logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYKAZ PRACODAWCÃśW, Z KTÃśRYMI ZAWARTO UMOWY W ZAKRESIE INSTRUMENTÃśW RYNKU PRACY W 2007 ROKU
Styczeń 2007
Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
Dom Pomocy Społecznej ?Rokitnik? w Białowieży
Prace interwencyjne
1
2
Szkoła Podstawowa w Czeremsze
Prace interwencyjne
1
3
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
4
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Prace interwencyjne
1
5
UrzÄ…d Skarbowy w HajnÃłwce
Staż
1
                                                                                                      
                                                                                                          
 
 
 
Luty 2007
Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
SP ZOZ w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
2
2
Powiatowy OÅ›rodek Dokumentacji Geodezyjnej, Kartograficznej w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
3
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi
Prace interwencyjne
1
4
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
1
5
Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze
Staż
1
6
SP ZOZ w HajnÃłwce
Staż
3
7
Urząd Gminy Białowieża
Staż
3
8
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi
Staż
1
9
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Staż
2
10
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w HajnÃłwce
Staż
1
11
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Staż
1
12
Urząd Gminy Czyże
Staż
1
13
P.H.U. ?SOBEX-NOWY?
K.Bednarz w HajnÃłwce
Staż
1
14
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w HajnÃłwce
Staż
1
15
?SPOŁEM? PSS w HajnÃłwce
Staż
3
16
Starostwo Powiatowe
w HajnÃłwce
Staż
3
17
ZakÅ‚ad Komunikacji Miejskiej w HajnÃłwce
Staż
1
18
PUP w HajnÃłwce
Staż
1
19
Białowieski Park Narodowy
Przygotowanie zawodowe
1
                                                                                                      
                                                                         
                                                    Marzec 2007
Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
19
2
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
4
3
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
9
4
ZarzÄ…d DrÃłg Powiatowych w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
7
5
Urząd Gminy Białowieża
Prace interwencyjne
4
6
Komenda Powiatowa Policji w HajnÃłwce
Staż
2
7
UrzÄ…d Skarbowy w HajnÃłwce
Staż
1
8
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Staż
1
9
Cech RzemiosÅ‚ RÃłÅ¼nych i PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci w HajnÃłwce
Staż
2
10
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
2
11
UrzÄ…d Gminy w HajnÃłwce
Staż
1
12
Podlaska Izba Rolnicza w Choroszczy
Staż
1
13
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
14
Urząd Gminy Czyże
Staż
1
15
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Staż
1
16
SP ZOZ w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
17
Urząd Gminy Białowieża
Przygotowanie zawodowe
1
18
OkrÄ™gowa SpÃłÅ‚dzielnia Mleczarska w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
1
                                                                                                      
                    

KwiecieÅ„ 2007                                             

 
Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Prace interwencyjne
4
2
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
5
3
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
2
4
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
3
5
Gminny OÅ›rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
Prace interwencyjne
4
6
?TRAFFIC? K. Popławski
w Białymstoku
Staż
1
7
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
2
8
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w HajnÃłwce 
Staż
1
9
PHUP ? KAMA M.J. Trzeszczkowski w Bielsku Podlaskim
Staż
1
10
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Staż
1
11
?RUNO? Sp. z o.o
w HajnÃłwce
Staż
1
12
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
4
13
SÄ…d Rejonowy
 w Bielsku Podlaskim
Staż
2
14
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Przygotowanie zawodowe
10
15
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
5
16
?RUNO? Sp. z o.o
w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
5
17
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Przygotowanie zawodowe
2
 
 
 
 
        
Maj 2007
Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
2
Urząd Gminy Białowieża
Prace interwencyjne
1
3
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
2
4
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
5
Miejska Biblioteka Publiczna w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
6
SP ZOZ w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
5
7
Hajnowski Dom Kultury w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
3
8
Nasycalnia PodkÅ‚adÃłw w Czeremsze PrzedsiÄ™biorstwo PaÅ„stwowe  
Prace interwencyjne
1
9
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
1
10
PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ug Komunalnych Sp. z o.o
w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
5
11
UrzÄ…d Gminy HajnÃłwka
Prace interwencyjne
1
12
Powiatowy UrzÄ…d Pracy
 w HajnÃłwce
Staż
1
13
Komenda Powiatowej Policji
 w HajnÃłwce
Staż
2
14
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży
Staż
3
15
PPHU ?Olga? Sławomir Bołtromiuk, Lipiny
Staż
1
16
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
17
UrzÄ…d Skarbowy w HajnÃłwce
Staż
2
18
SP ZOZ w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
4
19
SpÃłÅ‚dzielnia Mieszkaniowa w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
4
20
Urząd Gminy Czyże
Przygotowanie zawodowe
2
21
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Przygotowanie zawodowe
5
22
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
Przygotowanie zawodowe
2
                                          
 
                          

Czerwiec 2007

Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
2
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży
Prace interwencyjne
3
3
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
1
4
Hajnowski Dom Kultury
w HajnÃłwce
Staż
3
5
Urząd Gminy Czyże
Staż
1
6
Bank SpÃłÅ‚dzielczy w HajnÃłwce
Staż
1
7
PKO BP S.A. ROD w HajnÃłwce
Staż
1
8
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
2
9
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dubiczach Cerkiewnych
Staż
1
10
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
2
11
Prokuratura Okręgowa
 w BiaÅ‚ymstoku
Staż
2
12
Starostwo Powiatowe
w HajnÃłwce
Staż
1
13
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
w HajnÃłwce
Staż
1
14
Komenda Powiatowej Policji
 w HajnÃłwce
Staż
1
 

 

Lipiec 2007

Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Prace interwencyjne
2
2
PHU „TOM” Tomasz Kozłowski
w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
2
3
UrzÄ…d Gminy w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
4
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
5
„SPOŁEM” PSS w HajnÃłwce
Staż
3
6
Przedsiębiorstwo „Dom Książki”
w Białymstoku
Staż
2
7
PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku
Staż
1
8
P.H.U. „AMBASADOR”
R.W. Orzechowski w HajnÃłwce
Staż
2
9
OkrÄ™gowa SpÃłÅ‚dzielnia Mleczarska w HajnÃłwce
Staż
1
10
Bank SpÃłÅ‚dzielczy w Narwi
Staż
1
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 w Czeremsze
Staż
1
11
Starostwo Powiatowe
w HajnÃłwce
Staż
2
12
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Staż
1
13
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dubiczach Cerkiewnych
Staż
1
14
Zajazd „Bronuszka”
G.A. Orzechowska w HajnÃłwce
Staż
1
15
Komenda Powiatowa Policji
w HajnÃłwce
Staż
1
 

Sierpień 2007
Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
ZarzÄ…d DrÃłg Powiatowych
 w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
4
2
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
1
3
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
1
4
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
4
5
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
1
6
SÄ…d Rejonowy
w Bielsku Podlaskim
Staż
1
7
PUP w HajnÃłwce
Staż
1
8
Gminna Biblioteka Publiczna
 w Czeremsze
Staż
1
9
SP ZOZ w HajnÃłwce
Staż
2
10
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
5
11
Stowarzyszenie SamorzÄ…dÃłw Euroregionu „Puszcza BiaÅ‚owieska” w HajnÃłwce
Staż
1
12
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w HajnÃłwce
Staż
1
13
„SPOŁEM” PSS w HajnÃłwce
Staż
2
14
ZUS Odział w Białymstoku
Staż
1
15
„RUNO” SP z o.o w HajnÃłwce
Staż
1
16
P.H.U „Sobex- Nowy”
 w HajnÃłwce
Staż
2
17
Starostwo Powiatowe
w HajnÃłwce
Staż
1
18
UrzÄ…d Gminy HajnÃłwka
Staż
3
19
Hajnowski Dom Kultury
 w HajnÃłwce
Staż
2
20
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
3
21
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
1
22
Bank BPH SpÃłÅ‚ka Akcyjna 
w Krakowie
Staż
1
23
ZDZ w BiaÅ‚ymstoku OKZ 
w HajnÃłwce
Staż
1
24
Prokuratura Okręgowa
w Białymstoku
Staż
2
25
SpÃłÅ‚dzielnia Mieszkaniowa
w HajnÃłwce
Staż
1
26
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Przygotowanie zawodowe
7
27
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Przygotowanie zawodowe
5
28
Gminna Biblioteka Publiczna
 w Dubiczach Cerkiewnych
Przygotowanie zawodowe
1
29
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
2
                                                                                                    

Wrzesień 2007

 

Lp.

 

 

 

 

 Nazwa Pracodawcy

 

 

 

 

Wskazanie instrumentu rynku pracy

 

 

 

 

Liczba utworzonych miejsc pracy

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Urząd Gminy Białowieża

 

 

 

 

Prace interwencyjne

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

UrzÄ…d Gminy Narewka

 

 

 

 

Prace interwencyjne

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

SP ZOZ w HajnÃłwce 

 

 

 

 

Prace interwencyjne

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka

 

 

 

 

Prace interwencyjne

 

 

 

 

20

 

 

 

 

5

 

 

 

 

UrzÄ…d Gminy Czeremcha

 

 

 

 

Prace interwencyjne

 

 

 

 

2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

UrzÄ…d Gminy Narew

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Komenda Powiatowa PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w HajnÃłwce 

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

8

 

 

 

 

UrzÄ…d Skarbowy w HajnÃłwce 

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

3

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Cech RzemiosÅ‚ RÃłÅ¼nych i PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci w HajnÃłwce

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

10

 

 

 

 

„SPOŁEM” PSS w HajnÃłwce

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

11

 

 

 

 

UrzÄ…d Gminy Czeremcha

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w HajnÃłwce

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Powiatowy OÅ›rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w HajnÃłwce

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

14

 

 

 

 

UrzÄ…d Gminy Narewka

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

15

 

 

 

 

ZakÅ‚ad Badania SsakÃłw Polskiej Akademii Nauk w BiaÅ‚owieży

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

16

 

 

 

 

Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w HajnÃłwce

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Urząd Gminy Czyże

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

18

 

 

 

 

P.P.H.U. „OLGA” SÅ‚awomir BoÅ‚tromiuk w HajnÃłwce

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

19

 

 

 

 

NadzÃłr Budowlany Wykonywanie MaÅ‚ej Architektury w HajnÃłwce

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

20

 

 

 

 

SÄ…d Rejonowy

 

 

 

 

w Bielsku Podlaskim

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

2

 

 

 

 

21

 

 

 

 

UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach

 

 

 

 

Staż

 

 

 

 

1

 

 

 

 

22

 

 

 

 

Hajnowski Dom Kultury

 

 

 

 

 w HajnÃłwce

 

 

 

 

Przygotowanie zawodowe

 

 

 

 

3

 

 

 

 

23

 

 

 

 

UrzÄ…d Gminy Czeremcha

 

 

 

 

Przygotowanie zawodowe

 

 

 

 

1

 

 

 

 

24

 

 

 

 

UrzÄ…d Gminy HajnÃłwka

 

 

 

 

Przygotowanie zawodowe

 

 

 

 

3

 

 

 

 

25

 

 

 

 

UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne

 

 

 

 

Przygotowanie zawodowe

 

 

 

 

11

 

 

 

 

26

 

 

 

 

SpÃłÅ‚dzielnia Mieszkaniowa

 

 

 

 

 w HajnÃłwce

 

 

 

 

Przygotowanie zawodowe

 

 

 

 

10

 

 

 

 

27

 

 

 

 

ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w HajnÃłwce

 

 

 

 

Przygotowanie zawodowe

 

 

 

 

2

 

 

 

 

28

 

 

 

 

SP ZOZ w HajnÃłwce

 

 

 

 

Przygotowanie zawodowe

 

 

 

 

3

 

 

 

 

29

 

 

 

 

UrzÄ…d Gminy Narewka

 

 

 

 

Przygotowanie zawodowe

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Październik 2007

 

 

 

Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
2
2
„SPOŁEM” PSS w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
2
3
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
5
4
UrzÄ…d Gminy HajnÃłwka
Prace interwencyjne
1
5
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
2
6
Komenda Powiatowa Policji
w HajnÃłwce
Staż
2
7
PKO BP S.A. Regionalny Oddział Detaliczny w Białymstoku
Staż
1
8
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
w HajnÃłwce
Staż
1
9
ZUS OdziaÅ‚ WojewÃłdzki
w Białymstoku
Staż
1
10
„METPAW” P. Szatyłowicz w Kleszczelach
Staż
1
11
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
3
12
Bank SpÃłÅ‚dzielczy w Narwi
Staż
1
13
SP ZOZ w HajnÃłwce
Staż
1
14
UrzÄ…d Skarbowy w HajnÃłwce
Staż
2
15
SP ZOZ w HajnÃłwce
Przygotowanie zawodowe
2
 
 
Listopad 2007
Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
Urząd Gminy Białowieża
Prace interwencyjne
2
2
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
1
3
SP ZOZ w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
4
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
2
5
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Prace interwencyjne
1
6
„METALOWY” B. Kozłowski
Bielsk Podlaski
Staż
1
7
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
4
8
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
1
9
HDK w HajnÃłwce
Staż
1
10
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Staż
2
11
ARiMR POR Łomża
Staż
2
12
Powiatowa Stacja Sanitarno “Epidemiologiczna w HajnÃłwce
Staż
1
13
„SPOŁEM” PSS w HajnÃłwce
Staż
1
                                                                                                    
                                                     
Grudzień 2007
Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
1
2.
UrzÄ…d Gminy HajnÃłwka
Prace interwencyjne
1
3.
HDK w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
4.
Kancelaria Notarialna S.C. Stefan Wasiluk, Marek Wasiluk w HajnÃłwce
Prace interwencyjne
1
5.
Szkoła Podstawowa w Czeremsze
Prace interwencyjne
1
6.
Starostwo Powiatowe                   w HajnÃłwce
Staż
3
7.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
1
8.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
2
9.
HDK w HajnÃłwce
Staż
2
10.
UrzÄ…d Miasta HajnÃłwka
Staż
3
11.
Urząd Gminy Czyże
Staż
1
12.
Komenda Powiatowa Policji       w HajnÃłwce
Staż
2
13.
„SPOŁEM” PSS w HajnÃłwce
Staż
2
14.
NarwiaÅ„ski OÅ›rodek Kultury      w Narwi
Staż
1
                                                              
 
 

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-20 11:47:57
Data udostępnienia informacji: 2007-02-20 11:47:57
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 11:32:16

Wersja do wydruku...

corner   corner