logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


LICZBA BEZROBOTNYCH W 2008roku
 
 
Liczba bezrobotnych
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z prawem do zasiłku
Zwolnion. Z przyczyn zakł. Pracy
Zam. na wsi
Os. w okresie do 12 mies. od ukoÅ„. nauki
Cudzoziemcy
Do 25r. życia
Które ukoÅ„. szkoÅ‚Ä™ wyższa, do 27r. życia
DÅ‚ugo rwale bezr.
Kobiety, które nie podjęły zatrud.  po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życia
Bez kwalifikacji zawodowych
Bez doÅ›wiad.  zawodow.
Bez wykształc. średniego
Samotnie wych. co najmn. jedno dziecko do 7 r. życia
Które po odbyciu kary pozbaw. wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudni.
Niepełno-sprawni
Stopa bezro-bocia
styczeń
1679
906
262
61
751
84
8
257
35
897
222
491
541
468
965
172
36
113
8,0
luty
1732
898
279
66
775
85
7
280
38
890
221
506
566
499
996
175
40
117
8,2
marzec
1627
874
265
65
716
58
6
230
27
882
220
497
537
371
954
181
40
116
7,7
kwiecień
1482
808
232
66
661
46
5
240
33
766
157
426
488
367
831
157
41
94
7,1
maj
1468
792
233
62
661
142
3
261
37
749
150
427
475
378
812
140
36
98
7,0
czerwiec
1381
752
227
55
635
35
3
205
17
715
145
416
440
328
780
141
35
100
6,6
lipiec
1396
752
223
53
631
32
4
224
12
699
145
398
438
348
781
137
40
87
6,7
sierpień
1421
753
229
48
642
41
3
252
16
707
144
402
459
369
796
143
38
88
6,8
wrzesień
1346
691
212
46
599
44
3
217
15
685
145
387
439
331
777
137
33
91
6,5
październik
1428
739
236
49
639
53
3
240
25
697
142
405
450
356
801
139
30
83
6,8
listopad
1588
828
265
54
707
86
4
289
43
724
152
430
501
423
870
151
38
91
7,5
grudzień
1728
858
308
125
765
92
3
307
39
784
150
468
536
430
967
156
39
100
 

 

 
 
2008 ROK
 
Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
282
201
174
182
205
193
237
196
195
315
319
318
2817
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
po raz pierwszy
31
50
29
26
36
44
45
48
51
47
45
41
493
po raz kolejny
251
151
145
156
169
149
192
148
144
268
274
277
2324
kobiety
128
79
82
71
102
103
129
103
96
173
165
136
1367
z prawem do zasiłku
94
85
23
30
47
43
46
48
27
64
69
78
654
poprzednio pracujÄ…cy
237
145
136
127
136
139
169
135
137
211
215
256
2043
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
12
7
2
6
3
6
8
3
6
7
9
27
96
dotychczas nie pracujÄ…cy
45
56
38
55
69
54
68
61
58
104
104
62
774
zamieszkali na wsi
94
85
69
86
82
70
85
80
70
131
127
128
1107
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
18
16
18
16
17
18
9
13
13
22
26
35
221
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
19
29
19
26
32
28
30
31
32
55
55
29
385
cudzoziemcy
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
4
do 25 r. Å¼ycia
59
64
48
48
67
51
74
67
64
113
107
76
838
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
9
17
8
13
12
9
15
14
9
24
31
9
170
długotrwale bezrobotne
118
60
83
57
67
61
84
62
60
86
82
103
923
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
20
13
13
7
10
9
11
10
11
12
19
12
147
powyżej 50 roku życia
71
45
34
36
39
44
38
28
33
57
57
76
558
bez kwalifikacji zawodowych
96
65
57
66
64
70
64
59
62
83
92
92
870
bez doświadczenia zawodowego
82
77
47
60
78
61
84
77
72
124
126
84
972
bez wykształcenia średniego
173
108
105
104
98
96
102
80
92
131
132
168
1389
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
25
15
21
12
11
17
15
18
14
18
22
22
210
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
7
6
6
12
3
3
7
1
4
1
9
2
61
Niepełnosprawni
12
15
12
11
15
19
10
6
12
11
15
20
158
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
145
148
279
327
219
280
222
171
270
233
159
178
2631
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
55
87
106
137
118
143
129
102
158
125
23
106
1342
zamieszkali na wsi
73
61
128
141
82
96
89
69
113
91
11
70
1072
do 25 roku życia
29
35
95
35
39
101
52
35
96
86
53
56
712
powyżej 50 roku życia
36
30
43
107
38
55
56
24
48
39
32
38
546
długotrwale bezrobotni
67
67
91
173
84
95
100
54
82
74
55
43
985
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
46
55
78
127
78
63
64
60
88
61
49
55
824
 
niesubsydiowanej
46
52
63
69
64
48
49
44
70
56
44
44
649
z tego
kobiety
24
27
35
31
27
23
30
23
45
27
19
28
339
zamieszkali na wsi
20
22
37
30
27
18
25
20
26
23
11
13
272
do 25 roku życia
11
16
21
13
17
15
11
10
17
21
17
13
182
powyżej 50 roku życia
6
4
15
15
3
8
10
2
11
9
7
7
97
długotrwale bezrobotni
13
16
25
20
14
17
11
5
22
16
6
8
173
subsydiowanej
0
3
15
58
14
15
15
16
18
5
5
11
175
z tego
kobiety
0
1
8
17
7
7
6
10
11
3
4
7
81
zamieszkali na wsi
0
0
12
30
6
7
5
2
6
2
3
0
73
do 25 roku życia
0
0
3
3
4
0
0
4
0
0
1
0
15
powyżej 50 roku życia
0
3
8
32
4
4
5
0
6
1
3
0
66
długotrwale bezrobotni
0
1
7
40
8
11
9
5
8
1
3
0
93
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
0
3
15
29
9
13
10
4
13
3
5
9
113
robót publicznych
0
0
0
29
2
0
1
0
0
0
0
0
32
podjęcia dział. gospodarcz.
0
0
0
0
2
1
3
3
2
0
0
2
13
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
0
0
0
1
0
0
9
3
1
0
0
14
inne
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
3
poprzednio pracujÄ…cy
36
48
65
109
60
49
50
48
71
44
31
39
650
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
1
2
0
1
1
2
1
1
0
1
1
0
11
dotychczas nie pracujÄ…cy
10
7
13
18
18
14
14
12
17
17
18
16
174
zamieszkali na wsi
20
22
37
60
33
25
30
22
32
25
14
13
333
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
4
7
14
12
11
8
5
2
6
4
3
2
78
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
8
5
11
6
7
7
4
6
5
7
7
7
80
Cudzoziemcy
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
do 25 r. Å¼ycia
11
16
21
16
21
15
11
14
17
21
18
13
194
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
3
4
3
4
3
4
3
2
3
1
5
3
38
długotrwale bezrobotne
13
17
25
60
22
28
20
13
30
17
9
8
262
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
3
4
3
6
2
4
2
1
3
4
0
2
34
powyżej 50 roku życia
6
7
15
47
7
12
15
2
17
10
10
7
155
bez kwalifikacji zawodowych
7
9
18
41
17
15
13
12
15
16
11
13
187
bez doświadczenia zawodowego
14
11
19
23
27
16
16
13
24
21
23
21
228
bez wykształcenia średniego
16
27
41
84
30
31
28
20
36
30
14
16
373
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
2
3
6
6
6
3
4
7
6
3
0
7
53
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
0
0
2
2
3
1
2
1
0
0
1
12
niepełnosprawni
3
4
5
8
4
5
5
0
3
4
2
3
46
rozpoczęcia szkolenia
0
0
29
13
10
20
20
10
20
40
25
0
187
rozpoczęcia stażu
2
12
15
9
2
20
14
12
18
5
8
9
126
rozpocz. przyg. zawod. w miejscu pracy
0
3
15
7
7
3
5
2
8
4
2
1
57
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
19
17
61
17
16
10
4
6
10
12
0
172
niepotwierdzenia gotowości do pracy
48
35
94
58
53
94
57
38
82
50
33
84
726
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
6
4
7
9
14
13
14
10
9
3
13
6
108
podjęcia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
7
ukończenia 60/65 lat
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
5
nabycia praw emeryt. lub rentowych
3
1
1
2
4
4
1
2
2
0
0
4
24
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
3
0
1
3
4
8
7
5
6
2
1
5
45
innych
37
18
22
38
30
39
30
28
31
48
15
14
350
Oferty pracy zgłoszone w m-cu sprawozd.
38
83
79
137
78
71
97
54
90
78
60
78
943
z tego
pracy subsydiowanej
0
69
51
116
53
44
51
24
48
29
23
27
535
z sektora publicznego
16
63
53
115
54
41
50
31
49
41
24
46
583
Oferty pracy w końcu m-ca sprawozdawczego
26
16
23
21
25
27
42
11
18
40
25
35
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
1679
1732
1627
1482
1468
1381
1396
1421
1346
1428
1588
1728
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
906
898
874
808
792
752
752
753
691
739
828
858
z prawem do zasiłku
262
279
265
232
233
227
223
229
212
236
265
308
poprzednio pracujÄ…cy
1362
1391
1331
1183
1148
1107
1111
1122
1080
1138
1243
1385
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
61
66
65
66
62
55
53
48
46
49
54
75
dotychczas nie pracujÄ…ce
317
341
296
299
320
274
285
299
266
290
345
343
zamieszkali na wsi
751
775
716
661
661
635
631
642
599
639
707
765
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
160
167
161
149
142
138
126
131
131
138
147
174
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
84
85
58
46
65
35
32
41
44
53
86
92
 
cudzoziemcy
8
7
6
5
3
3
4
3
3
3
4
3
do 25 r. Å¼ycia
257
280
230
240
261
205
224
252
217
240
289
307
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
35
38
27
33
37
17
12
16
15
25
43
39
 
długotrwale bezrobotne
897
890
882
766
749
715
699
707
685
697
724
784
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
222
221
220
157
150
145
145
144
145
142
152
150
powyżej 50 roku życia
491
506
497
426
427
416
398
402
387
405
430
468
bez kwalifikacji zawodowych
541
566
537
488
475
440
438
459
439
450
501
536
bez doświadczenia zawodowego
468
499
371
367
378
328
348
369
331
356
423
430
bez wykształcenia średniego
965
996
954
831
812
780
781
796
777
801
870
967
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
172
175
181
157
140
141
137
143
137
139
151
156
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
36
40
40
41
36
35
40
38
33
30
38
39
niepełnosprawni
113
117
116
94
98
100
87
88
91
83
91
100
Osoby poszukujÄ…ce pracy
53
55
54
52
53
49
48
47
44
47
41
44
w tym
kobiety
24
25
25
22
23
21
19
20
21
22
19
21
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu
27
29
29
28
29
26
25
25
23
25
20
20
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiÅ‚ku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego w miesiÄ…cu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
 
miejsca przygotowania zawodowego
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
 
prace społecznie użyteczne
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
dla niepełnosprawnych
3
0
0
0
0
0
1
0
0
3
2
0
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2008 roku
 
Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2008 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
256
279
230
240
261
205
224
252
217
240
289
307
25-34
432
444
420
399
368
349
366
356
336
371
421
454
35-44
284
280
265
231
221
224
223
231
226
225
246
274
45-54
525
534
519
448
461
445
432
431
428
434
469
511
55-59
154
165
162
138
134
137
132
131
119
135
137
158
60-64 lata
28
30
31
26
23
21
19
20
20
23
26
24
Wykształ-
cenie
wyższe
139
145
129
125
135
114
130
128
115
131
164
167
policelane i śr. zawod.
405
417
386
363
358
342
339
330
298
332
358
38
Å›rednie ogólnokszt.
171
175
158
163
163
145
146
167
156
164
196
206
Zasadnicze
423
429
400
347
334
325
331
333
335
345
375
424
gimnazjalne i poniżej
541
566
554
484
478
455
450
463
442
456
495
543
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
352
363
344
301
285
278
279
285
281
284
310
337
1-5
304
309
292
271
267
250
269
271
242
262
300
331
5-10
171
171
167
157
142
142
150
154
146
155
169
189
10-20
242
251
238
199
201
196
186
184
194
202
213
236
20-30
209
205
198
173
170
165
155
160
150
165
173
204
30 lat i więcej
85
94
92
82
83
76
72
68
67
70
78
88
bez stażu
316
339
296
299
320
274
285
299
266
290
345
343
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
251
200
157
157
164
149
172
160
170
234
292
269
1-3
439
465
339
259
250
243
256
274
253
277
354
494
3-6
296
368
420
364
351
268
234
247
229
222
249
252
6-12
213
221
229
267
277
312
345
343
314
301
287
279
12-24
210
210
218
191
187
180
170
181
168
183
182
203
pow. 24
270
268
264
244
239
229
219
216
212
211
224
231
OgóÅ‚em
 
1679
1732
1627
1482
1468
1381
1396
1421
1346
1428
1588
1728
 

 

 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2008 roku

 

 

Wyszczególnienie
KOBIETY 2008 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
152
157
136
140
152
124
132
147
120
131
171
 
25-34
283
265
263
248
231
229
237
217
203
226
247
 
35-44
161
158
155
136
123
127
123
129
118
115
128
 
45-54
272
278
276
246
249
236
226
225
220
234
246
 
55-59
38
40
44
38
37
36
34
34
30
33
36
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
87
87
75
74
78
70
81
77
64
76
98
 
policelane i śr. zawod.
257
258
250
239
237
225
224
220
196
213
234
 
Å›rednie ogólnokszt.
124
122
115
114
115
100
91
100
95
106
133
 
Zasadnicze
186
181
177
151
144
144
148
144
137
142
148
 
gimnazjalne i poniżej
252
250
257
230
218
213
208
212
199
202
215
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
213
212
206
184
174
173
171
169
169
170
192
 
1-5
170
161
163
153
150
139
142
137
117
129
138
 
5-10
84
83
87
76
64
69
71
77
68
77
82
 
10-20
117
116
115
100
96
91
89
88
89
90
92
 
20-30
80
74
73
70
67
69
63
67
63
70
76
 
30 lat i więcej
24
29
29
27
28
25
23
21
19
20
24
 
bez stażu
218
223
201
198
213
186
193
194
166
183
224
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
108
75
74
60
75
81
85
82
79
122
150
 
1-3
210
211
147
115
113
103
134
147
125
128
176
 
3-6
164
187
201
192
174
130
94
105
100
113
127
 
6-12
125
134
153
167
162
182
195
174
150
134
129
 
12-24
119
114
125
109
109
107
103
109
103
112
107
 
pow. 24
180
177
174
165
159
149
141
136
134
130
139
 
OgóÅ‚em
 
906
898
874
808
792
752
752
753
691
739
828
 
 

 

Nazwa dokumentu: 2008
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-02-07 08:13:14
Data udostępnienia informacji: 2008-02-07 08:13:14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-14 13:18:00

Wersja do wydruku...

corner   corner