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny 3 m-ce z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia zatrudnienia na czas okreÅ›lony
jedna zmiana 
1500zÅ‚.  
Hajnówka
wykonywanie pokryć dachowych
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
Ultima 17 – 200 Hajnówka ul. Górna 19
tel: 507 959 332; 793 696 655
14.07.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   Robotnik budowlany
Nazwa stanowiska: Robotnik budowlany
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe, średnie
montowanie stolarki otworowej
1 rok
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
 
 
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny  3 m-ce ½ etatu z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia zatrudnienia na czas okreÅ›lony na peÅ‚ny etat
jedna zmiana 
750zÅ‚. 
Hajnówka
montaż stolarki otworowej, pomoc w pracy przy dachach
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
Ultima 17 – 200 Hajnówka ul. Górna 19
tel: 507 959 332; 793 696 655
14.07.2011r.
 
 
 
OFERTA  PRACY
Nazwa zawodu: KUCHARZ
Nazwa stanowiska: KUCHARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/Kwalifikacje:
Staż pracy:
Inne:
kierunkowe - kucharz
-
doświadczenie w pracy w restauracji
umiejętność obsługi imprez typu wesele
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy;
Charakterystyka pracy:
umowa o pracę na czas nieokreślony
dwie zmiany
1386,- zÅ‚  brutto   
Waśki gm. Narew
przygotowywanie posiÅ‚ków na imprezy okolicznoÅ›ciowe   
Dane kontaktowe pracodawcy:
PUGH „Janmar”  Marian PawÅ‚owski w WaÅ›kach
WaÅ›ki 80    17-210 Narew 
tel. 784-542-521   
e-mail: janmar0107@wp.pl   
20.07.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   Palacz kotÅ‚ów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych
Nazwa stanowiska:  Palacz centralnego ogrzewania
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
bez wymagań
uprawnienia palacza centralnego ogrzewania
 
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa zlecenie
dwie zmiany 
1386zÅ‚.  
Orzeszkowo
obsługa pieca centralnego ogrzewania
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji
i Terapii Osób NiepeÅ‚nosprawnych ,,Kaja’’ Niepubliczna SzkoÅ‚a Podstawowa w Orzeszkowie Tel; 512 152 496
18.07.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   Elektromonter (elektryk) zakÅ‚adowy
Nazwa stanowiska:  Elektryk - automatyk
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
średnie zawodowe elektryczne
,,E’’ instalacje i sieci elektryczne 15kV
minimum 2 lata
 
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny
dwie zmiany 
1800zÅ‚.  
Hajnówka
ustalanie przyczyn awarii i ich usuwanie
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
Gryfskand SpóÅ‚ka z o. o. w Gryfinie
OddziaÅ‚ w Hajnówce ul. BiaÅ‚ostocka 1,
17 – 200 Hajnówka Tel: 85 682 64 28
14.07.2011r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   Technik organizacji i produkcji
Nazwa stanowiska:   Mistrz zmiany
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
średnie zawodowe techniczne
kurs BHP dla kadry kierowniczej, uprawnienia ,,E’’ lub D grupy 2
minimum 3 lata
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny
trzy zmiany 
2500zÅ‚. 
Hajnówka
nadzór nad produkcjÄ… wÄ™gla drzewnego
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
Gryfskand SpóÅ‚ka z o. o. w Gryfinie
OddziaÅ‚ w Hajnówce ul. BiaÅ‚ostocka 1,
17 – 200 Hajnówka Tel: 85 682 64 28
14.07.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   Operator żurawia jezdniowego
Nazwa stanowiska:   Operator zaÅ‚adunku drewna HDS
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
 
Staż pracy:
Inne:
średnie zawodowe techniczne
obsÅ‚uga żurawi samojezdnych, kierowca wózków jezdniowych
minimum 2 lata
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny
trzy zmiany 
1800zÅ‚. 
Hajnówka
praca przy załadunku drewna
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
Gryfskand SpóÅ‚ka z o. o. w Gryfinie
OddziaÅ‚ w Hajnówce ul. BiaÅ‚ostocka 1,
17 – 200 Hajnówka Tel: 85 682 64 28
14.07.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   Operator urzÄ…dzeÅ„ rozdrabniajÄ…cych
Nazwa stanowiska:   Operator linii rozdrabniania drewna
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
obsÅ‚uga wózków widÅ‚owych
minimum 2 lata
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa o pracÄ™ na okres próbny
trzy zmiany 
1600zÅ‚. 
Hajnówka
praca przy rozdrabnianiu wÄ™gla, praca na wózkach widÅ‚owych
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
Gryfskand SpóÅ‚ka z o. o. w Gryfinie
OddziaÅ‚ w Hajnówce ul. BiaÅ‚ostocka 1,
17 – 200 Hajnówka Tel: 85 682 64 28
14.07.2011r.
 
  
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu:   ROBOTNIK DROGOWY
Nazwa stanowiska:  ROBOTNIK DROGOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie:
Umiejętności/uprawnienia:
Staż pracy:
Inne:
zasadnicze zawodowe
operator zagęszczarki
minimum 1 rok
okres zatrudnienia ok. 2 m-cy
Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
System pracy:
Wynagrodzenie:
Miejsce pracy:
Charakterystyka pracy:
umowa zlecenie
jedna zmiana 
1400zÅ‚. – 2000zÅ‚.
Hajnówka
ukÅ‚adanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawianie krawężników
Dane kontaktowe z pracodawcÄ…:
ZakÅ‚ad Budowlano-Drogowy ,,SJ” SpóÅ‚ka Jawna 18 – 300 Zambrów ul. Sitarska 20
tel: 86 271 22 92
08.07.2011r.
 
 
  
    
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
KIEROWNIK DS. ROZWOJU
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- minimum średnie
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta
 
Wymagane dokumenty:
- CV i  list motywacyjny
 
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracÄ™
System pracy
- zadaniowy system pracy
Wynagrodzenie
-  ok. 3500 ,- zÅ‚    
Inne
-  miejsce pracy: HAJNÓWKA i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy
- „PROVIDENT Polska” S.A.
 00-633 Warszawa ul. Polna 11
 Tel. 662 167 229
 E-mail: Matylda.janczyk@provident.pl
18.03.2011r.
 
INFORMACJA O  NABORZE
Nazwa zawodu/stanowiska    
Å»OŁNIERZ   ZAWODOWY
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- gimnazjalne
- zasadnicze zawodowe
- uregulowany stosunek do sÅ‚użby wojskowej –
 Å¼oÅ‚nierze, którzy odbyli zasadniczÄ… sÅ‚użbÄ™
 wojskowÄ…
Wymagane dokumenty:
-
 
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- kontrakt
System pracy
-
Wynagrodzenie
-  ok. 2500,- zÅ‚
Inne
-  
Dane kontaktowe pracodawcy
- 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
 66-300 MiÄ™dzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17
 Tel. (95) 741-42-29,     (95) 741-42-39
 
07.03.2011r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-04 09:49:56

Wersja do wydruku...

corner   corner