logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2018
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2010 > sierpień > 2010-08-16
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia: Spawacz metoda MAG i metoda TIG

 

Projekt wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. DziaÅ‚anie 6.1 Poprawa dostÄ™pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoÅ›ci zawodowej w regionie. PoddziaÅ‚anie 6.1.3 Poprawa zdolnoÅ›ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnoÅ›ci zawodowej osób bezrobotnych.
 
Projekt „Praca – TwojÄ… wartoÅ›ciÄ…”
                                                                     
 
 
        Hajnówka, dnia 30.03.2010r.
Powiatowy UrzÄ…d Pracy
          w Hajnówce
 
Ogłoszenie
o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od kwot określonych
w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  Prawo ZamówieÅ„ Publicznych na wyÅ‚onienie wykonawcy szkolenia dla osób bezrobotnych:
Spawacz metoda MAG i metoda TIG
 
 
Dyrektor Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce ogÅ‚asza, że w wyniku prowadzonego postÄ™powania przetargowego (ogÅ‚oszenie z dnia 02.08.2010r.) na zorganizowanie i realizacjÄ™ szkolenia dla osób bezrobotnych: Spawacz - metoda spawania 135 (MAG) i 136 (spawanie drutem rdzeniowym metalicznym)najkorzystniejszÄ… ofertÄ™, którÄ… zÅ‚ożyÅ‚ ZDZ w BiaÅ‚ymstoku OKZ w Hajnówce,                      ul. Armii Krajowej 52,  17-200 Hajnówka, cena 34.942,50 zÅ‚ – 100 pkt.
 
 
Kryterium wyboru oferty:
Cena – 100 %    
Porównanie zÅ‚ożonych przez wykonawców ofert: 

 
Nr
oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
 
 
Adres
Punktacja przyznana ofertom
1
ZDZ w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Hajnówce
ul. Armii Krajowej 52,
17-200 Hajnówka
100,00

 
 
                                                                                                              Z poważaniem
 
 
                                                                                                           ZastÄ™pca Dyrektora
                                                                                                       Powiatowego UrzÄ™du Pracy
                                                                                                                w Hajnówce
             Marek Roszczenko

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia: Spawacz metoda MAG i metoda TIG
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-08-16 11:50:12
Data udostępnienia informacji: 2010-08-16 11:50:12
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-16 11:51:29

Wersja do wydruku...

corner   corner