logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
WyszczegÃłlnienie
Stan na 30.03.2008 r.
OgÃłÅ‚em
Miasto
Gmina
Haj-nÃłwka
Klesz-czele
Biało-wieża
Cze-rem-cha
Czyże
Dubi-cze Cerk.
Haj-nÃłwka
Klesz-czele
Narew
Na-rewka
Wiek
18-24
240
129
6
13
20
13
8
16
5
10
20
25-34
399
218
10
18
46
8
10
29
7
19
34
35-44
231
121
4
9
23
0
13
18
6
19
17
45-54
448
234
10
28
44
12
13
28
12
42
25
55-59
138
70
6
12
5
5
5
11
2
14
8
60-64 lata
26
12
0
3
2
1
0
1
0
3
4
Wyk-ształ-
cenie
wyższe
125
80
2
4
14
0
2
7
5
5
5
policelane i śr. zawod.
363
205
11
15
32
9
12
20
3
21
35
Å›rednie ogÃłlnokszt.
163
85
4
5
25
8
3
13
2
5
13
zasadnicze
347
172
9
20
36
5
19
26
6
30
24
gimnazjalne i poniżej
484
242
10
39
33
17
13
37
16
46
31
Staż pracy ogÃłÅ‚em
do 1 roku
301
165
3
19
30
8
7
27
2
25
15
1-5
271
144
6
11
30
9
10
15
5
15
26
5-10
157
71
6
10
16
4
7
9
5
18
10
10-20
199
106
5
11
18
1
6
12
3
21
16
20-30
173
96
7
15
16
2
4
6
4
14
9
30 lat i więcej
82
62
1
4
3
1
1
5
2
2
1
bez stażu
299
140
8
13
27
14
14
29
11
12
31
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
157
77
2
7
14
2
3
16
5
22
9
1-3
259
147
5
16
19
7
15
16
3
11
20
3-6
364
202
8
21
31
7
19
15
9
19
33
6-12
267
144
9
13
26
9
2
16
8
23
17
12-24
191
87
10
11
25
3
5
12
6
16
16
pow. 24
244
127
2
15
25
11
5
28
1
16
13
Razem
1482
784
36
83
140
39
49
103
32
107
108
OgÃłÅ‚em
1482
820
661
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WyszczegÃłlnienie
Stan na 30.06.2008 r.
OgÃłÅ‚em
Miasto
Gmina
Haj-nÃłwka
Klesz-czele
Biało-wieża
Cze-rem-cha
Czyże
Dubi-cze Cerk.
Haj-nÃłwka
Klesz-czele
Narew
Na-rewka
Wiek
18-24
205
100
5
9
16
8
8
18
5
13
23
25-34
349
186
11
17
43
8
8
21
9
20
26
35-44
224
107
5
10
29
1
9
20
7
21
15
45-54
445
232
12
22
46
12
13
31
7
41
29
55-59
137
73
6
11
5
5
3
12
1
14
7
60-64 lata
21
9
0
3
1
0
0
1
0
3
4
Wyk-ształ-
cenie
wyższe
114
63
2
5
16
0
2
7
4
9
6
policelane i śr. zawod.
342
196
8
15
27
7
12
19
4
20
34
Å›rednie ogÃłlnokszt.
145
74
2
4
28
7
2
9
1
6
12
zasadnicze
325
149
16
16
36
4
17
29
9
33
16
gimnazjalne i poniżej
455
225
11
32
33
16
8
39
11
44
36
Staż pracy ogÃłÅ‚em
do 1 roku
278
151
4
17
27
7
5
26
3
26
12
1-5
250
127
5
10
28
6
11
18
5
16
24
5-10
142
62
10
10
15
3
5
8
7
14
8
10-20
196
100
4
6
22
1
6
13
5
23
18
20-30
165
87
8
14
20
2
4
5
3
13
7
30 lat i więcej
76
58
2
3
2
1
0
7
0
2
1
bez stażu
274
122
6
12
26
14
10
26
6
18
34
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
149
76
12
6
13
3
2
13
6
7
11
1-3
243
113
6
9
22
2
6
21
5
36
23
3-6
268
163
6
16
21
3
12
15
2
15
15
6-12
312
156
7
18
33
12
12
17
7
22
28
12-24
180
85
6
11
27
4
4
12
4
14
13
pow. 24
229
114
2
12
24
10
5
25
5
18
14
Razem
1381
707
39
72
140
34
41
103
29
112
104
OgÃłÅ‚em
1381
746
635
 
 
 
WyszczegÃłlnienie
 2008 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
OgÃłÅ‚em
m. HajnÃłwka
879
908
874
785
777
707
727
742
 
 
 
 
m. Kleszczele
49
49
38
36
31
40
38
37
 
 
 
 
g. Białowieża
108
112
98
83
73
72
71
77
 
 
 
 
g. Czeremcha
145
153
151
140
139
140
143
150
 
 
 
 
g. Czyże
34
37
39
39
39
34
32
33
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
50
52
55
49
52
41
44
46
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
107
111
102
103
107
103
110
107
 
 
 
 
g. Kleszczele
42
41
33
32
28
28
26
26
 
 
 
 
g. Narew
110
109
98
107
113
112
113
110
 
 
 
 
g. Narewka
155
160
139
108
109
104
92
93
 
 
 
 
Razem w powiecie
1679
1732
1627
1482
1468
1381
1396
1421
 
 
 
 
z tego
 
Kobiety
m. HajnÃłwka
490
487
479
438
423
391
389
388
 
 
 
 
m. Kleszczele
27
27
22
22
16
23
23
22
 
 
 
 
g. Białowieża
35
36
35
30
25
28
28
31
 
 
 
 
g. Czeremcha
92
93
97
96
93
96
98
96
 
 
 
 
g. Czyże
16
15
18
20
21
18
18
18
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
16
16
17
17
20
15
18
17
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
56
58
55
50
53
53
52
50
 
 
 
 
g. Kleszczele
23
21
18
18
16
14
13
14
 
 
 
 
g. Narew
60
52
48
51
52
50
53
55
 
 
 
 
g. Narewka
91
93
85
66
73
64
60
62
 
 
 
 
Razem w powiecie
906
898
874
808
792
752
752
753
 
 
 
 
Z prawem
do zasiłku
m. HajnÃłwka
148
155
153
132
131
121
120
128
 
 
 
 
m. Kleszczele
13
14
12
9
10
17
14
14
 
 
 
 
g. Białowieża
23
21
20
16
12
10
10
12
 
 
 
 
g. Czeremcha
17
17
17
18
18
14
15
21
 
 
 
 
g. Czyże
1
3
4
4
5
3
3
3
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
6
8
8
7
7
4
5
6
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
9
12
10
14
16
20
27
20
 
 
 
 
g. Kleszczele
3
5
5
3
2
4
2
2
 
 
 
 
g. Narew
13
15
17
15
17
16
16
11
 
 
 
 
g. Narewka
29
29
19
14
15
18
11
12
 
 
 
 
Razem w powiecie
262
279
265
232
233
227
223
229
 
 
 
 
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
m. HajnÃłwka
40
46
45
44
42
36
32
29
 
 
 
 
m. Kleszczele
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
g. Białowieża
4
2
2
2
2
2
1
1
 
 
 
 
g. Czeremcha
5
5
5
5
4
4
4
4
 
 
 
 
g. Czyże
1
2
2
2
2
2
1
1
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
1
1
1
1
1
0
0
0
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
4
4
4
5
5
6
8
6
 
 
 
 
g. Kleszczele
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
g. Narew
6
6
6
7
6
5
7
7
 
 
 
 
g. Narewka
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
Razem w powiecie
61
66
65
66
62
55
53
48
 
 
 
 
Osoby
w okresie
do 12 mies.
od
ukończenia
nauki
m. HajnÃłwka
59
58
37
32
44
17
17
20
 
 
 
 
m. Kleszczele
1
2
2
2
2
1
1
1
 
 
 
 
g. Białowieża
3
2
2
1
1
1
1
1
 
 
 
 
g. Czeremcha
3
3
3
4
4
6
4
3
 
 
 
 
g. Czyże
1
1
2
0
1
2
2
3
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
3
5
2
0
3
0
1
0
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
5
6
2
2
1
2
1
5
 
 
 
 
g. Kleszczele
2
1
1
1
1
1
0
1
 
 
 
 
g. Narew
4
4
2
1
3
2
4
4
 
 
 
 
g. Narewka
3
3
5
3
5
3
1
3
 
 
 
 
Razem w powiecie
84
85
58
46
65
35
32
41
 
 
 
 
Do
25 roku
życia
m. HajnÃłwka
142
153
124
129
137
100
118
132
 
 
 
 
m. Kleszczele
9
10
8
6
5
5
5
5
 
 
 
 
g. Białowieża
13
15
11
13
11
9
9
11
 
 
 
 
g. Czeremcha
25
24
19
20
19
16
20
28
 
 
 
 
g. Czyże
6
8
11
13
13
8
9
11
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
8
9
9
8
13
8
11
8
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
19
18
12
16
18
18
17
19
 
 
 
 
g. Kleszczele
6
5
4
5
5
5
5
7
 
 
 
 
g. Narew
10
15
11
10
14
13
11
11
 
 
 
 
g. Narewka
19
23
21
20
26
23
19
20
 
 
 
 
Razem w powiecie
257
280
230
240
261
205
224
252
 
 
 
 
KtÃłre
ukończyły
szkoÅ‚Ä™ wyższÄ…,
do 27 roku
życia
m. HajnÃłwka
28
28
20
23
24
8
8
9
 
 
 
 
m. Kleszczele
0
1
0
1
 1
1
0
0
 
 
 
 
g. Białowieża
1
0
1
0
0
0
0
0
 
 
 
 
g. Czeremcha
2
3
3
4
4
4
2
1
 
 
 
 
g. Czyże
0
0
0
0
0
0
1
1
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
0
2
0
0
1
0
0
0
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
1
2
1
1
1
1
0
2
 
 
 
 
g. Kleszczele
2
1
1
1
1
1
0
2
 
 
 
 
g. Narew
0
1
1
1
3
1
1
1
 
 
 
 
g. Narewka
1
0
0
2
2
1
0
0
 
 
 
 
Razem w powiecie
35
38
27
33
37
17
12
16
 
 
 
 
DÅ‚ugotrwale
bezrobotne
m. HajnÃłwka
444
437
442
379
373
357
350
354
 
 
 
 
m. Kleszczele
23
24
20
19
15
14
14
14
 
 
 
 
g. Białowieża
59
62
59
48
45
43
41
45
 
 
 
 
g. Czeremcha
86
90
93
82
86
85
85
83
 
 
 
 
g. Czyże
22
21
21
21
21
21
19
20
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
33
30
36
30
28
24
23
26
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
61
61
64
56
55
52
51
51
 
 
 
 
g. Kleszczele
24
24
18
17
14
13
13
11
 
 
 
 
g. Narew
60
55
52
61
60
58
58
60
 
 
 
 
g. Narewka
85
86
77
52
52
48
45
43
 
 
 
 
Razem w powiecie
897
890
882
766
749
715
699
707
 
 
 
 
 
Powyżej
50 r.oku
życia
m. HajnÃłwka
263
275
277
229
234
227
219
226
 
 
 
 
m. Kleszczele
17
17
14
13
14
14
12
11
 
 
 
 
g. Białowieża
39
43
43
33
29
27
25
26
 
 
 
 
g. Czeremcha
25
24
26
24
24
27
27
28
 
 
 
 
g. Czyże
13
15
15
15
14
15
14
14
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
12
11
10
8
8
7
7
7
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
26
26
26
26
27
27
25
24
 
 
 
 
g. Kleszczele
15
15
13
9
8
4
3
2
 
 
 
 
g. Narew
39
37
38
43
43
39
44
44
 
 
 
 
g. Narewka
42
43
35
26
26
29
22
20
 
 
 
 
Razem w powiecie
491
506
497
426
427
416
398
402
 
 
 
 
Bez
kwalifikacji
zawodowych
 
m. HajnÃłwka
268
284
276
242
229
218
217
230
 
 
 
 
m. Kleszczele
15
13
13
12
10
10
9
8
 
 
 
 
g. Białowieża
42
41
34
28
27
22
24
30
 
 
 
 
g. Czeremcha
40
42
43
43
43
42
43
46
 
 
 
 
g. Czyże
13
15
16
16
16
15
15
15
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
15
16
15
13
14
7
8
9
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
35
38
35
39
40
37
37
38
 
 
 
 
g. Kleszczele
21
22
18
17
15
11
11
10
 
 
 
 
g. Narew
41
43
38
41
43
41
42
41
 
 
 
 
g. Narewka
51
52
49
37
38
37
32
32
 
 
 
 
Razem w powiecie
541
566
537
488
475
440
438
459
 
 
 
 
Bez doświadczenia zawodowego
m. HajnÃłwka
238
251
185
179
188
156
167
177
 
 
 
 
m. Kleszczele
11
13
9
9
7
7
8
8
 
 
 
 
g. Białowieża
27
31
14
15
14
14
15
16
 
 
 
 
g. Czeremcha
42
45
35
33
32
30
35
38
 
 
 
 
g. Czyże
16
16
16
16
17
15
15
16
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
20
23
18
16
18
11
14
13
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
35
39
30
35
33
30
30
35
 
 
 
 
g. Kleszczele
16
14
12
14
12
8
9
10
 
 
 
 
g. Narew
26
27
17
16
19
22
25
24
 
 
 
 
g. Narewka
37
40
35
34
38
35
30
32
 
 
 
 
Razem w powiecie
468
499
371
367
378
328
348
369
 
 
 
 
Bez wykształcenia średniego
m. HajnÃłwka
467
488
487
414
401
373
385
396
 
 
 
 
m. Kleszczele
27
25
20
19
19
28
23
21
 
 
 
 
g. Białowieża
74
79
68
59
52
48
46
54
 
 
 
 
g. Czeremcha
74
77
77
69
69
69
69
76
 
 
 
 
g. Czyże
23
25
23
22
21
20
20
19
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
30
32
37
32
30
25
26
29
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
67
67
65
63
69
68
69
62
 
 
 
 
g. Kleszczele
30
30
24
22
19
20
18
17
 
 
 
 
g. Narew
69
72
67
76
79
77
78
75
 
 
 
 
g. Narewka
104
101
86
55
53
52
47
47
 
 
 
 
Razem w powiecie
965
996
954
831
812
780
781
796
 
 
 
 
Samotnie
wychowujÄ…ce
co najmniej
jedno dziecko
do 7 roku
życia
m. HajnÃłwka
96
97
97
88
75
74
70
78
 
 
 
 
m. Kleszczele
2
2
3
3
3
3
3
2
 
 
 
 
g. Białowieża
7
6
5
5
5
7
7
6
 
 
 
 
g. Czeremcha
18
19
20
16
17
16
16
16
 
 
 
 
g. Czyże
2
2
2
2
2
2
1
1
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
1
2
4
4
4
4
4
4
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
9
11
13
12
11
12
12
11
 
 
 
 
g. Kleszczele
5
5
5
4
4
4
5
4
 
 
 
 
g. Narew
11
11
12
12
10
10
10
12
 
 
 
 
g. Narewka
21
20
20
11
9
9
9
9
 
 
 
 
Razem w powiecie
172
175
181
157
140
141
137
143
 
 
 
 
KtÃłre po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
m. HajnÃłwka
18
18
19
19
16
15
17
17
 
 
 
 
m. Kleszczele
0
0
0
0
0
1
1
1
 
 
 
 
g. Białowieża
4
4
3
3
3
3
3
3
 
 
 
 
g. Czeremcha
1
3
3
3
2
2
3
3
 
 
 
 
g. Czyże
3
3
3
3
3
3
3
3
 
 
 
 
g. Dubicze Cerkiewne
2
2
2
1
0
0
0
0
 
 
 
 
g. HajnÃłwka
2
4
5
4
5
4
4
2
 
 
 
 
g. Kleszczele
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
g. Narew
4
4
4
6
6
6
6
6
 
 
 
 
g. Narewka
2
2
1
2
1
1
3
3
 
 
 
 
Razem w powiecie
36
40
40
41
36
35
40
38
 
 
 
 
Niepełno-sprawni
 
m. HajnÃłwka
70