logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SPRZEDAWCA (PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje:
- wykształcenie średnie lub wyższe
- prawo jazdy kat. B
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa zlecenie (odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne)
Wynagrodzenie:
2000 zł brutto
 
Miejsce wykonywania pracy:
Hajnówka i okolice
Kontakt z pracodawcÄ…:
Celina Kozłowska
Tel. 603 530 016
                03.08.2009 r.

 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
 KUCHARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętność
-  podstawowe, zasadnicze zawodowe, Å›rednie
- gotowania, pieczenia, dekorowania potraw
Inne
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na  czas okreÅ›lony
System pracy
12.00 – 20.00; 17.00-24.00
Wynagrodzenie
 1276 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
Restauracja ,,Starówka’’ Marek BoÅ‚tromiuk
17 – 200 Hajnówka ul. Wierobieja 21
tel. 727 259 830
31.07.2009r.  

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: GŁÓWNA KSIÄśGOWA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- ukończone wyższe studia magisterskie
 ekonomiczne, wyższe studia
 zawodowe, uzupeÅ‚niajÄ…ce studia
 magisterskie ekonomiczne lub
 ekonomiczne studia podyplomowe
Staż pracy:
Min. 3 lata stażu pracy w księgowości
Inne:
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych,
 korzystanie z peÅ‚ni praw publicznych
- osoba, która nie byÅ‚a prawomocnie
 skazana za przestÄ™pstwo: przeciw
 mieniu, przeciwko dziaÅ‚alnoÅ›ci
 instytucji paÅ„stwowych oraz
 samorzÄ…du terytorialnego, przeciwko
 wiarygodnoÅ›ci dokumentów lub za
 przestÄ™pstwo karne skarbowe
 
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień rachunkowości
 budżetowej, przepisów o
 rachunkowoÅ›ci, o finansach
 publicznych, przepisów oÅ›wiatowych,
 samorzÄ…dowych, podatkowych,
 pÅ‚acowych, ZUS, wynikajÄ…cych z Karty
 Nauczyciela
- znajomość obsÅ‚ugi programów
 komputerowych (MS Office) oraz
 obsÅ‚ugi urzÄ…dzeÅ„ biurowych
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
1/3 etatu
 
Kontakt z pracodawcÄ…:
Dokumenty aplikacyjne należy skÅ‚adać lub przesÅ‚ać w terminie do dn. 06.08.2009 r., w godz. od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Gimnazjum Publicznego w Czeremsze ul. Duboisa 12, 17-240 Czeremcha w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzÄ™dnicze w Gimnazjum”.
                27.07.2009 r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SPRZEDAWCA - KASJER
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- znajomość obsługi komputera,
 fakturowania
Inne:
- znajomość branży budowlanej
- staż pracy w zawodzie
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
 Umowa o pracÄ™ na czas nieokreÅ›lony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (7.00-17.00)
Wynagrodzenie:
1300 zł
Dane kontaktowe pracodawcy:
Z. P. H. U. „Mixbud” M. Jakoniuk
ul. Białowieska 5c
17-200 Hajnówka
Tel. 085 873 27 39
                23.07.2009 r.
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
POKOJOWA
Wymagania pracodawcy:
Staż pracy:
- doświadczenie na podobnym
 stanowisku
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
 Umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony
System czasu pracy:
Dwie zmiany (7.00-15.00, 12.00-20.00)
Wynagrodzenie:
1280 zł brutto
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Soplicowo” Sp. z o. o.
Ul. Krzyże 2A
17-230 Białowieża
Tel. 085 682 99 33
Email: biuro@dworsoplicowo.pl
                21.07.2009 r.
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
RATOWNIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
kwalifikacje:
- aktualne uprawnienia ratownika
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj
zatrudnienia:
 Umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony
Wynagrodzenie:
1280 zł brutto
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Soplicowo” Sp. z o. o.
Ul. Krzyże 2A
17-230 Białowieża
Tel. 085 682 99 33
Email: biuro@dworsoplicowo.pl
                 21.07.2009 r.
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
KIEROWCA KONDUKTOR
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- uprawnienia do kierowania
 autobusami i do przewozu osób
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
 Umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony
System czasu pracy:
Dwie zmiany (6.00-8.00, 14.00-16.00)
Wynagrodzenie:
1450 zł brutto
Miejsce wykonywania pracy:
Gmina Narew
Dane kontaktowe pracodawcy:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Siemiatyczach
Ul. Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
Tel. 085 655 26 25
                16.07.2009 r.
 
 
INFORMACJA O WOLNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA
Nazwa zawodu/stanowiska:
Przedstawiciel handlowy
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
 
umiejętności zawodowe
 
-
  
- komunikatywność
 
                                                  
inne:
- nie wymagane
 Dodatkowe informacje:
 
rodzaj umowy:
- umowa o świadczenie usług
wynagrodzenie:
- prowizyjne
system czasu pracy:
-  
miejsce wykonywania pracy:
- Hajnówka i okolice
Kontakt z pracodawcÄ…:
 
 Provident Polska S.A
 ul. Polna 11   
 00-633 Warszawa
 tel. 662 167 930 ; 662 167 508       
  
 
16.07.2009 r.
 
 
 

 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
Recepcjonistka
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
 
umiejętności zawodowe
 
- średnie lub wyższe
  
- znajomość języka angielskiego
 
                                                  
inne:
- nie wymagane
 Dodatkowe informacje:
 
rodzaj umowy:
- umowa o pracę na czas określony
wynagrodzenie:
- 1276 zł
system czasu pracy:
- dwuzmianowa ( 8.00 – 20.00 ; 20.00 – 8.00 )
Kontakt z pracodawcÄ…:
 
 Hotel BiaÅ‚owieski „ Nature Travel „
 ul. Waszkiewicza 218B  
 17-230 BiaÅ‚owieża
 tel. 604 415 461      
  
 
16.07.2009 r.
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
 KIEROWCA SAMOCHODU CIÄśÅ»AROWEGO
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności
- wykształcenie średnie
- prawo jazdy kat. C+E
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa zlecenie (odprowadzane skÅ‚adki na ubezpieczenie spoÅ‚eczne) lub umowa o pracÄ™ na okres próbny
Wynagrodzenie
1276 zł brutto
Miejsce wykonywania pracy:
Siemianówka, caÅ‚y kraj
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Aida” Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 79A
15-003 Białystok
Tel. 085 653 84 68
 
                    15.07.2009 r.
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
Z-ca KIEROWNIKA WYDZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU
– GŁÓWNY ENERGETYK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
uprawnienia
- wyższe  inż. elektryk-automatyk, ,,D́́ kotÅ‚y parowe i urzÄ…dzenia energetyczne, ,,D́́ - linie i sieci do 15KV, kurs BHP dla osób kierujÄ…cych pracownikami, obsÅ‚uga komputera
Inne
- staż pracy 2 lata na stanowisku kierowniczym
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny, nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
System pracy
7.00 – 15.00
Wynagrodzenie
ok. 3300 zł. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,Gryfskand’’ SpóÅ‚ka z o. o. ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych w Hajnówce 17 – 200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel. 085 682 64 28
10.07.2009r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
 SPECJALISTA UTRZYMANIA RUCHU I KONSERWACJI URZÄ„DZEÅĆ MECHANICZNYCH I ELEKTROMECHANICZNYCH - ELEKTROMECHANIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności
-  min. zasadnicze zawodowe
   lub Å›rednie zawodowe
  elektromechaniczne
Staż pracy:
Min. 10 lat w zawodzie mechanika lub elektromechanika
Inne:
Mile widziane osoby zamieszkujÄ…ce w gm. Narewka lub okolicy
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
Wynagrodzenie
2400 zł brutto
Miejsce pracy   
Rejon przeÅ‚adunkowy stacji PKP w Siemianówce gm. Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Aida” Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 79A
15-003 Białystok
Tel. 085 653 84 68
 
                    10.07.2009 r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
 PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności
-  prawo jazdy kat. B
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa zlecenie (odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne)
Wynagrodzenie
2000 zł netto
Miejsce pracy   
Hajnówka i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy:
Usługi Handel Promocja W. Bilkiewicz
Tel. 608 191 617
 
                    09.07.2009 r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
 KUCHARZ/KUCHARKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętność
-  podstawowe, zasadnicze zawodowe, Å›rednie, doÅ›wiadczenie na podobnym stanowisku
Inne
- aktualna książeczka zdrowia, zaangażowanie i dokładność
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany 7.00 – 15.00; 15.00 – 22.00
Wynagrodzenie
od 1280 zł. brutto
Miejsce pracy   
Dwór Soplicowo w BiaÅ‚owieży
Dane kontaktowe pracodawcy:
Soplicowo SpóÅ‚ka z o. o. w BiaÅ‚owieży 17 – 230 BiaÅ‚owieża ul. Krzyże 2A te. 085 682 99 33
e-mail: biuro@dworsoplicowo.pl
03.07.2009r.

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SPECJALISTA UTRZYMANIA RUCHU I KONSERWACJI URZÄ„DZEÅĆ ELEKTROMECHANICZNYCH - ÅšLUSARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- min. średnie
- prawo jady kat. B
Staż pracy:
- min. 10 lat w zawodzie ślusarza,
 mechanika lub elektromechanika
Inne:
Mile widziane osoby zamieszkujÄ…ce w gm. Narewka lub okolicy
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
Wynagrodzenie:
2200 zł brutto
Miejsce wykonywania pracy:
Rejon przeÅ‚adunkowy stacji PKP w Siemianówce gm. Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Aida” Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 79A
15-003 Białystok
tel. 085 653 84 68
                  30.06.2009 r.
 

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SPECJALISTA UTRZYMANIA RUCHU I KONSERWACJI URZÄ„DZEÅĆ ELEKTROMECHANICZNYCH - MECHANIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- min. średnie techniczne
- prawo jazdy kat. B
Staż pracy:
- min. 10 lat w zawodzie mechanika lub
 elektromechanika
Inne:
Mile widziane osoby zamieszkujÄ…ce w gm. Narewka lub okolicy
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
Wynagrodzenie:
2400 zł brutto
Miejsce wykonywania pracy:
Rejon przeÅ‚adunkowy stacji PKP w Siemianówce gm. Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Aida” Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 79A
15-003 Białystok
tel. 085 653 84 68
             30.06.2009 r.

 

 

OFERTA PRACY

Nazwa zawodu/stanowiska:

RECEPCJONISTA

Wymagania pracodawcy:

Wykształcenie/

umiejętności zawodowe

- wykształcenie średnie lub wyższe

- znajomość jęz. angielskiego lub

  niemieckiego w stopniu

  komunikatywnym

- znajomość obsługi komputera

Inne:

komunikatywność

 Dodatkowe informacje:

 

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony

System czasu pracy:

Dwie zmiany (8.00 - 20.00, 20.00 - 8.00)

Wynagrodzenie:

1300 zł brutto

Dane kontaktowe pracodawcy:

„Soplicowo” Sp. z o. o.

ul. Krzyże 2A

17-230 Białowieża

E-mail: biuro@dworsoplicowo.pl

             29.06.2009 r.

 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPRZEDAWCA KWIATÓW
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętność
-  zasadnicze zawodowe, Å›rednie, umiejÄ™tność ukÅ‚adania bukietów
 
-
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony ½ etatu
System pracy
 
Wynagrodzenie
638 zÅ‚. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
Kwiaciarnia ,,Tamara’’ 17 – 200 Hajnówka
ul. 3 Maja 33A tel. 085 682 37 26

11.05.2009r.

 

 

 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA  
Nazwa zawodu/stanowiska     
POLICJANT( NABÓR DO SŁUÅ»BY W POLICJI)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe lub średnie
       
 
 
 Dodatkowe informacje:
 
Inne:
bliższe informacje dotyczące rekrutacji na stronach internetowych Policji
- www.podlaska.policja.gov.pl
Adres pracodawcy
Komenda Wojewódzka Policji w BiaÅ‚ymstoku ul. Sienkiewicza 65
tel. (085) 677 22 54, 677 23 56
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
 
 04.11.2008 r.
 
 
 
 
 
 
  

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-03 11:37:09

Wersja do wydruku...

corner   corner