logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2003 roku

 

MiesiÄ…c

Liczba bezrobotnych

Stopa bezrobocia

ogÃłÅ‚em

kobiet

z

prawem

do zasiłku

zwolnion.

 z przycz.

zakł.pracy

absolw.

zam.

na wsi

niepełno

-sprawni

w wieku 18-44 lat

pozost.

bez

pracy

ponad

12 m-cy

styczeń

3027

1442

422

290

146

1308

104

2228

1418

11,2

luty

3016

1416

397

277

148

1307

104

2219

1423

11,2

marzec

3066

1425

392

279

176

1321

95

2261

1428

11,3

kwiecień

2911

1358

327

258

149

1241

99

2150

1391

10,8

maj

2803

1335

331

255

129

1195

102

2055

1353

10,4

czerwiec

2668

1316

293

251

66

1133

103

1937

1336

10,0

lipiec

2607

1304

279

256

89

1103

100

1897

1307

9,8

sierpień

2543

1314

271

248

107

1075

91

1835

1275

9,6

wrzesień

2473

1275

277

222

97

1045

101

1778

1217

9,3

październik

2417

1253

285

217

86

1028

102

1734

1190

9,1

listopad

2540

1265

292

219

121

1100

108

1828

1199

9,6

grudzień

2572

1296

309

224

138

1130

108

1851

1188

9,7

 

 PRZECIWDZIAŁANIE  BEZROBOCIU  W 2003 roku

 

WyszczegÃłlnienie
MiesiÄ…c
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Oferty pracy

OgÃłÅ‚em ofert pracy

33

43

40

94

53

47

139

72

87

94

26

34

 

z tego

dla niepełnosprawnych

6

2

1

0

3

0

2

2

1

2

3

1

dla absolwentÃłw

6

6

23

4

1

2

52

51

37

49

5

8

subsydiowanej

5

8

20

70

15

20

102

63

74

90

15

12

z sektora publicznego

8

7

23

48

20

7

69

47

47

62

2

9

Podjęcia pracy

OgÃłÅ‚em

75

93

91

123

126

119

150

121

153

130

90

90

z tego

niesubsydiowanej

73

91

88

79

90

98

107

95

97

90

77

83

subsydiowanej

2

2

3

44

36

21

43

26

56

40

13

7

z tego

w

ra-

mach

prac interwencyjnych

1

2

3

44

36

21

21

7

43

23

11

4

z tego

absolwenci

0

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

osoby w wieku 18-24 lata

0

0

0

8

6

3

9

1

3

4

4

3

robÃłt publicznych

1

0

0

0

0

0

20

15

1

0

0

0

z tego

absolwenci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

osoby w wieku 18-24 lata

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

z tyt. udziel. pożyczki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

z tego

absolwenci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

osoby w wieku 18-24 lata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

umÃłw absolwenckich

0

0

0

0

0

0

2

4

12

2

1

3

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

0

0

0

0

0

0

1

1

8

2

1

3

programÃłw specjaln.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

1

0

z tego

osoby w wieku 18-24 lata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

1

0

Szkolenia

ogÃłÅ‚em

0

0

0

0

0

25

0

20

0

48

25

28

z tego

absolwenci

0

0

0

0

0

4

0

0

0

23

8

5

osoby w wieku 18-24 lata

0

0

0

0

0

23

0

8

0

31

13

15

Staże

ogÃłÅ‚em

0

1

20

1

1

0

43

22

53

42

5

3

 

osoby w wieku 18-24 lata

0

1

14

0

1

0

42

22

53

42

5

3

 

 BILANS BEZROBOTNYCH

 

WyszczegÃłlnienie
MiesiÄ…c
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bezrobotni zarejestrowani

OgÃłÅ‚em

286

201

249

166

194

165

287

230

271

321

290

284

 

 

 

 

 

 

z tego

absolwenci

42

32

68

23

21

40

98

62

74

102

69

62

osoby w wieku 18-24 lata

115

81

112

57

57

69

139

105

140

167

135

126

po raz pierwszy

83

47

43

39

39

49

110

81

103

84

65

54

z tego

absolwenci

22

16

10

9

6

28

76

53

60

47

26

15

osoby w wieku 18-24 lata

45

32

29

20

19

32

78

65

81

68

48

32

po raz kolejny(od 1990 r.)

203

154

206

127

155

116

177

149

168

237

225

230

z tego

absolwenci

20

16

58

14

15

12

22

9

14

55

43

47

osoby w wieku 18-24 lata

70

49

83

37

38

37

61

40

59

99

87

94

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych

OgÃłÅ‚em

156

212

199

321

302

300

348

294

341

377

167

252

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego

podjęcia pracy

75

93

91

123

126

119

150

121

153

130

90

90

z tego

absolwenci

10

8

13

13

14

5

11

10

24

17

9

20

osoby w wieku 18-24 lata

26

30

31

32

43

37

61

33

38

38

33

43

stażu

0

1

20

1

1

0

43

22

53

42

5

3

szkolenia

0

0

0

0

0

25

0

20

0

48

25

28

niepotwierdzenia gotowości

do podjęcia pracy

61

88

61

163

149

134

132

102

106

124

 36

102

dobrowolnej rezygnacji ze

 statusu bezrobotnego

9

7

13

12

6

9

7

15

11

9

4

7

podjęcia nauki

0

1

0

0

0

0

0

0

1

6

0

0

ukończenia 60/65 lat

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych

lub rentowych

2

3

6

5

2

1

1

1

1

1

0

2

nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

innych

9

18

8

17

18

12

15

13

16

17

7

20

 STRUKTURA BEZROBOCIA W 2003 roku

 

WyszczegÃłlnienie

 2003 r.

I

II

III

IV

V

VI

VII

XIII

IX

X

XI

XII

Wiek

15-17

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

18-24

762

747

782

714

666

598

582

574

568

540

598

607

25-34

755

768

777

755

724

697

691

666

633

632

647

647

35-44

711

704

702

681

665

642

624

595

577

562

583

597

45-54

701

697

701

667

657

635

618

615

600

588

612

618

55-59

80

83

85

79

75

80

77

79

80

84

87

87

60-64 lata

18

17

19

15

16

16

15

14

14

11

13

16

Wykształ-

cenie

wyższe

127

135

146

138

135

137

161

158

135

126

132

137

policelane i śr. zawod.

773

762

786

736

700

680

664

652

613

587

625

650

Å›rednie ogÃłlnokszt.

220

215

219

206

193

191

183

191

192

193

205

208

zasadnicze

970

954

963

933

897

822

795

753

746

728

765

767

gimnazjalne i poniżej

937

950

952

898

878

838

804

789

787

783

813

810

Staż pracy ogÃłÅ‚em

do 1 roku

1024

1016

1001

948

912

878

836

796

773

762

772

779

1-5

429

419

429

413

391

384

364

350

334

338

353

352

5-10

234

241

241

240

228

215

204

205

195

196

204

208

10-20

374

364

369

355

352

339

337

333

337

332

346

345

20-30

283

280

286

277

269

257

255

248

231

217

237

245

30 lat i więcej

29

31

31

28

33

34

35

34

34

33

32

34

bez stażu

654

665

709

650

618

561

576

577

569

539

596

609

Czas

pozost.

bez pracy

w mies.

do 1

267

213

206

156

181

164

186

201

257

242

278

264

1-3

443

463

454

373

294

261

289

300

294

326

400

438

3-6

438

475

506

484

453

401

326

286

254

264

291

344

6-12

461

442

472

507

522

506

499

481

451

395

372

338

12-24

580

572

580

541

515

504

488

459

425

389

404

404

pow. 24

838

851

848

850

838

832

819

816

792

801

795

784

OgÃłÅ‚em,

w tym:

3027

3016

3066

2911

2803

2668

2607

2543

2473

2417

2540

2572

 

 

Absol-wenci

 

ogÃłÅ‚em

146

148

176

149

129

66

89

107

97

86

121

138

(z tego

ze szkÃłÅ‚)

wyższych

38

47

48

38

35

29

36

37

29

23

30

34

pol. i śr. zawod.

60

58

81

68

54

23

37

50

38

33

43

55

liceÃłw ogÃłln.

28

24

26

19

16

10

10

16

19

20

26

29

zasad. zawod.

20

19

21

24

24

4

6

4

11

10

22

20

Niepełno-

sprawni

ogÃłÅ‚em

104

104

95

99

102

103

100

91

101

102

108

108

z tego, kobiety

49

44

37

42

41

43

41

40

46

47

46

47

Z prawem do zasiłku

ogÃłÅ‚em

422

397

392

327

331

293

279

271

277

285

292

309

z tego, kobiety

113

109

110

104

106

97

99

109

104

113

99

102

Zamiesz. na wsi

ogÃłÅ‚em

1308

1307

1321

1241

1195

1133

1103

1075

1045

1028

1100

1130

z tego, kobiety

552

537

551

511

504

168

502

509

497

497

506

523

 

w przekroju miast i gmin (31.12.2003 r.):

Miasto (m),

gmina (g)

Liczba bezrobotnych

ogÃłÅ‚em

kobiet

z prawem

do zasiłku

zwolnion.

 z przycz.

zakł.pracy

absolw.

w wieku 18-44 lat

pozost. bez pracy

 ponad

 12 m-cy

m. HajnÃłwka

1373

745

167

119

70

959

593

m. Kleszczele

69

28

10

6

5

46

32

g. Białowieża

118

39

0

7

2

86

49

g. Czeremcha

207

110

13

29

16

163

118

g. Czyże

53

26

7

1

3

45

24

g. Dubicze Cerk.

86

28

7

4

4

73

45

g. HajnÃłwka

188

91

25

19

8

144

89

g. Kleszczele

75

22

11

13

4

52

40

g. Narew

177

87

30

15

9

122

93

g. Narewka

226

120

39

11

17

161

105

OgÃłÅ‚em

2572

1296

309

224

138

1851

1188

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-05-25 12:16:46
Data udostępnienia informacji: 2005-05-25 12:16:46
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-25 12:29:10

Wersja do wydruku...

corner   corner