logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UdziaÅ‚ pracodawcÃłw biorÄ…cych udziaÅ‚ w badaniu ankietowym pod wzglÄ™dem formy organizacyjno-prawnej uksztaÅ‚towaÅ‚ siÄ™ nastÄ™pujÄ…co: spÃłÅ‚ka z.o.o “ 40%, osoba fizyczna prowadzÄ…ca dziaÅ‚alność gospodarczÄ… “ 20%, spÃłÅ‚ka jawna “ 13,3%, przedsiÄ™biorca prywatny, spÃłÅ‚ka akcyjna, spÃłÅ‚ka cywilna, przedsiÄ™biorstwo paÅ„stwowe “ 6,6%.

Klasyfikacja wedÅ‚ug PKD (Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci) przedstawia siÄ™ nastÄ™pujÄ…co: pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność gospodarcza “ 35,7%, przetwÃłrstwo przemysÅ‚owe - 28,5%, hotele i restauracje “ 21,42%, budownictwo “ 14,28%.

Zawody cieszÄ…ce siÄ™ najwiÄ™kszym zainteresowaniem wÅ›rÃłd pracodawcÃłw to: spawacz “ 10,5%, piekarz, szwacz, tokarz, robotnik budowlany, frezer, Å›lusarz, pozostali Å›lusarze i pokrewni, sprzedawca, kierowca B,C,E  “ 5,26%, stolarz, mechanik kierowca, Å›lusarz mechanik, pomoc w produkcji drzewnej, operator maszyn, pracownik fizyczny, karmelarz, pracownik przy produkcji lizakÃłw, operator wÃłzka widÅ‚owego, tapicer, monter rusztowaÅ„, mechanik samochodowy, pakowacz wÄ™gla drzewnego, operator urzÄ…dzeÅ„ do produkcji wÄ™gli aktywnych, pozostali operatorzy urzÄ…dzeÅ„ do rozdrabniania, mieszania i granulowania, ciastkarz, mechanik maszyn krawieckich, operator urzÄ…dzeÅ„ rozdrabniajÄ…cych - po 2,63%.

WÅ›rÃłd ankietowanych 71% pracodawcÃłw planuje zwiÄ™kszyć zatrudnienie;  28,5%  jest odmiennego zdania.

Ankietowani pracodawcy najchÄ™tniej korzystajÄ… z  nastÄ™pujÄ…cych form rekrutacji: urzÄ…d pracy - 32,2%, ogÅ‚oszenia prasowe “ 22,58%, ogÅ‚oszenia w internecie “ 12,9%, ogÅ‚oszenia w telewizji “ 6,45%. Ponad 3,0% ankietowanych wybiera inne  formy rekrutacji: rodzina, znajomi, ogÅ‚oszenia radiowe i firmy doradcze, ogÅ‚oszenia lokalne (tablice ogÅ‚oszeÅ„), zgÅ‚oszenia osobiste zainteresowanych pracÄ…, szukanie we wÅ‚asnym zakresie, ogÅ‚oszenia w telewizji kablowej, ogÅ‚oszenia wywieszane w sklepie i w miejscach publicznych, indywidualne ogÅ‚oszenia, plakaty.

UmiejÄ™tnoÅ›ci, jakich oczekujÄ… pracodawcy od kandydatÃłw do pracy to w szczegÃłlnoÅ›ci: obsÅ‚uga wÃłzka widÅ‚owego “ 14,2%, spawanie i prawo jazdy “ 10,2%, sprzedawca, robotnik budowlany “ 6,12%, obsÅ‚uga komputera, obsÅ‚uga urzÄ…dzeÅ„ biurowych, szwaczka, Å›lusarz, piekarz, ciastkarz, - 4,08%, operator zaÅ‚adunku drewna HPS, spawacz, operator koparki, umiejÄ™tnoÅ›ci zawodowe, obsÅ‚uga maszyn do obrÃłbki stali, elektryk, mechanik maszyn krawieckich, tokarz, technik, mechanik, kurs ustawiania rusztowaÅ„, budowa maszyn “  po 2,0%. DwÃłch pracodawcÃłw nie udzieliÅ‚o odpowiedzi.

WÅ›rÃłd szkoleÅ„ cieszÄ…cych siÄ™ najwiÄ™kszym zainteresowaniem pracodawcÃłw na uwagÄ™ zasÅ‚ugujÄ…: kierowca wÃłzkÃłw, spawacz -12,5%, szwacz “ 9,3%, tapicer, piekarz, ciastkarz, operator koparki, palacz, obsÅ‚uga kas fiskalnych, ustawianie rusztowaÅ„, ocieplanie budynkÃłw, operator zaÅ‚adunku drewna HPS, Å›lusarz, uprawnienia do obsÅ‚ugi żurawia, murarz, tynkarz, dekarz, blacharz, mechanik maszyn krawieckich “ 3,12%. 4-ch  ankietowanych nie udzieliÅ‚o odpowiedzi.

Osoby bezrobotne, przeszkolone przez urzÄ…d pracy zatrudnia- 71,42% ankietowanych pracodawcÃłw,   28,57%  zaprzecza powyższemu  stwierdzeniu.

Poziom satysfakcji z zatrudnienia (w skali od 1 do 5) przeszkolonych osÃłb ksztaÅ‚tuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…co: 1 ocena bardzo dobra, 4 oceny dobre , 2 oceny dostateczne, 2 oceny mierne, 1 ocena niedostateczna.  4-ch ankietowanych nie udzieliÅ‚o odpowiedzi na pytanie.

Nazwa dokumentu: BADANIE LOKALNEGO RYNKU PRACY W ZAKRESIE SZKOLEÅĆ REALIZOWANYCH PRZEZ PUP W 2007R.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-03-07 13:17:13
Data udostępnienia informacji: 2008-03-07 13:17:13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-07 14:03:38

Wersja do wydruku...

corner   corner