logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O   WOLNYM MIEJSCU PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • DORADCA KLIENTA
  • PRZEDSTAWICIEL
  • KONSULTANT
  • KIEROWNIK  OKRÄśGU
 
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- umiejÄ™tność obsÅ‚ugi komputera i  Internetu
-
Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa zlecenie
- umowa agencyjna
System wynagrodzenia
prowizyjny – wysokość wynagrodzenia zależna od wyników
Miejsce pracy
 teren województwa podlaskiego – możliwość pracy w miejscu zamieszkania
Charakterystyka pracy
przedstawicielstwo i reprezentacja firmy, obsÅ‚uga klientów i zleceÅ„ od firmy, wypeÅ‚nianie protokoÅ‚ów i druków, docieranie do nowych klientów, utrzymanie dobrych relacji z klientami, realizacja kampanii reklamowej firmy
Inne
aplikacje , CV ze zdjęciem należy wysyłać na adres e-mail: drb.mazowsze@drb.pl
do końca miesiąca
Dane kontaktowe pracodawcy
- DRB Centrum Odszkodowań Sp. z o.o.
  w MiÅ„sku Mazowieckim
   05-300 MiÅ„sk Mazowiecki
  ul. ÅšwiÄ™tokrzyska 3A
   e-mail: drb.mazowsze@drb.pl
 
Informacja o naborze ważna do 30.04.2011r.
 
 
 
 
 
INFORMACJA O   NABORZE
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • INSPEKTOR  UBEZPIECZEÅĆ w Placówce KRUS
 
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- wyższe (prawo, administracja)
- znajomość przepisów prawa w zakresie
 ubezpieczeÅ„ spoÅ‚ecznych
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS
 Office,  Internet, poczta elektroniczna) i
 urzÄ…dzeÅ„ biurowych potwierdzona
 zaÅ›wiadczeniami o ukoÅ„czonych szkoleniach
 /kursach lub oÅ›wiadczeniem kandydata
- prawo jazdy kat. B
- otwartość na dokształcanie i doskonalenie
- rzetelność, umiejętność pracy w zespole
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
- kopia dowodu osobistego
- kopia dokumentów potwierdzajÄ…cych
 wyksztaÅ‚cenie, przebieg pracy zawodowej i
 ukoÅ„czone kursy, szkolenia
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni
  praw publicznych i o niekaralnoÅ›ci za
 przestÄ™pstwo popeÅ‚nione umyÅ›lne
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
  przetworzenie danych osobowych do celów
  rekrutacji
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajÄ…cej
  siÄ™ o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie
  internetowej www.bip.krus.gov.pl)
Dokumenty należy skÅ‚adać do dnia 28.01.2010r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „OP-110-9/2/11- Rekrutacja 2/2011” za poÅ›rednictwem poczty na adres:
- Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku
   15-099 BiaÅ‚ystok ul. Legionowa 18
   Tel. (85) 749-73-46   lub   (85) 749-73-47
lub osobiście: Białystok ul. Legionowa 18 - w kancelarii.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 Wymagania pożądane:
 
 
- znajomość przepisów dotyczÄ…cych        postÄ™powania administracyjnego
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej
Miejsce pracy
 Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy
- Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku
   15-099 BiaÅ‚ystok ul. Legionowa 18
   Tel. (85) 749-73-46   lub   (85) 749-73-47
   e-mail: biaÅ‚ystok@krus.gov.pl
 
Informacja o naborze ważna do 28.01.2011r.
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • KIEROWNIK   SALONU komputerowego
 
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- średnie
- zawansowana obsługa komputera, serwis
 sprzÄ™tu komputerowego
- doświadczenie zawodowe na podobnym
 stanowisku
Wymagane dokumenty:
- CV należy przesyÅ‚ać  na adres e-mail:  
 rafal.galuszewski@komputronik.pl
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracÄ™ na okres próbny z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia
System pracy
- jedna zmiana od 09:00 do 17:00
Wynagrodzenie
-  1500,- zÅ‚ brutto
Inne
- miejsce pracy Hajnówka: Salon Komputronik
 Hajnówka ul. Wierobieja 19
 
Dane kontaktowe pracodawcy
- K&R Distributors Rafał Gałuszewski w
 Bielsku Podlaskim
e-mail: rafal.galuszewski@komputronik.pl
14.01.2011r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:  
PRACOWNIK BIUROWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
uprawnienia
- średnie, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość programu magazynowego
Inne:
doświadczenie w pracy
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony z  możliwoÅ›ciÄ…   przedÅ‚użenia
Czas pracy:
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1400 zł. brutto
Miejsce pracy:   
 ZabÅ‚otczyzna 30 17 -220 Narewka
Adres pracodawcy:
Krypton SpóÅ‚ka z o. o. 08 – 110 Siedlce ul. WaÅ‚owa 6
kontakt z pracodawcÄ…
email: biuro@kryptonlpg.pl
13.01.2011r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:  
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
uprawnienia
- zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe, prawo jazdy kat. B
Inne:
doświadczenie w pracy
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny z możliwoÅ›ciÄ…   przedÅ‚użenia
Czas pracy:
8.00 – 16.00
Wynagrodzenie
2000 zł. brutto
Miejsce pracy:   
 Dubicze Osoczne 23, woj. podlaskie
Adres pracodawcy:
P.U.H. ,,Rol-Mech’’ Dubicze Osoczne 23            17 – 200 Hajnówka Tel: 85 686 44 63
509 218 681
30.12.2010r.
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • SPRZEDAWCA - KASJER
 
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- średnie
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej
- staż pracy min. 6 miesięcy
Wymagane dokumenty:
- CV 
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracÄ™ na okres próbny
System pracy
- dwie zmiany
   od 7:00 do 13:00 i od 13:00 do 20:00
Wynagrodzenie
-  1317,- zÅ‚ brutto
Inne
- miejsce pracy: Białowieża
Dane kontaktowe pracodawcy
- PHU „Konstanty” WaÅ›ko JarosÅ‚aw
17-230 Białowieża ul. Sportowa 3
 Tel.  (85) 717-60-76
22.12.2010
 
  
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:  
PRACOWNIK OBSŁUGI URZÄ„DZEÅĆ ZAŁADUNKOWYCH
I PRZEŁADUNKOWYCH LPG
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
uprawnienia
- zasadnicze zawodowe lub Å›rednie techniczne, mile widziane uprawnienia – TDI, SIMP, SPE, operator koparki, spawacz
Inne:
 
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny z możliwoÅ›ciÄ…   przedÅ‚użenia
Czas pracy:
8.00 – 20.00; 20.00 – 8.00
Wynagrodzenie
1386 zł. brutto
Miejsce pracy:   
 ZabÅ‚otczyzna 30
Adres pracodawcy:
Krypton SpóÅ‚ka z o. o. 08 – 110 Siedlce ul. WaÅ‚owa 6
CV, list motywacyjny przesyłać na adres mailowy: biuro@kryptonlpg.pl
19.01.2011r.
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • OPERATOR TAÅšMÓWKI
(operator pilarek do pozyskiwania tarcicy)
Wymagania pracodawcy konieczne:                                   
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- bez znaczenia
- umiejÄ™tnoÅ›ci praktyczne operatora taÅ›mówki
- doświadczenie zawodowe
Wymagane dokumenty:
- CV
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj umowy
- umowa o pracę na czas nieokreślony
System pracy
-  jedna zmiana od 07:00  do 15:00
Wynagrodzenie
-  1317,- zÅ‚  brutto
Inne
-
Dane kontaktowe pracodawcy
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Elżbieta Beata Poleszuk
 Teremiski 6     17-230 BiaÅ‚owieża
Tel.  606-463-544 lub 606-463-844
15.11.2010r.
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
LAKIERNIK
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1386 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 18 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
18.01.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
FREZER NARZÄśDZIOWY; FREZER – OPERATOR CNC
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1386 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
18.01.2011r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
TOKARZ NARZÄśDZIOWY; TOKARZ – OPERATOR CNC
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
umiejętności
- zasadnicze zawodowe, średnie
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1386 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
18.01.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPAWACZ RÄśCZNY ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM
Wymagania pracodawcy:
wykształcenie/
uprawnienia
- zasadnicze zawodowe, średnie, uprawnienia spawacza
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany
Wynagrodzenie
1386 zÅ‚. brutto (9zÅ‚. – 21 zÅ‚./godz.)
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. w Narwi 17 – 210 Narew ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
18.01.2011r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
PRZEDSTAWICIEL
 
Wymagania pracodawcy:
Inne:
- niekaralność
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
System wynagradzania:
Prowizyjny
Miejsce wykonywania pracy:
Hajnówka i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy:
Provident Polska S. A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. 662 167 508
Email: Marta.kuligowska@provident.pl
                   27.05.2010
 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko,
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-19 13:41:39

Wersja do wydruku...

corner   corner