logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Powiatowy UrzÄ…d Pracy
        w Hajnówce
 Hajnówka, 2010.10.21
 OA-2231-1/1/10
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym o wartoÅ›ci mniejszej niż kwoty okreÅ›lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  Prawo zamówieÅ„ publicznych
na wyłonienie dostawcy
na wykonanie i dostawÄ™ umeblowania
do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w Hajnówce
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówieÅ„ publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)    z a w i a d a m i a m,    że w prowadzonym postÄ™powaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego (ogÅ‚oszenie z dnia 27.09.2010 r.) na wyÅ‚onienie dostawcy na wykonanie i dostawÄ™ umeblowania do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym UrzÄ™dzie Pracy w Hajnówce, w dniu 19.10.2010 r. zostaÅ‚a wybrana najkorzystniejsza oferta, którÄ… zÅ‚ożyÅ‚a firma PrzedsiÄ™biorstwo Zaopatrzenia SzkóÅ‚ „Cezas” Sp. z o. o ul. Aleja SolidarnoÅ›ci 15, 15-751 BiaÅ‚ystok.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówieÅ„ publicznych oferta w.w. Wykonawcy zostaÅ‚a uznana za najkorzystniejszÄ… na podstawie kryterium oceny ofert okreÅ›lonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. zawieraÅ‚a najniższÄ… cenÄ™ spoÅ›ród przedstawionych w ofertach niepodlegajÄ…cych odrzuceniu - 22.258,90 zÅ‚. brutto.  
 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena brutto – stanowiÄ…ca wagÄ™ 100% wynosi 100 pkt
 
JednoczeÅ›nie informujÄ™, że w niniejszym postÄ™powaniu zÅ‚ożono nastÄ™pujÄ…ce oferty: 

Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko wykonawcy
 
Adres
Punktacja
1
ASTON S.C.
Grażyna Lewandowska
i Bogusław Lewandowski
ul. Waszyngtona 25
15-304 Białystok
59,1 pkt
2
TOBO Datczuk
SpóÅ‚ka Jawna
ul. Mickiewicza 92
15-232 Białystok
93,9 pkt
3
POLBIURO S.C.
A.Górecki, J.WroÅ„ska. I. Dudek
ul. Wołodyjowskiego 6/80
20-539 Lublin
94 ,1 pkt
4
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE
Rafał Rytwiński
os. Kosmonautów 1/17
61-621 Poznań
71,4  pkt
5
PPHU INTER-MEBLE
Robert Smugarzewski
ul. Nowogrodzka 153
18-400 Łomża
50 ,4 pkt
6
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Meblo-Serwis
Ryszard Ciechanowski
ul. Konieczki 2a
19-300 EÅ‚k
59,7  pkt
7
„CEZ-SZKOL”
ul. Jana Pawła II 11
07-320 Małkinia
73,1 pkt

 
                                                                                                                       
                                                                                                                   
                                                                                                                    Dyrektor   
                                                                                                              Powiatowego UrzÄ™du Pracy
                                                                                                                             w Hajnówce
                                                                                                             Irena Wróblewska
 
 
 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-10-21 09:28:03
Data udostępnienia informacji: 2010-10-21 09:28:03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-21 09:28:49

Wersja do wydruku...

corner   corner