logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2016
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2009 > październik > 2009-10-26
Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na dostawę sprzetu komputerowego

Hajnówka, dnia26.10.2009r.
Ogłoszenie
 o przetargu NIEOGRANICZONYM
O WARTOÅšCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREÅšLONYCH W PRZEPISACH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEÅĆ PUBLICZNYCH
 
 
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, ogÅ‚asza przetarg nieograniczony na
dostawę sprzętu komputerowego
 
ZamawiajÄ…cy :
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A,
TELEFON: 0-85 682-96-10, REGON: 050869093
E-mail: biha@praca.gov.pl,              
               
Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony.
 
Osoby kontaktowe:
Marek Roszczenko – ZastÄ™pca Dyrektora PUP  tel. 0-85 682-96-20
Joanna Bilkiewicz - tel. 0-85 682-96-16
 
 
OkreÅ›lenie przedmiotu zamówienia wedÅ‚ug Wspólnego SÅ‚ownika ZamówieÅ„ (CPV):
1.      8 szt. zestawów komputerowych PC (klasyfikacja CPV: 30213300-8)
2.       1 szt. zestawów komputerowych PC (klasyfikacja CPV: 30213300-8)
3.       4 szt. monitorów LCD (klasyfikacja CPV: 30231300-0)
4.       1 szt. monitorów LCD (klasyfikacja CPV: 30231300-0)
5.       3 szt. zasilaczy UPS (klasyfikacja CPV: 30200000-1)
6.       1 szt. drukarki laserowej (klasyfikacja CPV: 30232110-8)
7.       1 szt. drukarki igÅ‚owej (klasyfikacja CPV:30232120-1)
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
 
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
 
w terminie do 18 grudnia 2009r.          
 
Warunki wymagane od dostawców i wykonawców:
W postÄ™powaniu mogÄ… brać udziaÅ‚ wykonawcy speÅ‚niajÄ…cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia     2004 r. – Prawo zamówieÅ„ publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz nie wykluczeni na podstawie    art. 24 powyższej ustawy.  
 
Termin zwiÄ…zania ofertÄ…: 30 dni     
 
SpecyfikacjÄ™ Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A,
pok. 19 w godz. 8.00-15.30 lub na stronie internetowej :http://pup.hajnowka.sisco.info/.
 
Miejsce składania ofert:
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, pok. 14               
 
Termin składania ofert:
 Do dnia 10.11.2009r. do godz. 08.00
 
Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. PiÅ‚sudskiego 10A, pok. 13
 
Termin otwarcia ofert:
10.11.2009r. godz. 8.10
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100 %           
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
 
                                                                                  Dyrektor
                                                                   Powiatowego UrzÄ™du Pracy
                                                                             w Hajnówce
 
                                                                       Irena Wróblewska

Załączniki do pobrania: 2009-10-26 10:53:40 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (257.50 kB)
2009-10-29 10:44:22 - Wyjaśnienia do SIWZ (34.50 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na dostawę sprzetu komputerowego
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-10-26 10:51:43
Data udostępnienia informacji: 2009-10-26 10:51:43
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-21 11:25:34

Wersja do wydruku...

corner   corner