logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2018
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2009 > kwiecień > 2009-04-08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia: "ABC działalności gospodarczej "

 

Hajnówka, dnia 08.04.2009r
 
Powiatowy UrzÄ…d Pracy
          w Hajnówce
 
Ogłoszenie
o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od kwot określonych
w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  Prawo ZamówieÅ„ Publicznych na wyÅ‚onienie wykonawcy szkolenia dla osób bezrobotnych:
ABC działalności gospodarczej
 
 
Dyrektor Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce ogÅ‚asza, że w wyniku prowadzonego postÄ™powania przetargowego (ogÅ‚oszenie z dnia 24.03.2009r.) na zorganizowanie i realizacjÄ™ szkolenia dla osób bezrobotnych: ABC dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczejw dniu 08.04.2009r. zostaÅ‚a wybrana najkorzystniejsza oferta, którÄ… zÅ‚ożyÅ‚ ZDZ w BiaÅ‚ymstoku OÅ›rodek KsztaÅ‚cenia Zawodowego            w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52, 17-200 Hajnówka.
 
Kryterium wyboru oferty:
Cena – 100 %    
 
Porównanie zÅ‚ożonych przez wykonawców ofert: 

 
Nr
oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
 
 
Adres
 
Cena
1
T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
w Białymstoku
ul. Waszyngtona 23
15-304 Białystok
10.500,00 zł
2
bit Polska Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
27.200,00 zł
3
Ośrodek Szkolenia Dokształcania
i Doskonalenia Kadr „KURSOR”
Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 66
21-500 Biała Podlaska
11.890,00 zł
4
EKOTON Sp. z o.o. w Białymstoku
ul. Åšw. Rocha 5 lok 210A
15-879 Białystok
35.623,00 zł
5
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Hajnówce
ul. Armii Krajowej 52,
17-200 Hajnówka
4.600,00 zł
6
Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska
w Lublinie
ul. Dobra 21,
20-350 Lublin
10.260,00 zł
7
Hajnowskie Centrum KsztaÅ‚cenia Zawodowego w Hajnówce
ul. 3 Maja 25 A
17-200 Hajnówka
5.230,00 zł

 
                                                                                                                                                   ZastÄ™pca Dyrektora      
                                                                                                                                              Powiatowego UrzÄ™du Pracy
                                                                                                                                            w Hajnówce
                                                                                                                                                      Marek Roszczenko

 

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia: "ABC działalności gospodarczej "
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-04-08 14:37:09
Data udostępnienia informacji: 2009-04-08 14:37:09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-08 14:39:21

Wersja do wydruku...

corner   corner