logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

        Hajnówka, dnia 17.09.2010r.
Powiatowy UrzÄ…d Pracy
          w Hajnówce
 
 
 
 
Ogłoszenie
o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od kwot określonych
w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo ZamówieÅ„ Publicznych na wyÅ‚onienie wykonawcy szkolenia dla osób bezrobotnych:
 
Posadzkarz-glazurnik
 
 
Dyrektor Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce ogÅ‚asza, że w wyniku prowadzonego postÄ™powania przetargowego (ogÅ‚oszenie z dnia 06.09.2010r.) na wykonanie usÅ‚ugi szkoleniowej           dla osób bezrobotnych: Posadzkarz-glazurnik w dniu 17.09.2010r. zostaÅ‚a wybrana najkorzystniejsza oferta, którÄ… zÅ‚ożyÅ‚ ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka cena 14.900,00 zÅ‚ – 100 pkt.
 
Kryterium wyboru oferty:
Cena – 100 %    
 
Porównanie zÅ‚ożonych przez wykonawców ofert: 
 

 
Nr
oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
 
 
Adres
Punktacja przyznana ofertom
1
ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Zawodowych w Hajnówce
ul. 3 Maja 25
17-200 Hajnówka
100,00
2
OSDiDK „KURSOR” 
Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 66
21-500 Biała Podlaska
99,34
3
ZDZ w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Hajnówce
ul. Armii Krajowej 52,
17-200 Hajnówka
88,69

 
 
 
                                                                                                              Z poważaniem
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
Irena Wróblewska

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu: Posadzkarz-glazurnik
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-09-17 13:09:10
Data udostępnienia informacji: 2010-09-17 13:09:10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-17 13:11:22

Wersja do wydruku...

corner   corner