logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiatowy UrzÄ…d Pracy
w HajnÃłwce
HajnÃłwka dnia 22.09.2006r.
 
 
Rozstrzygnięcie protestu
 
 
Na podstawie art. 183 Prawa ZamÃłwieÅ„ Publicznych, po rozpatrzeniu protestu wniesionego  w dniu 06.09.2006r. przez „PERFECT” Krzywisz sp. j. w Warszawie
 
- Oddalam protest
 
Uzasadnienie
 
Protest nie zasługuje na uwzględnienie z tej przyczyny, że :
ZamawiajÄ…cy ustaliÅ‚ termin skÅ‚adania ofert od dnia 25.08.2006r. do dnia 11.09.2006r. Jest to termin 17-dniowy. ZostaÅ‚ on zatem okreÅ›lony zgodnie z art. 43 Prawa ZamÃłwieÅ„ Publicznych. W zwiÄ…zku z tym oferenci nie zostali pozbawieni możliwoÅ›ci zÅ‚ożenia zapytaÅ„ do treÅ›ci SIWZ.
Brak jest także sprzeczności między ogłoszeniem o przetargu a warunkami zawartymi w SIWZ, gdyż oba dotyczą szkolenia: Pracownik ochrony fizycznej I stopnia.
Kwestia zorganizowania szkolenia, egzaminu i uzyskania licencji zawarta w SIWZ zostaÅ‚y zamieszczone w tym celu, gdyż jednostka szkolÄ…ca ma za zadanie oprÃłcz sensu stricte przeprowadzenia w/w szkolenia, rÃłwnież pomoc w skompletowaniu dokumentÃłw uczestnikÃłw, opÅ‚aceniu kosztÃłw uzyskania licencji (stosowny zapis w § 4 ust.9 umowy).
W takim wypadku ZamawiajÄ…cy pod pojÄ™ciem szkolenia rozumie rÃłwnież inne czynnoÅ›ci. Jest to pojÄ™cie szkolenia tzw. pojÄ™cie szersze, a nie wÄ…skie.
Należy nadmienić, że skarżący przy poprzednich przetargach organizowanych przez Zamawiającego nie zgłaszał zastrzeżeń do zakresu przedmiotu szkolenia.
Termin uzyskania licencji musiaÅ‚ zostać zapisany w SIWZ, gdyż zamawiajÄ…cy refunduje wykonawcy koszty opÅ‚at za licencjÄ™. Termin prawie miesiÄ™czny jest odpowiedni na zorganizowanie egzaminu. Termin ten mÃłgÅ‚by być oczywiÅ›cie dÅ‚uższy, gdyby nie fakt zbliżajÄ…cego siÄ™ koÅ„ca roku kalendarzowego, okresu Å›wiÄ…tecznego oraz co najważniejsze zakoÅ„czenia roku budżetowego. ZamawiajÄ…cy jest bowiem jednostkÄ… budżetowÄ….
§ 6 ust. 2 wzoru umowy zostaÅ‚ przez wnoszÄ…cego protest źle zinterpretowany. Na podstawie tego przepisu wykonawca nie zostaje pozbawiony wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia uczestnika, lecz jedynie nie zostanie wykonawcy zrefundowany koszt, ktÃłrego nie poniÃłsÅ‚ na uzyskanie licencji.
 
Pouczenie
 
Od niniejszego rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.
 
 
 
 
                                                                                                          ZastÄ™pca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w HajnÃłwce
Marek Roszczenko
 
 
 

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-11-03 15:28:12
Data udostępnienia informacji: 2006-11-03 15:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 15:41:36

Wersja do wydruku...

corner   corner