logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


2008 ROK
WyszczegÃłlnienie
MiesiÄ…c
OgÃłÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
282
201
174
182
205
193
237
196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
po raz pierwszy
31
50
29
26
36
44
45
48
 
 
 
 
 
po raz kolejny
251
151
145
156
169
149
192
148
 
 
 
 
 
kobiety
128
79
82
71
102
103
129
103
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
94
85
23
30
47
43
46
48
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
237
145
136
127
136
139
169
135
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
12
7
2
6
3
6
8
3
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
45
56
38
55
69
54
68
61
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
94
85
69
86
82
70
85
80
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
18
16
18
16
17
18
9
13
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
19
29
19
26
32
28
30
31
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
1
0
0
0
0
0
1
1
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
59
64
48
48
67
51
74
67
 
 
 
 
 
ktÃłre ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
9
17
8
13
12
9
15
14
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
118
60
83
57
67
61
84
62
 
 
 
 
 
kobiety, ktÃłre nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
20
13
13
7
10
9
11
10
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
71
45
34
36
39
44
38
28
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
96
65
57
66
64
70
64
59
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
82
77
47
60
78
61
84
77
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
173
108
105
104
98
96
102
80
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
25
15
21
12
11
17
15
18
 
 
 
 
 
ktÃłre po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
7
6
6
12
3
3
7
1
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
12
15
12
11
15
19
10
6
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
145
148
279
327
219
280
222
171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
55
87
106
137
118
143
129
102
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
73
61
128
141
82
96
89
69
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
29
35
95
35
39
101
52
35
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
36
30
43
107
38
55
56
24
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
67
67
91
173
84
95
100
54
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogÃłÅ‚em
46
55
78
127
78
63
64
60
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
46
52
63
69
64
48
49
44
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
24
27
35
31
27
23
30
23
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
20
22
37
30
27
18
25
20
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
11
16
21
13
17
15
11
10
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
6
4
15
15
3
8
10
2
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
13
16
25
20
14
17
11
5
 
 
 
 
 
subsydiowanej
0
3
15
58
14
15
15
16
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
0
1
8
17
7
7
6
10
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
0
0
12
30
6
7
5
2
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
0
0
3
3
4
0
0
4
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
0
3
8
32
4
4
5
0
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
0
1
7
40
8
11
9
5
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
0
3
15
29
9
13
10
4
 
 
 
 
 
robÃłt publicznych
0
0
0
29
2
0
1
0
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
0
0
0
0
2
1
3
3
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztÃłw zatrudn. bezrobotn.
0
0
0
0
1
0
0
9
 
 
 
 
 
inne
0
0
0
0
0
1
1
0
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
36
48
65
109
60
49
50
48
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
1
2
0
1
1
2
1
1
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
10
7
13
18
18
14
14
12
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
20
22
37
60
33
25
30
22
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
4
7
14
12
11
8
5
2
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
8
5
11
6
7
7
4
6
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
0
0
1
2
0
0
0
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
11
16
21
16
21
15
11
14
 
 
 
 
 
ktÃłre ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
3
4
3
4
3
4
3
2
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
13
17
25
60
22
28
20
13
 
 
 
 
 
kobiety, ktÃłre nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
3
4
3
6
2
4
2
1
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
6
7
15
47
7
12
15
2
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
7
9
18
41
17
15
13
12
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
14
11
19
23
27
16
16
13
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
16
27
41
84
30
31
28
20
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
2
3
6
6
6
3
4
7
 
 
 
 
 
ktÃłre po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
0
0
2
2
3
1
2
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
3
4
5
8
4
5
5
0
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
0
29
13
10
20
20
10
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
2
12
15
9
2
20
14
12
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. w miejscu pracy
0
3
15
7
7
3
5
2
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
19
17
61
17
16
10
4
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
48
35
94
58
53
94
57
38
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
6
4
7
9
14
13
14
10
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
0
1
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
3
1
1
2
4
4
1
2
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
3
0
1
3
4
8
7
5
 
 
 
 
 
innych
37
18
22
38
30
39
30
28
 
 
 
 
 
Oferty pracy zgłoszone w m-cu sprawozd.
38
83
79
137
78
71
97
54
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
0
69
51
116
53
44
51
24
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
16
63
53
115
54
41
50
31
 
 
 
 
 
Oferty pracy w końcu m-ca sprawozdawczego
26
16
23
21
25
27
42
11
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
1679
1732
1627
1482
1468
1381
1396
1421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
906
898
874
808
792
752
752
753
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
262
279
265
232
233
227
223
229
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
1362
1391
1331
1183
1148
1107
1111
1122
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
61
66
65
66
62
55
53
48
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
317
341
296
299
320
274
285
299
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
751
775
716
661
661
635
631
642
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
160
167
161
149
142
138
126
131
 
 
 
 
 
z
 
ogÃł-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
84
85
58
46
65
35
32
41
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
8
7
6
5
3
3
4
3
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
257
280
230
240
261
205
224
252
 
 
 
 
ktÃłre ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
35
38
27
33
37
17
12
16
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
897
890
882
766
749
715
699
707
 
 
 
 
kobiety, ktÃłre nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
222
221
220
157
150
145
145
144
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
491
506
497
426
427
416
398
402
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
541
566
537
488
475
440
438
459
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
468
499
371
367
378
328
348
369
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
965
996
954
831
812
780
781
796
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
172
175
181
157
140
141
137
143
 
 
 
 
ktÃłre po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
36
40
40
41
36
35
40
38
 
 
 
 
niepełnosprawni
113
117
116
94
98
100
87
88
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
53
55
54
52
53
49
48
47
 
 
 
 
w tym
kobiety
24
25
25
22
23
21
19
20
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu
27
29
29
28
29
26
25
25
 
 
 
 
Cudzoziemcy z krajÃłw UE z prawem do zasiÅ‚ku
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego w miesiÄ…cu
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
Oferty         z ogÃłÅ‚em
staże
0
0
0
0
0
3
0
0
 
 
 
 
 
miejsca przygotowania zawodowego
0
2
0
0
0
0
1
0
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
4
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
3
0
0
0
0
0
1
0
 
 
 
 
 
dla osÃłb w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2008 roku
WyszczegÃłlnienie
OGÃśÅEM 2008 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
256
279
230
240
261
205
224
252
 
 
 
 
25-34
432
444
420
399
368
349
366
356
 
 
 
 
35-44
284
280
265
231
221
224
223
231
 
 
 
 
45-54
525
534
519
448
461
445
432
431
 
 
 
 
55-59
154
165
162
138
134
137
132
131
 
 
 
 
60-64 lata
28
30
31
26
23
21
19
20
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
wyższe
139
145
129
125
135
114
130
128
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
405
417
386
363
358
342
339
330
 
 
 
 
Å›rednie ogÃłlnokszt.
171
175
158
163
163
145
146
167
 
 
 
 
Zasadnicze
423
429
400
347
334
325
331
333
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
541
566
554
484
478
455
450
463
 
 
 
 
Staż pracy ogÃłÅ‚em
do 1 roku
352
363
344
301
285
278
279
285
 
 
 
 
1-5
304
309
292
271
267
250
269
271
 
 
 
 
5-10
171
171
167
157
142
142
150
154
 
 
 
 
10-20
242
251
238
199
201
196
186
184
 
 
 
 
20-30
209
205
198
173
170
165
155
160
 
 
 
 
30 lat i więcej
85
94
92
82
83
76
72
68
 
 
 
 
bez stażu
316
339
296
299
320
274
285
299
 
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
251
200
157
157
164
149
172
160
 
 
 
 
1-3
439
465
339
259
250
243
256
274
 
 
 
 
3-6
296
368
420
364
351
268
234
247
 
 
 
 
6-12
213
221
229
267
277
312
345
343
 
 
 
 
12-24
210
210
218
191
187
180
170
181
 
 
 
 
pow. 24
270
268
264
244
239
229
219
216
 
 
 
 
OgÃłÅ‚em
 
1679
1732
1627
1482
1468
1381
1396
1421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2008 roku
WyszczegÃłlnienie
KOBIETY 2008 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
152
157
136
140
152
124
132
147
 
 
 
 
25-34
283
265
263
248
231
229
237
217
 
 
 
 
35-44
161
158
155
136
123
127
123
129
 
 
 
 
45-54
272
278
276
246
249
236
226
225
 
 
 
 
55-59
38
40
44
38
37
36
34
34
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
87
87
75
74
78
70
81
77
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
257
258
250
239
237
225
224
220
 
 
 
 
Å›rednie ogÃłlnokszt.
124
122
115
114
115
100
91
100
 
 
 
 
Zasadnicze
186
181
177
151
144
144
148
144
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
252
250
257
230
218
213
208
212
 
 
 
 
Staż pracy ogÃłÅ‚em
do 1 roku
213
212
206
184
174
173
171
169
 
 
 
 
1-5
170
161
163
153
150
139
142
137
 
 
 
 
5-10
84
83
87
76
64
69
71
77
 
 
 
 
10-20
117
116
115
100
96
91
89
88
 
 
 
 
20-30
80
74
73
70
67
69
63
67
 
 
 
 
30 lat i więcej
24
29
29
27
28
25
23
21
 
 
 
 
bez stażu
218
223
201
198
213
186
193
194
 
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
108
75
74
60
75
81
85
82
 
 
 
 
1-3
210
211
147
115
113
103
134
147
 
 
 
 
3-6
164
187
201
192
174
130
94
105
 
 
 
 
6-12
125
134
153
167
162
182
195
174
 
 
 
 
12-24
119
114
125
109
109
107
103
109
 
 
 
 
pow. 24
180
177
174
165
159
149
141
136
 
 
 
 
OgÃłÅ‚em
 
906
898
874
808
792
752
752
753
 
 
 
 
 
 

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-02-07 08:13:14
Data udostępnienia informacji: 2008-02-07 08:13:14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-10 10:03:02

Wersja do wydruku...

corner   corner