logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYKAZ PRACODAWCÃśW, Z KTÃśRYMI ZAWARTO UMOWY W ZAKRESIE INSTRUMENTÃśW RYNKU PRACY W 2008 ROKU
Luty 2008
Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Przygotowanie
zawodowe
1
2
„Runo” Sp. z o.o w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
3
„SpoÅ‚em” PSS w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
4
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
1
5
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży
Prace interwencyjne
1
6
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Staż
1
7
Bank SpÃłÅ‚dzielczy w Narwi
Staż
1
8
Starostwo Powiatowe w HajnÃłwce
Staż
1
9
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Staż
1
10
Przedszkole w Czeremsze
Staż
1
11
„STW” A. Kiryluk w HajnÃłwce
Staż
1
12
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Staż
1
13
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
14
„EJA” E.T. Malczewska w Czeremsze
Staż
1
15
PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ug Komunalnych w HajnÃłwce
Staż
1
16
Podlaska Izba Rolnicza w Choroszczy
Staż
1
17
Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach
Staż
1
18
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
1
19
UrzÄ…d Gminy Narew
Przygotowanie zawodowe
1
20
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
21
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Przygotowanie zawodowe
5
22
Urząd Gminy Białowieża
Przygotowanie zawodowe
1
23
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
1
24
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
8
25
UrzÄ…d Gminy HajnÃłwka
Prace interwencyjne
1
    
 
 Marzec 2008
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Staż
3
2.
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
2
3.
Starostwo Powiatowe w HajnÃłwce
Staż
1
4.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dubiczach Cerkiewnych
Staż
1
5.
Politechnika Białostocka
Staż
2
6.
UrzÄ…d Skarbowy w HajnÃłwce
Staż
3
7.
Powiatowy OÅ›rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w HajnÃłwce
Staż
1
8.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Staż
1
9.
Urząd Gminy Białowieża
Staż
1
10.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Przygotowanie zawodowe
5
11.
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
12.
Starostwo Powiatowe
w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
13.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
14.
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
5
15.
„SpoÅ‚em” PSS w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
16.
ZarzÄ…d DrÃłg Powiatowych
 w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
4
 
Kwiecień 2008
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
SP ZOZ w HajnÃłwce
Staż
1
2.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia
w HajnÃłwce
Staż
1
3.
UsÅ‚ugi Informatyczne „AMELNET” w HajnÃłwce
Staż
1
4.
Areszt Åšledczy w HajnÃłwce
Staż
2
5.
PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ug Komunalnych w HajnÃłwce
Staż
1
6.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w HajnÃłwce
Staż
1
7.
Hajnowski Dom Kultury
Przygotowanie zawodowe
3
8.
Cech RzemiosÅ‚ RÃłÅ¼nych
 w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
9.
SP ZOZ w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
3
10.
Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
11.
SP ZOZ w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
12.
P.H.U W. Kiryluk w Narwi
Prace interwencyjne
1
13.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
14.
UM HajnÃłwka
Prace interwencyjne
8
15.
UG Czeremcha
Prace interwencyjne
4
16.
GOKSiR
w Dubiczach Cerkiewnych
Prace interwencyjne
3
17.
UG Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
1
18.
UG Narew
Prace interwencyjne
2
 
 
Maj 2008
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Komenda Powiatowa Policji w HajnÃłwce
Staż
1
2.
ZakÅ‚ad UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych w HajnÃłwce
Staż
1
3.
Miejski Ośrodek Kultury
w Kleszczelach
Staż
1
4.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
5.
„SPOŁEM” PSS w HajnÃłwce
Staż
2
6.
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Staż
3
7.
Komenda Powiatowa Policji w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
2
8.
SP ZOZ w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
4
9.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
1
10.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
6
11.
GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
Prace interwencyjne
1
12.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
4
13.
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
3
14.
SP ZOZ w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
2
15.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
                                                                                                         
 
 Czerwiec 2008
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w HajnÃłwce
Staż
1
2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w HajnÃłwce
Staż
3
3.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dubiczach Cerkiewnych
Staż
1
4.
„SpoÅ‚em” Powszechna SpÃłÅ‚dzielnia SpożywcÃłw
w HajnÃłwce
Staż
2
5.
Prokuratura Okręgowa
w Białymstoku
Staż
2
6.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
2
7.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku/Ośrodek Kształcenia Zawodowego
 w HajnÃłwce
Staż
2
8.
„Arino House” w HajnÃłwce
Staż
1
9.
Hajnowski Dom Kultury
 w HajnÃłwce
Staż
1
10.
Komenda Powiatowa Policji
w HajnÃłwce
Staż
2
11.
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej ZakÅ‚ad Budżetowy w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
3
12.
Komenda Powiatowa Policji
 w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
13.
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
2
14.
UrzÄ…d Gminy HajnÃłwka
Prace interwencyjne
1
15.
Gminny Ośrodek Kultury
w Czeremsze
Prace interwencyjne
2
16.
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej ZakÅ‚ad Budżetowy w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
2
  

Lipiec

Lp.
Nazwa Pracodawcy

Wskazanie instrumentu rynku pracy

Liczba utworzonych miejsc pracy

1.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Czeremsze
Staż
1
2.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w HajnÃłwce
Staż
1
3.
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Staż
1
4.
PrzedsiÄ™biorstwo WodociÄ…gÃłw
i Kanalizacji w HajnÃłwce
Staż
1
5.

Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w HajnÃłwce

Staż
1
6.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
3
7.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w HajnÃłwce
Staż
1
8.
OÅ›rodek Edukacji Ekologicznej w SiemianÃłwce
Staż
1
9.
P.H.U. „Sobex-Nowy”
w HajnÃłwce
Staż
2
10.

Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w HajnÃłwce

Przygotowanie zawodowe

1
11.
Komenda Powiatowa Policji
w HajnÃłwce

Przygotowanie zawodowe

1
12.
UrzÄ…d Skarbowy w HajnÃłwce

Przygotowanie zawodowe

1
13.
UrzÄ…d Gminy Narewka

Przygotowanie zawodowe

2
14.
Biuro ObsÅ‚ugi SzkÃłÅ‚ SamorzÄ…dowych w HajnÃłwce

Prace interwencyjne

1
15.
UrzÄ…d Gminy Narew

Prace interwencyjne

1
16.
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka

Prace interwencyjne

4
17.
Gminny Ośrodek Kultury
w Dubinach

Prace interwencyjne

1
18.
UrzÄ…d Gminy Narewka

Prace interwencyjne

1


 SierpieÅ„ 2008r.
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Starostwo Powiatowe
w HajnÃłwce
Staż
1
2.
Białowieski Park Narodowy
Staż
1
3.
Hajnowski Dom Kultury
w HajnÃłwce
Staż
2
4.
Agencja Restrukturyzacji
 i Modernizacji Rolnictwa
w Łomży
Staż
2
5.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Narwi
Staż
1
6.
„SpoÅ‚em” PSS w HajnÃłwce
Staż
2
7.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
8.
Warsztat Terapii Zajęciowej
w HajnÃłwce
Staż
1
9.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
3
10.
SP ZOZ w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
11.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
12.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
13.
Gminny Ośrodek Kultury
 w Dubinach
Prace interwencyjne
1
                                                                                                         
Wrzesień 2008r.
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w HajnÃłwce
Staż
2
2.
PPH „Niterwa” w Kleszczelach
Staż
1
3.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
3
4.
Warsztat Terapii Zajęciowej
 w HajnÃłwce
Staż
1
5.
Urząd Gminy Czyże
Staż
1
6.
UrzÄ…d Skarbowy w HajnÃłwce
Staż
2
7.
UrzÄ…d Gminy HajnÃłwka
Staż
2
8.
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Staż
2
9.
Szkoła Podstawowa w Czeremsze
Staż
1
10.
Starostwo Powiatowe
w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
11.
OkrÄ™gowa SpÃłÅ‚dzielnia Mleczarska w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
12.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
3
13.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
2
14.
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
9
15.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
16.
PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ug Komunalnych w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
17.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
1
18.
ZespÃłÅ‚ SzkÃłÅ‚ w Dubiczach Cerkiewnych
Prace interwencyjne
1

 
 
 
 Październik 2008r.
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
1
2.
Komenda Powiatowa Policji
w HajnÃłwce
Staż
1
3.
SP ZOZ w HajnÃłwce
Staż
1
4.
OkrÄ™gowa SpÃłÅ‚dzielnia Mleczarska w HajnÃłwce
Staż
1
5.
ZDZ w Białymstoku
OKZ w HajnÃłwce
Staż
1
6.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
7.
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
8.
„SpoÅ‚em” PSS w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
9.
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w HajnÃłwce
Prece interwencyjne
1
10.
„SpoÅ‚em” PSS w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
11.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
12.
SP ZOZ w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
3
 

                                                                               Dyrektor
                                                                                                               Powiatowego UrzÄ™du Pracy
                                                                                w HajnÃłwce
 
                                                                                                                         Irena WrÃłblewska

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-03-10 13:22:50
Data udostępnienia informacji: 2008-03-10 13:22:50
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-31 10:29:29

Wersja do wydruku...

corner   corner